Personal

Personal som arbetar på Institutionen för polisiärt arbete. För mer information, kontakta Infocenter.

Carin Bohlin

Carin Bohlin

Administrativ chef

Institutionen för polisiärt arbete

LO587

Camilla Cederquist

Camilla Cederquist

Handläggare

Handläggare för utbildningsfrågor samt ledningsstöd vid Institutionen för polisiärt arbete. Kontakta mig gärna via polisprogrammets funktionsmailadress: polisprogrammet@sh.se.

Institutionen för polisiärt arbete

LO591

Diana Ciobanu

Diana Ciobanu

Utbildningsadministratör

Jag arbetar som administratör på Institutionen för polisiärt arbete och har även ett tidsbegränsat uppdrag att arbetsleda. Kontakta mig gärna via polisprogrammet@sh.se.

Institutionen för polisiärt arbete

LO583

Mats Eriksson

Mats Eriksson

Lärare med polisiär kompetens

Utbildningsledare på Polisutbildningen

Institutionen för polisiärt arbete

LO647

Tomi Lazar

Tomi Lazar

Lärare med polisiär kompetens

Lärare i fysiska tekniker & metoder

Institutionen för polisiärt arbete

LO667

Jonas Lindström

Jonas Lindström

Fil dr

Lektor

Fil. dr. i sociologi och lektor i socialt arbete. Forskar främst om staden och stadsförnyelse och inkluderings- och exkluderingsprocesser. Är också verksam på polisutbildningen.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME109

Hanna Matei

Hanna Matei

Handläggare

Kontakta mig gärna via polisprogrammet@sh.se. Jag arbetar med bland annat studentärenden och ledningsstöd.

Institutionen för polisiärt arbete

LO591

Josefine Mårdenfalk

Josefine Mårdenfalk

Jag arbetar som administratör på Institutionen för polisiärt arbete. Kontakta mig via vår funktionsmejl: polisprogrammet@sh.se.

Institutionen för polisiärt arbete

LO595

Pinar Oguz

Pinar Oguz

Administratör

Programsekreterare

Institutionen för polisiärt arbete

LO593

Chato Rasoal

Chato Rasoal

Lektor

Fil. Dr Lektor i polisärt arbete

Institutionen för polisiärt arbete

LO631

Minna Räsänen

Minna Räsänen

Docent

Prefekt

Lektor

Jag är lektor i medieteknik och docent i människa-datorinteraktion. För närvarande har jag dock uppdrag som prefekt för Institutionen för polisiärt arbete.

Institutionen för polisiärt arbete

LO541

Marina Schram

Marina Schram

Lärare med polisiär kompetens

Polis/ Lärare i Radio/ taktiskt samband.

Institutionen för polisiärt arbete

LO455

Gaia Slawomirska

Gaia Slawomirska

Verksamhetsutvecklare

Verksamhetsutvecklare & kriminolog. Polisprogrammet: polisprogrammet@sh.se / FPU: fpu@sh.se / Fristående kurser i polisiärt arbete: polisiartarbete@sh.se

Institutionen för polisiärt arbete

LO653B

Jessica Strålind

Jessica Strålind

Programsekreterare

Jag arbetar som administratör på institutionen för polisiärt arbete IPA.

Institutionen för polisiärt arbete

LO583

Lotta Tillberg

Lotta Tillberg

Docent

Lektor

Avdelningsföreståndare, Institutionen för polisiärt arbete, avdelningen för polisiärt arbete.

Institutionen för kultur och lärande

LO641

Robert Wikner

Robert Wikner

Instruktör

Instruktör/Lärare

Institutionen för polisiärt arbete

LO669

Johan Wikström

Johan Wikström

Lärare med polisiär kompetens

Avrapportering

Institutionen för polisiärt arbete

LO463

Fredrik Winberg

Fredrik Winberg

Tekn dr

Lektor

Har för närvarande uppdrag som avdelningsföreståndare vid Institutionen för polisiärt arbete och som systemförvaltare av Retendo Academic vid HR-avdelningen.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

LO643