Kalender

Återkommande arrangerar vi en egen forskningskonferens benämd "Sustainable Tourism Development". Vidare genomförs årligen högre forskningsseminarier vid ett par tillfällen varje termin. Där deltar såväl egen akademisk personal som externa forskare.

För information om aktuella evenmang inom ämnet turismvetenskap, se vår kalender.