Kalender

Inom ämnet företagsekonomi anordnas regelbundet högre seminarier. För aktuella evenemang arrangerade inom ämnet, se vår kalender.

27 maj

Hur påverkar coronapandemin besöksnäringen på öar och i skärgårdar?

Varmt välkommen till första kunskapsseminariet från projektet Ö- och skärgårdsturism under pandemin. Projektet som finansieras av Tillväxtverket är en del av Tillväxtverkets satsning på kunskapsutveckling om pandemins effekter på besöksnäringen.

22 okt

Disputation med Johan Sandén

Den 22 oktober kl. 13.00 disputerar Johan Sandén med sin avhandling ”Närbyråkrater och Digitaliseringar – hur lärares arbete formas av tidsstrukturer”.