Uppdragsutbildning för ekonomer

Södertörns högskola erbjuder tillsammans med Arbetsförmedlingen en uppdragsutbildning för dig som har en kandidat- eller masterexamen i företagsekonomi. Målet med utbildningen är att du ska kunna arbeta med redovisning på den svenska arbetsmarknaden.

Denna utbildning hette tidigare Snabbspår för ekonomer.

Utbildningen ges helt på distans och består av tre delar:

 • Förberedande utbildning i akademisk svenska. Språkkurs som anordnas av Academicum och som syftar till att stärka din svenska med särskild inriktning mot ekonomiska termer. Kursen påbörjas den 5 juni och avslutas den 11 augusti 2023.
 • Uppdragsutbildning (akademiska kurser) i extern redovisning och juridik som anordnas av Södertörns högskola under perioden 28 augusti 2023 – 28 februari 2024. Se kursplanen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för information om utbildningens innehåll.
 • Arbetsplatsförlagd praktik, på pendlingsavstånd från hemorten, som samordnas av Academicum. 4-6 månader med start cirka 1 mars 2024.

För att vara aktuell för utbildningen måste du uppfylla följande krav:

 • Dokumenterad kandidat- eller masterexamen i företagsekonomi från ett utländskt lärosäte. I utbildningen ska kurser i extern redovisning ingå.
 • Utlåtande från UHR där de har bedömt din utbildning.
 • Ha kunskaper i svenska som lägst motsvarar gymnasiekursen SVA2.
 • Vara inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.
 • Ännu inte ha arbetat som ekonom i Sverige.

Till ansökan ska du bifoga ett antal dokument, och vi rekommenderar att du förbereder dem i god tid:

 • Personligt brev
 • CV (inkludera ditt personnummer)
 • Betyg/intyg som styrker kunskaper som lägst motsvarar SVA2
 • Utlåtande från UHR

För mer information om uppdragsutbildningen, besök gärna Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

För information om bedömning av utländsk utbildning, besök UHR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Intresseanmälan

Gå till utlysningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som är öppen från den 13 februari till den 12 mars 2023.

Har du frågor till Arbetsförmedlingen om Korta vägen eller om praktikdelen kan du kontakta uppdragsutbildning-redovisningsekonom@arbetsförmedlingen.se.

Har du frågor som rör uppdragsutbildningen vid Södertörns högskola, kan du kontakta snabbspar-fek@sh.se.

Vid Mälardalens universitet kan du söka utbildningen med inriktningen controller. Läs mer på deras hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Så här behandlar Södertörns högskola dina personuppgifter:

Personuppgifterna sparas så länge utbildningen pågår för att högskolan ska kunna genomföra utbildningen på uppdrag av Arbetsförmedlingen (avtalsgrund). Därutöver behandlas dina personuppgifter för att uppfylla lagstadgade krav på högskolans verksamhet (rättslig förpliktelse och uppgift av allmänt intresse) samt inom ramen för högskolans forskning i uppföljningsstudier (uppgift av allmänt intresse). Högskolan kommer att dela dina uppgifter med Arbetsförmedlingen och kan därutöver komma att lämna ut dina uppgifter i den mån högskolan är skyldig att göra det enligt offentlighetsprincipen. I övrigt delar vi bara med oss av dina uppgifter om våra it-system kräver detta. Högskolan ser hela tiden till att dina personuppgifter skyddas.

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig samt att begära rättelse eller komplettering av uppgifterna. Om du är missnöjd med hur högskolan behandlar dina personuppgifter har du också rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten med ditt klagomål.

När du har anmält ditt intresse för en uppdragsutbildning som anordnas av Södertörns högskola sparar högskolan dina personuppgifter. Personuppgifterna som sparas är namn, personnummer, kontaktuppgifter, merituppgifter och utbildningsresultat.

Här finns mer information om hur vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har.