Snabbspår för ekonomer

Södertörns högskola erbjuder tillsammans med Arbetsförmedlingen en uppdragsutbildning för dig som har en kandidat- eller masterexamen i företagsekonomi från ett land utanför EU/ESS. Målet med utbildningen är att du ska kunna arbeta med redovisning på den svenska arbetsmarknaden.

Utbildningen ges helt på distans och består av tre delar:

 • Korta vägen. Språkkurs som anordnas av Academicum och som syftar till att stärka din svenska med särskild inriktning mot ekonomiska termer. Kursen startar den 7 juni 2022.
 • Uppdragsutbildning (akademiska kurser) i extern redovisning och juridik som anordnas av Södertörns högskola, med start 29 augusti 2022.
 • Arbetsplatsförlagd praktik, på pendlingsavstånd från hemorten, som samordnas av Academicum, med start efter 1 mars 2023.

För att vara aktuell för utbildningen måste du uppfylla följande krav:

 • Dokumenterad kandidat- eller masterexamen i företagsekonomi från ett land utanför EU/ESS. I utbildningen ska kurser i extern redovisning ingå.
 • Utlåtande från UHR där de har bedömt din utbildning.
 • Ha kunskaper i svenska som lägst motsvarar SVA2.
 • Vara inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.
 • Ännu inte ha arbetat som ekonom i Sverige.

Till ansökan ska du bifoga ett antal dokument, och vi rekommenderar att du förbereder dem i god tid:

 • Personligt brev
 • CV (inklusive personnummer)
 • Översatta betyg
 • Utlåtande från UHR

För mer information om Snabbspår, besök gärna Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats..

För information om bedömning av utländsk utbildning, besök UHR Länk till annan webbplats..

Intresseanmälan

Gå till utlysningen Länk till annan webbplats. som är öppen från den 28 februari till den 20 mars 2022.

Har du frågor till Arbetsförmedlingen om Korta vägen eller om praktikdelen kan du kontakta mohamed.isse@arbetsformedlingen.se.

Har du frågor som rör uppdragsutbildningen vid Södertörns högskola, kan du kontakta snabbspar-fek@sh.se.

Vid Mälardalens universitet kan du söka utbildningen med inriktningen controller. Läs mer på deras hemsida Länk till annan webbplats..

Så här behandlar Södertörns högskola dina personuppgifter:

Personuppgifterna sparas så länge utbildningen pågår för att högskolan ska kunna genomföra utbildningen på uppdrag av Arbetsförmedlingen (avtalsgrund).

Därutöver behandlas dina personuppgifter för att uppfylla lagstadgade krav på högskolans verksamhet (rättslig förpliktelse och uppgift av allmänt intresse) samt inom ramen för högskolans forskning i uppföljningsstudier (uppgift av allmänt intresse).

Högskolan kommer att dela dina uppgifter med Arbetsförmedlingen och kan därutöver komma att lämna ut dina uppgifter i den mån högskolan är skyldig att göra det enligt offentlighetsprincipen. I övrigt delar vi bara med oss av dina uppgifter om våra it-system kräver detta. Högskolan ser hela tiden till att dina personuppgifter skyddas.

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig samt att begära rättelse eller komplettering av uppgifterna. Om du är missnöjd med hur högskolan behandlar dina personuppgifter har du också rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten med ditt klagomål.

När du har anmält ditt intresse för en uppdragsutbildning som anordnas av Södertörns högskola sparar högskolan dina personuppgifter. Personuppgifterna som sparas är namn, personnummer, kontaktuppgifter, merituppgifter och utbildningsresultat.

Här finns mer information om hur vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har. Länk till annan webbplats.