Student

Turismvetenskap

Turismbranschen har, i takt med att människors möjlighet till fritid ökat och att människors önskemål blivit allt mer sofistikerade, utvecklats till en av världens mest expansiva branscher. Samtidigt har turism också blivit en vetenskap och arbetslivsorienterad akademisk kunskap har blivit allt mer eftertraktad.

På Södertörns högskola har ämnet Turismvetenskap huvudtemat storstadsturism. Inom huvudtemat fokuserar vi på en rad delteman, som hospitality management, hållbar destination, upplevelseturism, turismkommunikation, mötesindustri och persontransporter. Dessa teman används på olika sätt inom vår utbildning och forskning.

Ämnet har en omfattande utbildningsverksamhet med ett kandidatprogram, ett magisterprogram och flera fristående kurser både på svenska och engelska.

Sedan 2001 bedrivs turismforskning inom ämnet. Våra forskare har deltagit i olika forskningsnätverk, såsom ”Stockholm Center for Tourism Research” och ”Tourism in the city”. Vi arrangerar forskningskonferenser och ämnet har medverkat i flera större EU-finansierade projekt, exempelvis ”Archipelago Business Development”.

Turismämnet på Södertörns högskola genomför även olika skräddarsydda utbildningsuppdrag för externa intressenter och olika forskningsprojekt. Vi har också en alumngrupp (TAG – TurismAlumnGrupp) för studenter som har gått våra program. Vårt branschråd och praktiktermin ger studenterna god kontakt med arbetslivet. Årligen arrangerar vi en arbetsmarknadsdag där våra studenter, alumner och ämnets personal får möjlighet att möta turistföretag och organisationer inom turismbranschen.

Kontakt

Turismvetenskap

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

turism@sh.se
Skärmdump ur film: Evelina Björninen. 

Möt en student

Evelina Björninen går Turismprogrammet med inriktning medieteknik. Hon tycker att det bästa med programmet är att man i det både får göra teoretiska och praktiska saker och att man får testa på att arbeta med riktiga kunder.

Publikationer

Fler publikationer