Personal

Här hittar du kontaktuppgifter till forskare, lärare och övrig personal inom ämnet företagsekonomi. För ytterligare information, kontakta Infocenter.

Avdelningsföreståndare och ämnessamordnare: Pejvak Oghazi

Biträdande Avdelningsföreståndare: Robert Leonardi

Ämnessamordnare: Carina Holmberg

Studierektor: Bengt Lindström

Forskningsledare: Bengt Jacobsson

Forskare, lärare och övrig personal

Erik Borg

Erik Borg

Professor

Professor i företagsekonomi. Forskar och undervisar vid institutionen för samhällsvetenskaper

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME447

Marcus Box

Marcus Box

Docent

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME422

Ogi Chun

Ogi Chun

Adjunkt

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME521

Karin Dahlström

Karin Dahlström

Ek dr

Lektor

Samordnar Internationella ekonomprogrammet. Undervisar och forskar om ledning och organisering av förändring, innovation, hållbarhet, nätverk och projekt.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME517

Peter Dobers

Peter Dobers

Fil dr

Professor

Jag är professor i företagsekonomi och brinner för hållbar utveckling och samverkan. Sedan 2016 har jag som dekan haft förtroendet att leda Fakultetsnämndens arbete.

Institutionen för samhällsvetenskaper

MA915

Fakhreddin F Rad

Fakhreddin F Rad

Doktorand

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME551

Rasmus Fransson

Rasmus Fransson

Institutionssekreterare

Ekonomie kandidatprogrammet, Internationella ekonomprogrammet, Entreprenörskap, innovation och marknad, Master- och magisterprogram i företagsekonomi

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME514

Malin Gawell

Malin Gawell

Docent

Mitt huvudsakliga forskningsintresse handlar om socialt entreprenörskap, socialt företagande, sociala innovationer och det civila samhället. Detta är också det jag undervisar i.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME418

Cecilia Gullberg

Cecilia Gullberg

Fil dr

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME425

Carina Holmberg

Carina Holmberg

Lektor

Ämnessamordnare företagsekonomi, Programsamordnare Ekonomie kandidatprogrammet

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME519

Bengt Jacobsson

Bengt Jacobsson

Professor

Jag forskar om styrning, reformer och förändring i den offentliga sektorns organisationer.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME443

Gustav Johansson

Gustav Johansson

Adjunkt

Programsamordnare Sport Management Kurssamordnare och examinator Investering och Finansiering Kurssamordnare och examinator Ekonomistyrning

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME549

Peter Jönsson

Peter Jönsson

Fil dr

Lektor

Lektor, Ekonomie doktor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME510

Arash Kordestani

Arash Kordestani

Lektor

Forskar och undervisar inom logistik, supply kedja, offentlig upphandling, blockkedja, maskininlärning, cirkulär ekonomi.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME523

Agnes Käll

Agnes Käll

Doktorand

Jag forskar om regelstiftande på mellanstatlig nivå i Baltikum med fokus på åtgärder avsedda att förhindra svenska banker från att utnyttjas för penningtvätt i Estland.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME551

Ann-Sofie Köping

Ann-Sofie Köping

Fil dr

Lektor

Jag undervisar inom områdena ledarskap, hållbarhet, kulturmanagement och kulturpolitik och är programsamordnare för masterprogrammet Leadership for Sustainable Development.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME429B

Tommy Larsson Segerlind

Tommy Larsson Segerlind

Fil dr

Lektor

Jag är lektor i företagsekonomi samt programsamordnare för kandidatprogrammet Entreprenörskap, Innovation och Marknad. Min forskning är om ledarskapets roll i innovationsprocesser.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME429E

Robert Leonardi

Robert Leonardi

Biträdande föreståndare

Adjunkt

Biträdande Avdelningsföreståndare Företagsekonomi Institutionen för Samhällsvetenskaper Kurssamordnare och Examinator Redovisning och Beskattning, Strategisk Marknadsföring

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME543

Michael Levin

Michael Levin

Adjunkt

Adjunkt i företagsekonomi, kursansvarige lärare/examinator för EVM, ansvarig för fadderföretagsverksamhet, forskar inom organisationsteori (kooperativ)

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME511

Kjell Ljungbo

Kjell Ljungbo

Fil dr

Lektor

Lektor i företagsekonomi

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME525

Helena Löfgren

Helena Löfgren

Adjunkt

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME411

Mikael Lönnborg

Mikael Lönnborg

Professor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME412

Jurek Millak

Jurek Millak

Ek dr

Lektor

Undervisning och handledning av uppsatser inom områdena ekonomistyrning och redovisning.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME522

Jan-Eric Nilsson

Jan-Eric Nilsson

Adjunkt

Undervisning FEK

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME548

Anna Nyquist

Anna Nyquist

Adjunkt

Adjunkt och doktorand i företagsekonomi med inriktning grön marknadsföring

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME517

Pejvak Oghazi

Pejvak Oghazi

Professor

Avdelningsföreståndare

Pejvak Oghazi är professor och avdelningsföreståndare inom ämnet företagsekonomi. Han är även programansvarig för logistikprogrammet. Han har civilingenjörsexamen inom Ind.ekon.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME547

Sara Persson

Sara Persson

Doktorand

I mitt projekt använder jag mig av autoetnografiska metoder och diskursteori för att analysera relationerna mellan företag och lokalsamhälle i oljefältet Patos-Marinza i Albanien.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME414

Anita Radon

Anita Radon

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME522

Paulina Rytkönen

Paulina Rytkönen

Lektor

Jag är lektor i företagsekonomi och docent i ekonomisk historia

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME429D

Johan Sandén

Johan Sandén

Doktorand

Jag är doktorand i Företagsekonomi med inriktning mot Offentlig organisation och ledning. Min doktorsavhandling handlar om hur digitaliseringen av skolan påverkar lärares arbete.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME414

Steffi Siegert

Steffi Siegert

Biträdande lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME449

Maria Smolander

Maria Smolander

Fil dr

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME546

Besrat Tesfaye

Besrat Tesfaye

Docent

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME421

Lars Vigerland

Lars Vigerland

Lektor

Ek Dr Lektor Kurssamordnare och examinator FEK C Marknadsföringsteori

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME448

Cheick Wagué

Cheick Wagué

Professor

Internationella Ekonomprogrammet, Rektorsråd för samverkan

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME541

Darush Yazdanfar

Darush Yazdanfar

Lektor

Mitt forskningsintresse kretsar kring finansieringsfrågor och i synnerhet småföretagsfinansiering och risk management.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME516