Polisutbildningens lokaler och studenter

Institutionen för polisiärt arbete

Polisutbildningen vid Södertörns högskola sätter fokus på och ökar kunskaperna om mångfalden i samhället. Utbildningen erbjuder gränsöverskridande forskning och utbildning och integrerar teori och praktik under hela utbildningen. Polisutbildningen bedrivs genom Institutionen för polisiärt arbete.

Polisutbildning

I januari 2015 tog Södertörns högskola emot sin första kull av cirka 170 blivande poliser. Idag studerar ungefär 900 polisstudenter vid Södertörns högskola. Vårt storstadsnära läge, tillsammans med vår breda forskning och utbildning samt flera samarbetspartners, ger Södertörns högskola goda förutsättningar att utbilda en poliskår som speglar Sveriges framtida krav på polisyrket.

Att arbeta som polis är komplext, det kräver ständigt ny kunskap och kompetens inom många områden. Polisen ska minska brottsligheten och öka tryggheten samtidigt som arbetsuppgifterna hela tiden förändras i takt med samhällsutvecklingen.

För att kunna möta dessa krav och utmaningar krävs en modern polisutbildning som ger relevant kompetens. Polisprogrammet vid Södertörns högskola förser blivande poliser med rätt kunskaper och förberedelser inför storstadens utmaningar och ett samhälle i ständig förändring.

Som student på Södertörns högskola kommer du att vistas i en campusmiljö som rymmer en mångfald av människor och du får närhet till de verksamheter som polisen naturligt möter i sin vardag: sjukhus, domstol, polis, skolor och socialtjänst. I utbildningen undervisar lärare med polisiär kompetens och lärare med akademisk kompetens.

Framtidens polisutbildning

Genom att Polisutbildningen är förlagd till en högskola får du nära till många andra utbildningsprogram, vilket ger dig förutsättningar till integration och gemensamma aktiviteter med andra studentgrupper. Det finns goda möjligheter för dig att ta del av forskning inom relevanta kunskapsområden för blivande poliser.

Integration mellan praktik och teori

För att kunna återkoppla det du läser i utbildningen senare i yrket arbetar Södertörns högskola särskilt med att förena teori och praktik på ett integrerat och fördjupat sätt. För att uppnå målet med integration av teori och praktik arbetar lärare med polisär kompetens och lärare med akademisk kompetens tillsammans kring planering och utveckling av kurser och vid behov är båda sorters lärare närvarade vid olika seminarier.

Polisprogrammet

Polisprogrammet har tidigare omfattat tre terminers heltidsstudier vid Södertörns högskola, därefter en sex månader lång utbildning som polisaspirant vid Polismyndigheten och efter det ytterligare en termins heltidsstudier vid högskolan. De studenter som läst enligt den äldre programstrukturen tog sin examen fram till och med höstterminen 2021.

Från och med programstarten vårterminen 2020 omfattar Polisprogrammet fyra terminers heltidsstudier vid Södertörns högskola. Efter avklarade studier vid Polisprogrammet följer sex månaders avlönad Aspirantutbildning i Polismyndighetens regi.

Antagning till polisprogrammet sker både till höst- och vårterminen. Polisprogrammet är en uppdragsutbildning, precis som Polisutbildningarna vid Umeå universitet, Högskolan i Borås, Malmö universitet och Linnéuniversitet.

För att läsa Polisutbildningen söker du på Plikt- och prövningsverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det är Plikt- och prövningsverket som hanterar antagningsprocessen och lärosätet som hanterar utbildningen.

Läs mer om polisprogrammet

Vid frågor om polisutbildning kontakta oss via polisprogrammet@sh.se.

Du som påbörjat dina studier på Polisprogrammet vid Södertörns högskola före höstterminen 2020 kan ansöka om att få dina kurser tillgodoräknade till högskolepoäng. Du ska ha slutfört alla kurser inom programmet innan du ansöker om tillgodoräknande.

Dina tillgodoräknade poäng kan du sedan använda som del i en högskole-, kandidat-, magister- eller masterexamen om du vill bygga på din utbildning inom huvudområdet polisiärt arbete eller något annat huvudområde.

Har du börjat läsa på Polisprogrammet höstterminen 2020 eller senare får du automatiskt högskolepoäng för de kurser du slutför inom Polisprogrammet. Du ska alltså inte ansöka om tillgodoräknande.

Ansökan om tillgodoräknande inom polisiärt arbete Pdf, 102.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Kurser i polisiärt arbete

Vid Institutionen för polisiärt arbete (IPA) pågår utveckling av såväl fristående kurser inom huvudområdet polisiärt arbete som uppdragsutbildningar. För närvarande erbjuder vi två stycken fristående kurser i polisiärt arbete som riktar sig till yrkesverksamma poliser. Arbete pågår med att utöka kursutbudet även på avancerad nivå.

Studier i ämnet polisiärt arbete syftar till att fördjupa yrkesverksamma polisers professionskunskap, med särskilt fokus på det polisiära arbetet som process. Här ligger betoningen på att belysa och förstå hur Polisen arbetar med sitt uppdrag, och att kritiskt undersöka konsekvenser av detta. Att kurserna är praktiknära innebär att studenternas polisiära erfarenheter är centrala, och genomgående sätts i dialog med olika teoretiska perspektiv som behandlas på delkurserna. Kursen ger poliser möjlighet att utveckla sitt professionella omdöme samt reflektera över olika etiska perspektiv i sin yrkesutövning.

Polisiärt arbete, praktiknära studier 1

Kursen Polisiärt arbete, praktiknära studier 1 (PAPS1) riktar sig till dig som är polisutbildad och antingen är verksam polis idag, eller har varit det tidigare. På kursen ges studenternas erfarenheter av arbete inom Polisen stort fokus, och de teorier som behandlas under kursens gång kopplas på olika sätt till erfarenheter av den polisiära praktiken.

På kursen ges möjlighet till kompetensutveckling inom två viktiga områden för Polisen: brottsförebyggande samt brottsutredande arbete. Centralt för kursen är att skapa en övergripande förståelse för omständigheter relevanta för det brottsförebyggande och det brottsutredande uppdraget. På kursen utvecklar studenten sin kompetens i vetenskaplig metod och genomför en mindre praktiknära studie. Kursen ger studenten verktyg att med stöd i aktuell forskning, vetenskaplig teori och metod kunna bidra till att utveckla och utvärdera polisiära arbetsmetoder. Kursen är indelad i fyra delkurser som läses på distans halvfart (50% studietakt).

Efter avslutad kurs kommer det att vara möjligt att studera vidare på Polisiärt arbete, praktiknära studier 2 (PAPS 2), för en kandidatexamen i polisiärt arbete.

https://www.sh.se/program--kurser/kurser/grund/polisiart-arbete-praktiknara-studier-1 Länk till annan webbplats.

Polisiärt arbete, praktiknära studier 2

Kursen Polisiärt arbete, praktiknära studier 2 (PAPS 2) riktar sig till yrkesverksamma poliser och syftar till att ytterligare fördjupa kunskaper i polisiärt arbete, vilket innebär ökad förståelse för arbetssätt och processer som tillämpas inom polisiär verksamhet. Den första delkursen belyser polisiära arbetsmetoder i olika nationella kontexter, med utgångspunkt i det svenska samhället. Under den andra delkursen fördjupar studenten sina kunskaper om kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga metoder, relevanta för att kunna värdera polisiärt arbete ur ett kritiskt perspektiv. Den tredje delkursen är en uppsatskurs, där studenten skriver en uppsats med utgångspunkt i innehållet i de tidigare delkurserna. Delkursen avslutas med ett examinationsseminarium där studenten dels försvarar sin egen uppsats, dels opponerar på annan students arbete.

Efter avslutade kurser (PAPS1 och PAPS 2) kan studenten ansöka om att ta ut en kandidatexamen inom huvudområdet Polisiärt arbete.

https://www.sh.se/program--kurser/kurser/grund/polisiart-arbete-praktiknara-studier-2 Länk till annan webbplats.

Kontakt

Institutionen för polisiärt arbete

Institutionen för polisiärt arbete

polisprogrammet@sh.se
Polisutbildningspodden

Lyssna på Polisutbildningspodden!

En podd med och av studenter från Polisutbildningen. Polisstudenterna Matilda och Robin diskuterar och svarar på frågor om utbildningen tillsammans med lärare, klasskamrater och Polismyndigheten.