Personal

Här hittar du kontaktuppgifter till forskare, lärare och övrig personal inom ämnet företagsekonomi. För ytterligare information, kontakta Infocenter.

Avdelningsföreståndare och ämnessamordnare: Pejvak Oghazi

Biträdande Avdelningsföreståndare: Robert Leonardi

Ämnessamordnare: Anita Radon

Studierektor: Bengt Lindström

Forskningsledare: Peter Dobers

Forskare, lärare och övrig personal

Erik Borg

Erik Borg

Professor

Professor i företagsekonomi. Forskar och undervisar vid institutionen för samhällsvetenskaper

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME447

Marcus Box

Marcus Box

Docent

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME422

Ogi Chun

Ogi Chun

Adjunkt

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME521

Karin Dahlström

Karin Dahlström

Ek dr

Lektor

Samordnar Internationella ekonomprogrammet. Undervisar och forskar om ledning och organisering av förändring och projekt, hållbarhet, mikroföretag och samverkan.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME517

Peter Dobers

Peter Dobers

Fil dr

Programsamordnare

Professor

Prof i företagsekonomi. Avdelningsföreståndare Journalistik. Programsamordnare 2-årig master LeadSustain. Rektorsråd samverkan. Var dekan och ordf i Fakultetsnämnden 2016-2022.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME443

Emelie Eklöf

Emelie Eklöf

Utbildningsadministratör för programmen Logistik och ekonomi och Ekonomi, teknik och design. Företagsekonomi A, B och C.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME518

Mounia El hajjari Borg

Mounia El hajjari Borg

Doktorand

Doktorand: företagens hållbarhet- hållbar ledning- Sociala företag- innovation och entreprenörskap- writing differently

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME516

Fakhreddin F Rad

Fakhreddin F Rad

Doktorand

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME551

Rasmus Fransson

Rasmus Fransson

Institutionssekreterare

Entreprenörskap, innovation och marknad - Management med IT - Master- och magisterprogram i företagsekonomi

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME514

Malin Gawell

Malin Gawell

Docent

Mitt huvudsakliga intresse är hur människor försöker utveckla lösningar på utmaningar i samhället.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME418

Cecilia Gullberg

Cecilia Gullberg

Fil dr

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME425

Carina Holmberg

Carina Holmberg

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME519

Keyvan Hosseini

Keyvan Hosseini

Affilierad lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

Bengt Jacobsson

Bengt Jacobsson

Professor

Jag forskar om styrning, reformer och förändring i den offentliga sektorns organisationer.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME342

Gustav Johansson

Gustav Johansson

Adjunkt

Sedan 2022-12-05 är jag tjänstledig för arbete som politiskt sakkunnig i regeringskansliet.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME549

Peter Jönsson

Peter Jönsson

Fil dr

Lektor

Lektor, Ekonomie doktor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME510

Arash Kordestani

Arash Kordestani

Docent

Lektor

Forskar och undervisar inom logistik, supply kedja, blockkedja, maskininlärning, cirkulär ekonomi, offentlig upphandling.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME523

Agnes Käll

Agnes Käll

Doktorand

Jag är doktorand i företagsekonomi och forskar om utvecklingen av anti-penningtvättillsyn vid de svenska, danska och estniska finanstillsynsmyndigheterna under 2000-talet.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME551

Ann-Sofie Köping

Ann-Sofie Köping

Fil dr

Lektor

Lektor i företagsekonomi, programsamordnare Konst, kultur och ekonomi programmet. Undervisar på masterprogrammet Leadership for Sustainable Development

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME429B

Tommy Larsson Segerlind

Tommy Larsson Segerlind

Docent

Programsamordnare

Lektor

Jag är docent i företagsekonomi, samt programsamordnare för kandidatprogrammet Entreprenörskap, Innovation, och Marknad. (EIM). Jag är utnämnd som Excellent lärare.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME429E

Robert Leonardi

Robert Leonardi

Biträdande föreståndare

Adjunkt

Biträdande Avdelningsföreståndare Företagsekonomi Institutionen för Samhällsvetenskaper Programsamordnare Sport Man. Kurssamordnare och Examinator Red&Beks, Strat MF, OrgT

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME543

Michael Levin

Michael Levin

Adjunkt

Adjunkt i företagsekonomi, kursansvarige lärare/examinator för EVM (FEK A) samt Organisationsteori (FEK B), forskar inom organisationsteori (kooperativ)

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME511

Bengt Lindström

Bengt Lindström

Adjunkt

Studierektor för företagsekonomi, undervisar i redovisning

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME524

Kjell Ljungbo

Kjell Ljungbo

Fil dr

Lektor

Lektor i företagsekonomi

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME525

Mikael Lönnborg

Mikael Lönnborg

Professor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME412

Daniel Lövgren

Daniel Lövgren

Projektforskare

Forskare och projektledare i "Organizing REKO: The Viability of a Local Food System in Finland, Sweden & Latvia". Läs mer på organizingreko.com

Institutionen för samhällsvetenskaper

Jan-Eric Nilsson

Jan-Eric Nilsson

Adjunkt

Undervisning FEK

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME548

Pejvak Oghazi

Pejvak Oghazi

Professor

Avdelningsföreståndare

Pejvak Oghazi är professor och avdelningsföreståndare inom ämnet företagsekonomi. Han är även programansvarig för logistikprogrammet. Han har civilingenjörsexamen inom Ind.ekon.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME547

Natallia Pashkevich

Natallia Pashkevich

Lektor

Dr. Natallia Pashkevich är lektor i företagsekonomi. Hennes forskning fokuserar på produktivitetsökning vid användning av digital teknik.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME513

Sara Persson

Sara Persson

Fil dr

Projektforskare

- Konflikter relaterade till utvinning av naturresurser - Hållbarhet, cirkulär ekonomi och företags samhällsansvar - Critical Management Studies - Kreativt akademiskt skrivande

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME414

Peter Persson

Peter Persson

Institutionssekreterare

Administrerar programmen Konst, kultur och ekonomi, Sport Management, samt företagsekonomi på A-, B- och C-nivå.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME446

Anita Radon

Anita Radon

Ämnessamordnare

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME522

Paulina Rytkönen

Paulina Rytkönen

Lektor

Jag är docent i ekonomisk historia och lektor i Företagsekonomi på Institutionen för Samhällsvetenskaper

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME429D

Shamima Shah

Shamima Shah

Ekonom

Budgetekonom

Ekonomiavdelningen

MA889

Maria Smolander

Maria Smolander

Fil dr

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME546

Besrat Tesfaye

Besrat Tesfaye

Docent

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME421

Fotis Theodoridis

Fotis Theodoridis

Adjunkt

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME417

Lars Vigerland

Lars Vigerland

Lektor

Ek Dr Lektor Kurssamordnare och examinator FEK C Marknadsföringsteori

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME448

Cheick Wagué

Cheick Wagué

Professor

Internationella Ekonomprogrammet, Rektorsråd för samverkan

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME541

Karin Winroth

Karin Winroth

Docent

Lektor

Min forskning fokuserar frågor kring företagskultur, ledarskap, konsumtionskultur, varumärken, sociala medier och digitalt entreprenörskap.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME426

Darush Yazdanfar

Darush Yazdanfar

Professor

Mitt forskningsintresse kretsar kring finansieringsfrågor och i synnerhet småföretagsfinansiering och risk management.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME525