Polisutbildningens lokaler och studenter

Institutionen för polisiärt arbete

Polisutbildningen vid Södertörns högskola sätter fokus på och ökar kunskaperna om mångfalden i samhället. Utbildningen erbjuder gränsöverskridande forskning och utbildning och integrerar teori och praktik under hela utbildningen. Polisutbildningen bedrivs genom Institutionen för polisiärt arbete.

Polisutbildning

I januari 2015 tog Södertörns högskola emot sin första kull av cirka 170 blivande poliser. Idag studerar ungefär 900 polisstudenter vid Södertörns högskola. Vårt storstadsnära läge, tillsammans med vår breda forskning och utbildning samt flera samarbetspartners, ger Södertörns högskola goda förutsättningar att utbilda en poliskår som speglar Sveriges framtida krav på polisyrket.

Att arbeta som polis är komplext, det kräver ständigt ny kunskap och kompetens inom många områden. Polisen ska minska brottsligheten och öka tryggheten samtidigt som arbetsuppgifterna hela tiden förändras i takt med samhällsutvecklingen.

För att kunna möta dessa krav och utmaningar krävs en modern polisutbildning som ger relevant kompetens. Polisprogrammet vid Södertörns högskola förser blivande poliser med rätt kunskaper och förberedelser inför storstadens utmaningar och ett samhälle i ständig förändring.

Som student på Södertörns högskola kommer du att vistas i en campusmiljö som rymmer en mångfald av människor och du får närhet till de verksamheter som polisen naturligt möter i sin vardag: sjukhus, domstol, polis, skolor och socialtjänst. I utbildningen undervisar lärare med polisiär kompetens och lärare med akademisk kompetens.

Framtidens polisutbildning

Genom att Polisutbildningen är förlagd till en högskola får du nära till många andra utbildningsprogram, vilket ger dig förutsättningar till integration och gemensamma aktiviteter med andra studentgrupper. Det finns goda möjligheter för dig att ta del av forskning inom relevanta kunskapsområden för blivande poliser.

Integration mellan praktik och teori

För att kunna återkoppla det du läser i utbildningen senare i yrket arbetar Södertörns högskola särskilt med att förena teori och praktik på ett integrerat och fördjupat sätt. För att uppnå målet med integration av teori och praktik arbetar lärare med polisär kompetens och lärare med akademisk kompetens tillsammans kring planering och utveckling av kurser och vid behov är båda sorters lärare närvarade vid olika seminarier.

Polisprogrammet

Polisprogrammet har tidigare omfattat tre terminers heltidsstudier vid Södertörns högskola sen 6 månader lång utbildning som polisaspirant vid Polismyndigheten och efter det ytterligare en termins heltidsstudier vid högskolan. De studenter som läst enligt den äldre programstrukturen tar sin examen fram till och med höstterminen 2021.

Från och med programstarten vårterminen 2020 omfattar Polisprogrammet fyra terminers heltidsstudier vid Södertörns högskola. Efter avklarade studier vid Polisprogrammet följer sex månaders avlönad Aspirantutbildning i Polismyndighetens regi.

Antagning till polisprogrammet sker både till höst- och vårterminen. Polisprogrammet är en uppdragsutbildning, precis som Polisutbildningarna vid Umeå universitet, Högskolan i Borås, Malmö universitet och Linnéuniversitet.

För att läsa Polisutbildningen söker du på Plikt- och prövningsverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det är Plikt- och prövningsverket som hanterar antagningsprocessen och lärosätet som hanterar utbildningen.

Läs mer om polisprogrammet

Vid frågor om polisutbildning kontakta oss via polisprogrammet@sh.se.

Du som påbörjat dina studier på Polisprogrammet vid Södertörns högskola före höstterminen 2020 kan ansöka om att få dina kurser tillgodoräknade till högskolepoäng. Du ska ha slutfört alla kurser inom programmet innan du ansöker om tillgodoräknande.

Dina tillgodoräknade poäng kan du sedan använda som del i en högskole-, kandidat-, magister- eller masterexamen om du vill bygga på din utbildning inom huvudområdet polisiärt arbete eller något annat huvudområde.

Har du börjat läsa på Polisprogrammet höstterminen 2020 eller senare får du automatiskt högskolepoäng för de kurser du slutför inom Polisprogrammet. Du ska alltså inte ansöka om tillgodoräknande.

Ansökan om tillgodoräknande inom polisiärt arbete Pdf, 102.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Institutionen för polisiärt arbete

Institutionen för polisiärt arbete

polisiartarbete@sh.se
Polisutbildningspodden

Lyssna på Polisutbildningspodden!

En podd med och av studenter från Polisutbildningen. Polisstudenterna Matilda och Robin diskuterar och svarar på frågor om utbildningen tillsammans med lärare, klasskamrater och Polismyndigheten.