Personal

Personal som arbetar på Institutionen för polisiärt arbete. För mer information, kontakta Infocenter.

Carin Bohlin

Carin Bohlin

Administrativ chef

Institutionen för polisiärt arbete

LO587

Camilla Cederquist

Camilla Cederquist

Handläggare

Handläggare för utbildningsfrågor samt ledningsstöd och kommunikatör vid Institutionen för polisiärt arbete. Kontakta mig gärna via polisprogrammet@sh.se.

Institutionen för polisiärt arbete

LO591

Diana Ciobanu

Diana Ciobanu

Utbildningsadministratör

Jag har för närvarande även uppdraget att arbetsleda utbildningsadministratörerna på institutionen. Ni är välkomna att kontakta mig genom polisprogrammet@sh.se.

Institutionen för polisiärt arbete

LO589

Mehdi Ghazinour

Mehdi Ghazinour

Professor

Prefekt

Prefekt vid Institutionen för Polisiärt Arbete

Institutionen för polisiärt arbete

LO641

Titti Granbom

Titti Granbom

Administratör institutionen för polisiärt arbete. Kontakta mig gärna via polisprogrammet@sh.se

Institutionen för polisiärt arbete

LO593

Torbjörn Karlin

Torbjörn Karlin

Intendent

Administrativ intendent vid Institutionen för polisiärt arbete.

Institutionen för polisiärt arbete

LO589

Jonna Lappalainen

Jonna Lappalainen

Docent

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

LO663

Tomi Lazar

Tomi Lazar

Lärare med polisiär kompetens

Polisiär konflikthantering

Institutionen för polisiärt arbete

LO667

Jonas Lindström

Jonas Lindström

Fil dr

Lektor

Fil. dr. i sociologi och lektor i socialt arbete. Forskar främst om staden och stadsförnyelse och inkluderings- och exkluderingsprocesser. Är också verksam på polisutbildningen.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME109

Anna Lindvall

Anna Lindvall

HR-generalist

HR-generalist vid Institutionen för polisiärt arbete samt Lärarutbildningen.

Institutionen för polisiärt arbete

LO587

Anna Lundin

Anna Lundin

Utbildningsadministratör

Institutionen för polisiärt arbete

LO595

Hanna Matei

Hanna Matei

Handläggare

Biträdande avdelningsföreståndare vid Avdelningen för grundutbildning till polis på halvtid. Övrig tid handläggare för bland annat studentärenden via polisprogrammet@sh.se.

Institutionen för polisiärt arbete

LO647

Tony Mickelsson Blomqvist

Tony Mickelsson Blomqvist

Lektor

Jag forskar om idrott, migration och psykosocialt välbefinnande. Min forskning är i breda drag multidisciplinärt och rör sig mellan mellan individ- och organisationsnivå.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME127

Josefine Mårdenfalk

Josefine Mårdenfalk

Jag arbetar som administratör på Institutionen för polisiärt arbete. Kontakta mig via vår funktionsmejl: polisprogrammet@sh.se.

Institutionen för polisiärt arbete

LO595

Pinar Oguz

Pinar Oguz

Administratör

Institutionen för polisiärt arbete

LO593

Ewa Olofsson

Ewa Olofsson

Lärare med polisiär kompetens

Institutionen för polisiärt arbete

LO664

Anna Puzakova

Anna Puzakova

Utbildningsadministratör

Utbildningsadministratör Institutionen för polisiärt arbete

Institutionen för polisiärt arbete

LO583

Chato Rasoal

Chato Rasoal

Lektor

Jag är arbetar som lektor i Polisiärt Arbete och är ordförande i polisutbildnings Programråd.

Institutionen för polisiärt arbete

LO631

Marina Schram

Marina Schram

Lärare med polisiär kompetens

Institutionen för polisiärt arbete

LO455

Gaia Slawomirska

Gaia Slawomirska

Verksamhetsutvecklare

Verksamhetsutvecklare & kriminolog. Generella frågor om Polisprogrammet: polisprogrammet@sh.se / Generella frågor om FPU: fpu@sh.se /

Institutionen för polisiärt arbete

LO653B

Jessica Strålind

Jessica Strålind

Programsekreterare

Jag arbetar som administratör på institutionen för polisiärt arbete IPA.

Institutionen för polisiärt arbete

LO583

Sven Söderkvist

Sven Söderkvist

Lektor

Lektor i polisiärt arbete och fil. dr i psykologi. Forskar bl.a om emotion, icke-verbal kommunikation och polisiärt bemötande.

Institutionen för polisiärt arbete

LO670

Lotta Tillberg

Lotta Tillberg

Docent

Lektor

Avdelningsföreståndare, Institutionen för polisiärt arbete, avdelningen för polisiärt arbete.

Institutionen för polisiärt arbete

LO661

Robert Wikner

Robert Wikner

Instruktör

Institutionen för polisiärt arbete

LO669

Johan Wikström

Johan Wikström

Lärare med polisiär kompetens

Institutionen för polisiärt arbete

LO463

Fredrik Winberg

Fredrik Winberg

Tekn dr

Avdelningsföreståndare

Lektor

Avdelningsföreståndare för Avdelningen för grundutbildning till polis vid Institutionen för polisiärt arbete samt systemförvaltare av Retendo Academic vid HR-avdelningen.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

LO643