Polisutbildningens lokaler och studenter

Institutionen för polisiärt arbete

Institutionen för polisiärt arbete bedriver polisutbildning på uppdrag av Polismyndigheten. Utöver Polisprogrammet finns det också möjlighet att läsa till en kandidatexamen i polisiärt arbete. Vid institutionen pågår utveckling av såväl fristående kurser inom huvudområdet polisiärt arbete som uppdragsutbildningar. Institutionen för polisiärt arbete erbjuder gränsöverskridande forskning och utbildning.

Södertörns högskola har sedan 2015 bedrivit polisutbildning på uppdrag av Polismyndigheten, och har idag cirka 800 studenter som läser Polisprogrammet. Polisprogrammet ges i dagsläget i två former, en på plats på campus och en funktionsinriktad polisutbildning (FPU) som ges i huvudsak på distans, och från och med hösten 2024 kommer vi även ge möjlighet att läsa det ordinarie programmet på distans.

Sedan hösten 2022 ger institutionen fristående kurser i polisiärt arbete. Kurserna som går på halvfart riktar sig till yrkesverksamma poliser och kan leda till en kandidatexamen i polisiärt arbete. Arbete pågår med att utöka kursutbudet även på avancerad nivå.

I samarbete med Polismyndigheten ger Institutionen för polisiärt arbete även Aspiranthandledarutbildning som ger 7,5 högskolepoäng. Kursen ges på uppdrag av Polismyndigheten och syftar till att utveckla professionell kompetens att vara handledare av polisaspiranter samt att på ett objektivt sätt kunna bedöma aspiranters lämplighet för yrket. Kursen omfattar totalt 25 dagar, varav 13 dagar sker på distans som hemstudiedagar och 12 närstudiedagar fördelat på Campus Flemingsberg och Sörentorp. Denna kurs riktar sig enbart till anställda hos Polismyndigheten och anmälan sker lokalt via din arbetsplats. För mer information kontakta din chef, utbildningssamordnare eller planerare.

Ämnet Polisiärt arbete

Ämnet Polisiärt arbete vid Södertörns högskola vilar på såväl samhällsvetenskaplig som humanistisk grund. Både utbildning och forskning sker med utgångspunkt i polisiära utmaningar och behov med fokus på polispraktik och det polisiära arbetets utövande. Södertörns högskola erbjuder, genom forskning och utbildningsinsatser, en arena för dialog och erfarenhetsutbyte där teori och praktik möts med syfte att stärka professionernas roll i ett demokratiskt samhälle.

Kontakt

Institutionen för polisiärt arbete

Institutionen för polisiärt arbete

polisprogrammet@sh.se
Polisutbildningspodden

Lyssna på Polisutbildningspodden!

En podd med och av studenter från Polisutbildningen. Polisstudenterna Matilda och Robin diskuterar och svarar på frågor om utbildningen tillsammans med lärare, klasskamrater och Polismyndigheten.

Publikationer

Fler publikationer

Projekt

Kunde inte hitta några projekt.

Fler projekt