Kalender

Inom ämnet företagsekonomi anordnas regelbundet högre seminarier. För aktuella evenemang arrangerade inom ämnet, se vår kalender.

27 maj

Hur påverkar coronapandemin besöksnäringen på öar och i skärgårdar?

Varmt välkommen till första kunskapsseminariet från projektet Ö- och skärgårdsturism under pandemin. Projektet som finansieras av Tillväxtverket är en del av Tillväxtverkets satsning på kunskapsutveckling om pandemins effekter på besöksnäringen.