Personal

Här hittar du kontaktuppgifter till forskare, lärare och övrig personal på Institutionen för samhällsvetenskaper. För mer information, kontakta Infocenter.

Cecilia Aare

Cecilia Aare

Lektor

Jag undervisar om berättande och skrivande. 2023 utkom min senaste bok, om svenska sociala reportage. Jag disputerade 2021 och har också skrivit läroboken Det tidlösa reportaget.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME353

Walid Al-Saqaf

Walid Al-Saqaf

Docent

Lektor

Journalistik, medieteknik och internet studier med fokus på data journalistik, digital verifiering, faktagranskning, desinformation, blockchain

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME324

Alexandra Allard

Alexandra Allard

Doktorand

Mina forskningsområden är miljö- och resursekonomi, med ett fokus på marina miljöer och sektorer.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME354

Carl-Oscar Alsén

Carl-Oscar Alsén

Adjunkt

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME333B

Jesper Alvarsson

Jesper Alvarsson

Fil dr

Lektor

Mina huvudintressen inom psychologi är statistisk modellering inom fältet psykisk hälsa. För tillfället arbetar jag i projekt inriktade på depression, sömnstörning och välmående.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME251

Mattias Alvarsson

Mattias Alvarsson

Doktorand

Doktorand, Sociologi

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME229B

Christoph Andersson

Christoph Andersson

Adjunkt

Lärare i journalistik

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME329

Kajsa Andersö

Kajsa Andersö

Adjungerad lärare

Undervisar i journalistik

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME323

Emil Annetorp

Emil Annetorp

Adjunkt

Adjunkt i journalistik.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME328

Ester Appelgren

Ester Appelgren

Docent

Prefekt

Lektor

Docent i Journalistik och doktor i Medieteknik.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME436

Nicholas Aylott

Nicholas Aylott

Docent

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME617

Monirul Azam

Monirul Azam

Lektor

Jag är universitetslektor i juridik. Jag undervisar och forskar i både civilrätt och offentlig rätt med särskilt fokus på immaterialrätt, EU-rätt, IT-rätt, och miljörätt.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME139

Ranjula Bali

Ranjula Bali

Professor

Professor of Economics

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME312

Luisa Bandeira Coelho

Luisa Bandeira Coelho

Doktorand

Min forskning handlar om dövas erfarenheter inom hälso- och sjukvården och det civila samhället.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME004

Hamdija Begovic

Hamdija Begovic

Doktorand

Doktorand; politisk sociologi

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME229B

Christofer Berglund

Christofer Berglund

Jag forskar om nationalism, separatism, och säkerhetspolitik.

Institutionen för samhällsvetenskaper

Mats Bergman

Mats Bergman

Professor

Konkurrenspolitik, offentlig upphandling, konkurrensutsättning av äldreomsorg och andra välfärdstjänster, läkemedelsprissättning, regleringar och avregleringar, handel och staden

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME313

Hanna Bertilsdotter-Rosqvist

Hanna Bertilsdotter-Rosqvist

Lektor

Hanna Bertilsdotter Rosqvist är docent i sociologi och lektor i socialt arbete. Hennes forskning rör företrädesvis neurodiversitet, autism och ADHD

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME111

Sofia Beskow

Sofia Beskow

Doktorand

Doktorand i Sociologi. Forskningsområde: Konsekvenser av polisiära åtgärder mot radikalnationalistiska sociala rörelser

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME229B

Simon Birnbaum

Simon Birnbaum

Fil dr

Lektor

Docent och universitetslektor i statsvetenskap. Huvudsakliga forskningsområden: politisk teori och välfärdspolitik. Samordnare för PPE-programmet: www.sh.se/ppe.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME615

Fredrika Björklund

Fredrika Björklund

Professor

Min forskning handlar om övervakning samt hur övervakning relaterar till tillit.i ett samhälle. Jag undervisar inom ämnet statsvetenskap vid Institutionen för samhällsvetenskaper.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME618

Johanna Björksten

Johanna Björksten

Socionom och doktorand i socialt arbete. Undervisar på socionomprogrammet. Forskar om våld i nära relation.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME004

Jonas Björnerstedt

Jonas Björnerstedt

Docent

Lektor

Docent i nationalekonomi

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME322

Alexandra Bogren

Alexandra Bogren

Lektor

Min forskning finns inom området sociologisk kriminologi, just nu inom projektet Kameraövervakning och våld. Jag undervisar i sociologi och på polisutbildningen.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME213

Love Bohman

Love Bohman

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME212

Karin Borevi

Karin Borevi

Docent

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME619

Erik Borg

Erik Borg

Professor

Professor i företagsekonomi. Forskar och undervisar vid institutionen för samhällsvetenskaper

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME447

Marcus Box

Marcus Box

Docent

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME422

Inga Brandell

Inga Brandell

Professor emeritus/emerita

Institutionen för samhällsvetenskaper

Ogi Chun

Ogi Chun

Adjunkt

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME521

Victoria Colesnic

Victoria Colesnic

Doktorand

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME353

Karin Dahlström

Karin Dahlström

Ek dr

Lektor

Samordnar Internationella ekonomprogrammet. Undervisar och forskar om ledning och organisering av förändring och projekt, hållbarhet, mikroföretag och samverkan.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME517

Cagla Demirel

Cagla Demirel

Forskningsassistent

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME611

Peter Dobers

Peter Dobers

Fil dr

Programsamordnare

Professor

Prof i företagsekonomi (hållbar utveckling o samverkan). Programsamordnare för 2-åriga mastern LeadSustain. Rektorsråd samverkan. Var dekan och ordf i Fakultetsnämnden 2016-2022.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME443

Ylva Donning

Ylva Donning

Studierektor

Ylva Donning är högskoleadjunkt, VFU-samordnare samt bemannande studierektor vid Avdelningen för socialt arbete.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME107B

Sarah Eklund

Sarah Eklund

Utbildningsadministratör

Administration på ämnet Journalistik och SH Yrkespraktik-kurserna

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME345

Emelie Eklöf

Emelie Eklöf

Utbildningsadministratör för programmen Logistik och ekonomi och Ekonomi, teknik och design. Företagsekonomi A, B och C.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME518

Joakim Ekman

Joakim Ekman

Professor

Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)

MA789

Magdalena Elmersjö

Magdalena Elmersjö

Docent

Lektor

Docent och lektor i socialt arbete. En skakig värld behöver stadiga socionomer!

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME108

Katarina Elofsson

Katarina Elofsson

Professor

Katarina Elofsson's research is about international, national and regional environmental policy for water quality management, wildlife, biodiversity, and climate policy.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME352

Johan Eriksson

Johan Eriksson

Professor

Internationella relationer, specifikt politiken kring teknologi och expertis, rymdpolitik och cybersäkerhet. Jag leder projektet "Ryssland i rymden", finansierat av ÖSS.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME621

Ingrid Esser

Ingrid Esser

Lektor

Jag är docent i sociologi med inriktning mot arbetsliv. Jag är programsamordnare för personalvetarprogrammet och undervisar främst inom samhällsvetenskaplig metod.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME215

Fakhreddin F Rad

Fakhreddin F Rad

Doktorand

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME551

Hugo Faber

Hugo Faber

Doktorand

Doktorand. Min forskning handlar om energipolitik och utfasning av fossila energislag och kärnkraft.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME616

Sara Ferlander

Sara Ferlander

Docent

Lektor

Min forskning rör socialt kapital på olika sätt. För närvarande leder jag projektet "En stad för alla? En studie om unga kvinnors liv i en föränderlig förort".

Institutionen för samhällsvetenskaper

Leo Fodérus

Leo Fodérus

Biträdande föreståndare

Adjunkt

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME318

Rasmus Fransson

Rasmus Fransson

Institutionssekreterare

Entreprenörskap, innovation och marknad - Management med IT - Master- och magisterprogram i företagsekonomi

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME514

Paul Fuehrer

Paul Fuehrer

Fil dr

Avdelningsföreståndare

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME239

Elin Gardeström

Elin Gardeström

Lektor

Jag är lektor i journalistik och programansvarig för ett av journalistikens program - Journalistik med samhällsstudier - som har åtta olika fördjupningsämnen.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME326

Malin Gawell

Malin Gawell

Docent

Mitt huvudsakliga intresse är hur människor försöker utveckla lösningar på utmaningar i samhället.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME418

Mette Ginnerskov-Dahlberg

Mette Ginnerskov-Dahlberg

Postdoktor

Institutionen för samhällsvetenskaper

Karl Gratzer

Karl Gratzer

Professor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME342

Cecilia Gullberg

Cecilia Gullberg

Fil dr

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME425

Marie Gustafsson

Marie Gustafsson

Docent

Lektor

Jag undervisar inom socialpsykologi, arbets- och organisationspsykologi. Jag forskar om språkets betydelse för uppfattningar om genus och inkludering (se www. genderfair.se).

Institutionen för samhällsvetenskaper

Tjänstledig

Ali Hajighasemi

Ali Hajighasemi

Professor

Professor i socialt arbete

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME122F

Johan Hallqvist

Johan Hallqvist

Biträdande föreståndare

Lektor

Fil. dr. i etnologi. Biträdande avdelningsföreståndare socialt arbete. Lektor i socialt arbete: undervisar på socionomprogrammet, polisutbildningen och uppdragsutbildningar.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME113

Eva Hansson

Eva Hansson

Jag är lektor i statsvetenskap och ansvarig för ämnet Statsvetenskap och internationella relationer vid Institutionen för Samhällsvetenskaper.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME620

Caroline Hasselgren Bune

Caroline Hasselgren Bune

Projektforskare

Institutionen för samhällsvetenskaper

Per Henrik Hedberg

Per Henrik Hedberg

Lektor

Undervisar i socialpsykologi, interkulturell psykologi och statistik. Handledning av uppsatser som berör social interaktion (t ex skicklighet, skam, humor) eller diskriminering.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME244

Niklas Hill

Niklas Hill

Lektor i socialt arbete

Institutionen för samhällsvetenskaper

Albert Hjalmers

Albert Hjalmers

Adjungerad lärare

Adjunkt

Institutionen för samhällsvetenskaper

Alexander Hjelm

Alexander Hjelm

Doktorand

Jag är en teoretiskt orienterad forskare som intresseras av teknologins inverkan på vår förståelse av demokrati.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME512

Keyvan Hosseini

Keyvan Hosseini

Affilierad lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

Lill Hultman

Lill Hultman

Lektor

Jag är Fil dr/ lektor i socialt arbete. Jag arbetar med undervisning på grundnivå, samt med uppdragsutbildningar. Min forskning handlar om barn och unga, samt funktionshinder.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME127

My Häggbom

My Häggbom

Adjunkt

Journalistik Journalistik för tv, rörlig bild och ljud

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME323

Lars Ishäll

Lars Ishäll

Lektor

Lektor i psykologi med inriktning arbets- och organisationspsykologi. Programsamordnare för Personalvetarprogrammet. https://www.researchgate.net/profile/Lars-Ishaell

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME226

Anders Ivarsson Westerberg

Anders Ivarsson Westerberg

Docent

Avdelningsföreståndare

Professor

Mitt forskningsområde är offentliga organisationer och förvaltningspolitik. Forskningen har handlat om administrativt arbete, organisationsförändring och styrning.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME444

Bengt Jacobsson

Bengt Jacobsson

Professor

Jag forskar om styrning, reformer och förändring i den offentliga sektorns organisationer.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME342

Angelica Jansson

Angelica Jansson

Institutionssekreterare

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME224

Gustav Johansson

Gustav Johansson

Adjunkt

Sedan 2022-12-05 är jag tjänstledig för arbete som politiskt sakkunnig i regeringskansliet.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME549

Karl Magnus Johansson

Karl Magnus Johansson

Affilierad professor

Jag är affilierad professor i statsvetenskap. Ett av mina forskningsområden är regeringars kommunikation. Projekthemsida: https://www.polexmedia.com/

Institutionen för samhällsvetenskaper

Patricia Jonason

Patricia Jonason

Docent

Lektor

Jag är docent i offentlig rätt. Jag undervisar och forskar i offentlig rätt, med speciellt fokus på privatliv, offentlighetsprincipen, god förvaltning och rättsstaten.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME132

Ann-Cathrine Jungar

Ann-Cathrine Jungar

Docent

Lektor

Lektor och docent i statsvetenskap. Forskar om populistiskt högerradikala partier i Norden och Europa.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME622

Eva Karlberg

Eva Karlberg

Lektor

Forskning: organisation, social rörelse, civilsamhälle. Deltar i Horizon-projektet "Co-Creating Inclusive Intersectional Democratic Spaces Across Europe" https://ccindle.org/

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME218

Sandra Karlsson

Sandra Karlsson

Lektor i socialt arbete, undervisande lärare på Polisutbildningen

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME0016

Neda Kerimi

Neda Kerimi

Lektor

Jag undervisar på olika nivåer och inom en rad olika ämnen där alla behandlar ämnet psykologi; bl.a medvetande, förhandling, beslutsfattande, motivation och psykisk ohälsa.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME241

Lisa Kings

Lisa Kings

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME136

Arash Kordestani

Arash Kordestani

Docent

Lektor

Forskar och undervisar inom logistik, supply kedja, blockkedja, maskininlärning, cirkulär ekonomi, offentlig upphandling.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME523

Sylwia Koziel

Sylwia Koziel

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME115

Zhanna Kravchenko

Zhanna Kravchenko

Docent

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME219

Agnes Käll

Agnes Käll

Doktorand

Jag är doktorand i företagsekonomi och forskar om utvecklingen av anti-penningtvättillsyn vid de svenska, danska och estniska finanstillsynsmyndigheterna under 2000-talet.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME551

Ann-Sofie Köping

Ann-Sofie Köping

Fil dr

Lektor

Lektor i företagsekonomi, programsamordnare Konst, kultur och ekonomi programmet. Undervisar på masterprogrammet Leadership for Sustainable Development

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME429B

Sarah Lagerqvist

Sarah Lagerqvist

Utbildningsadministratör

Utbildningsadministratör för psykologi

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME243

Karolin Larsson

Karolin Larsson

Institutionssekreterare

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME333C

Tommy Larsson Segerlind

Tommy Larsson Segerlind

Docent

Programsamordnare

Lektor

Jag är docent i företagsekonomi, samt programsamordnare för kandidatprogrammet Entreprenörskap, Innovation, och Marknad. (EIM). Jag är utnämnd som Meriterad lärare.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME429E

Max Larsson Sundqvist

Max Larsson Sundqvist

Lektor

Lektor i psykologi

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME247

Marja Lemne

Marja Lemne

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME107C

Robert Leonardi

Robert Leonardi

Biträdande föreståndare

Adjunkt

Biträdande Avdelningsföreståndare Företagsekonomi Institutionen för Samhällsvetenskaper Programsamordnare Sport Man. Kurssamordnare och Examinator Red&Beks, Strat MF, OrgT

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME543

Michael Levin

Michael Levin

Adjunkt

Adjunkt i företagsekonomi, kursansvarige lärare/examinator för EVM (FEK A) samt Organisationsteori (FEK B), forskar inom organisationsteori (kooperativ)

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME511

Dave Lewis

Dave Lewis

Adjunkt

Samordnare och kursansvarig, VFU för socionomstudenter samt handledd studiepraktik för studenter som läser en annan samhällsvetenskaplig utbildning

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME122B

Xiaoying Li

Xiaoying Li

Doktorand

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME354

Xiang Lin

Xiang Lin

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

Macroeconomics, tourism economics, entrepreneurship, time series

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME315

Inger Linblad

Inger Linblad

Lektor

Mitt huvudsakliga fokus är på hur människor kan utvecklas, samtala och skapa hållbara lösningar på centrala samhällsutmaningar.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME143

Martina Lindberg

Martina Lindberg

Institutionssekreterare

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME624

Ulrica Lindbäck

Ulrica Lindbäck

HR-generalist

HR-generalist och biträdande administrativ chef.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME419

Bengt Lindström

Bengt Lindström

Adjunkt

Studierektor för företagsekonomi, undervisar i redovisning

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME524

Jonas Lindström

Jonas Lindström

Fil dr

Lektor

Fil. dr. i sociologi och lektor i socialt arbete. Forskar främst om staden och stadsförnyelse och inkluderings- och exkluderingsprocesser. Är också verksam på polisutbildningen.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME109

Kjell Ljungbo

Kjell Ljungbo

Fil dr

Lektor

Lektor i företagsekonomi

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME525

Lina Lorentz

Lina Lorentz

Forskningshandläggare

Forsknings- och utbildningshandläggare

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME122E

Lelde Luik

Lelde Luik

Postdoktor

Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)

MA791

Gustav Lundberg

Gustav Lundberg

Doktorand

Min forskning handlar om politiseringen av etnicitet i det lettiska partisystemet. Undervisar i statsvetenskap.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME512

Mikael Lönnborg

Mikael Lönnborg

Professor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME412

Daniel Lövgren

Daniel Lövgren

Projektforskare

Forskare och projektledare i "Organizing REKO: The Viability of a Local Food System in Finland, Sweden & Latvia". Läs mer på organizingreko.com

Institutionen för samhällsvetenskaper

Jenny Madestam

Jenny Madestam

Lektor

Svensk politik, politiskt ledarskap, social media och politik, polisutbildningen.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME439A

Johanna Mannergren Selimovic

Johanna Mannergren Selimovic

Docent

Forskningskoordinator

Jag är docent i freds- och utvecklingsforskning och forskar om fredsprocesser. Jag undervisar på bl a Statsvetenskap. Jag är forskningskoordinator på CBEES.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME616

Thomas Marmefelt

Thomas Marmefelt

Docent

Lektor

Evolutionär ekonomi, makroekonomi, penningteori och finansiella institutioner, innovationer, kognition och institutioner, penninghistoria. alternativa penningarrangemang

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME316

Jeanette Melin

Jeanette Melin

Projektforskare

Metodologisk forskning om mätning av trygghet och otrygghet. Projekt finansierat av Länsförsäkringars Forskningsfond "Att mäta för att veta: En studie för att öka tillförlitliga"

Institutionen för samhällsvetenskaper

Joanna Mellquist

Joanna Mellquist

Doktorand

Min forskning rör civilsamhället, dess professionalisering och möjlighet till politisk påverkan. Jag har särskilt fokuserat på policyprofessionella inom organisationer.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME223

Riita Mettälä

Riita Mettälä

Administrativ chef

Övergripande ansvar för institutionens HR-, forsknings- och utbildningsadministration. Utvecklar och organiserar administrationen i linje verksamhetsmål och strategiska mål.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME424

Oana Mihaescu

Oana Mihaescu

Lektor

Ekonomisk geografi med fokus på agglomerationseffekter, handelns lokalisering, stad-förort-dikotomin och planeringsstrategier för ekonomisk tillväxt.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME352

Elinor Månsson

Elinor Månsson

Forskningsassistent

Jag arbetar i ett forskningsprojekt om berusning, samtycke och sexuella trakasserier i nattlivet.

Institutionen för samhällsvetenskaper

Jan-Eric Nilsson

Jan-Eric Nilsson

Adjunkt

Undervisning FEK

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME548

Gunnar Nygren

Gunnar Nygren

Professor

Jag arbetar med forskning mest, ofta om lokaljournalistik eller om faktakoll och källor i journalistiken. I undervisningen har jag föreläsningar på A-kursen och uppsatshandledning.

Institutionen för samhällsvetenskaper

Olav Nygård

Olav Nygård

Projektforskare

Undervisar på IMER-programmet; forskar om utbildning och ojämlika övergångar mellan skola och arbete

Institutionen för samhällsvetenskaper

Sanja Obrenovic

Sanja Obrenovic

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME144

Pejvak Oghazi

Pejvak Oghazi

Professor

Avdelningsföreståndare

Pejvak Oghazi är professor och avdelningsföreståndare inom ämnet företagsekonomi. Han är även programansvarig för logistikprogrammet. Han har civilingenjörsexamen inom Ind.ekon.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME547

Johanna Palmberg

Johanna Palmberg

Docent

Lektor

Johanna Palmberg är docent, lektor vid SH och forskningsledare vid Entreprenörskapsforum. Hennes forskning rör företagande, civilsamhället och samhällsutveckling.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME333F

Apostolis Papakostas

Apostolis Papakostas

Professor

Jag är professor i sociologi och forskningsledare för Reinvent: centrum för studier om den dynamiska staden, www.sh.se/reinvent

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME229F

Natallia Pashkevich

Natallia Pashkevich

Lektor

Dr. Natallia Pashkevich är lektor i företagsekonomi. Hennes forskning fokuserar på produktivitetsökning vid användning av digital teknik.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME513

Sara Persson

Sara Persson

Fil dr

Projektforskare

- Konflikter relaterade till utvinning av naturresurser - Hållbarhet, cirkulär ekonomi och företags samhällsansvar - Critical Management Studies - Kreativt akademiskt skrivande

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME414

Peter Persson

Peter Persson

Institutionssekreterare

Administrerar programmen Konst, kultur och ekonomi, Sport Management, samt företagsekonomi på A-, B- och C-nivå.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME446

Ella Petrini

Ella Petrini

Doktorand

I mitt avhandlingsarbete undersöker jag kopplingar mellan arbetsvillkor och miljöpåverkan inom skogsbruket, och relationen mellan fackförbund och miljörörelsen.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME222

Tobias Pettersson

Tobias Pettersson

Institutionssekreterare

Institutionssekreterare för Socionomprogrammet

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME423

Andreas Pettersson

Andreas Pettersson

Lektor

Lektor i juridik med inriktning mot offentlig rätt. Jag arbetar med forskning och undervisning i juridik i framförallt socialrätt, förvaltningsrätt och funktionshinderjuridik.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME114

Malin Picha Edwardsson

Malin Picha Edwardsson

Fil dr

Lektor

Avdelningsföreståndare och ämnessamordnare, samt lärare och forskare i journalistik.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME348

Olena Podolian

Olena Podolian

Postdoktor

Institutionen för samhällsvetenskaper

MA719

Rune Premfors

Rune Premfors

Affilierad professor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME342

Anita Radon

Anita Radon

Ämnessamordnare

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME522

Therese Reitan

Therese Reitan

Professor

Tjänstemannarollen, styrning och organisering i offentlig sektor, ledarskap, missbruksvård och folkhälsopolitik, nollvisionen i trafiken.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME439B

Kristina Riegert

Kristina Riegert

Professor

Globalisering, komparativ journalistik, krigs-och krisrapportering, politicotainment, kulturell medborgarskap

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME319

Yerko Rojas

Yerko Rojas

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME122B

Paulina Rytkönen

Paulina Rytkönen

Lektor

Jag är docent i ekonomisk historia och lektor i Företagsekonomi på Institutionen för Samhällsvetenskaper

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME429D

Carolina Saf

Carolina Saf

Adjunkt

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME139

Greta Sandberg

Greta Sandberg

Adjunkt och filosofie licentiat i socialt arbete.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME141

Richard Sannerholm

Richard Sannerholm

Lektor

Lektor i juridik. Undervisar och forskar om rättsstaten och offentlig rätt, ansvarsutkrävande och myndigheters förvaltningskultur.

Institutionen för samhällsvetenskaper

Steven Saxonberg

Steven Saxonberg

Professor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME229D

Thomas Sedelius

Thomas Sedelius

Projektforskare

Projektforskare vid SH och professor i statsvetenskap vid Högskolan Dalarna. Fokus: komparativ politik, Central- och Östeuropa, politiska institutioner, presidentmakt.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME612

Daniel Seldén

Daniel Seldén

Avdelningsföreståndare

Lektor

Avdelningsföreståndare, socialt arbete Lektor i socialt arbete

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME122D

Maya Seltén

Maya Seltén

Jur dr

Avdelningsföreståndare

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME134

Shamima Shah

Shamima Shah

Ekonom

Budgetekonom

Ekonomiavdelningen

MA889

Sofia Sjöström

Sofia Sjöström

Handläggare

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME122C

Maria Smolander

Maria Smolander

Fil dr

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME546

Lena Sohl

Lena Sohl

Biträdande lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME211

Welat Songur

Welat Songur

Fil dr

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME229E

Ylva Spånberger Weitz

Ylva Spånberger Weitz

Lektor

Socionom och fil.dr. i socialt arbete. Min forskning och undervisning rör främst skolsocialt arbete samt ungas delaktighet i socialtjänsten.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME127

Agnieszka Stefaniec

Agnieszka Stefaniec

Affilierad lektor

My research interests lie in the area of transition toward a low-carbon society with a focus on equitable transportation systems and inclusive urban development.

Institutionen för samhällsvetenskaper

Ola Sternäng

Ola Sternäng

Fil dr

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME221

Catherine Sundling

Catherine Sundling

Projektforskare

Jag undervisar i psykologiämnet i bland annat psykisk ohälsa, inlärning, personlighet samt kvalitativ- och kvantitativ metod.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME241

Stefan Svallfors

Stefan Svallfors

Professor

Institutionen för samhällsvetenskaper

Veronica Svärd

Veronica Svärd

Lektor

Socionom, leg hälso- och sjukvårdskurator och docent i socialt arbete. Undervisar på socionomprogrammet. Forskar om bl.a. hälso- och sjukvårdskuratorer och inom professionsstudier.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME112

Per-Anders Svärd

Per-Anders Svärd

Lektor

Universitetslektor i statsvetenskap.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME615

Wojciech Szrubka

Wojciech Szrubka

Lektor

Lektor i Statsvetenskap

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME613

Sven Söderkvist

Sven Söderkvist

Lektor

Lektor i polisiärt arbete och fil. dr i psykologi. Forskar bl.a om emotion, icke-verbal kommunikation och polisiärt bemötande.

Institutionen för polisiärt arbete

LO670

Adrienne Sörbom

Adrienne Sörbom

Professor

Jag är professor i sociologi och studerar politik och globalisering. Jag undervisar främst i kvalitativa metoder, samhällsförändring och demokratifrågor.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME229C

Nazem Tahvilzadeh

Nazem Tahvilzadeh

Jag forskar och undervisar i offentlig förvaltning, politik och demokratiteori med fokus på politiska processer, städer och styrning i samtiden.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME449

Besrat Tesfaye

Besrat Tesfaye

Docent

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME421

Jaakko Turunen

Jaakko Turunen

Lektor

Jag är verksam vid Förvaltningsakademin och undervisar vid Socionomprogrammet och Polisutbildning.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME413

Jani Turunen

Jani Turunen

Lektor

Jani är docent och undervisar inom Socionomprogrammet och Polisutbildningen vid Södertörn. Han forskar om barn och familjer i relation till skilsmässor och separationer.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME116

Lovisa Uttman

Lovisa Uttman

HR-generalist

HR-generalist

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME415

Dominika Vergara Polanska

Dominika Vergara Polanska

Docent

Lektor

Dominika är docent i sociologi och arbetar som lektor i socialt arbete. Mer information om min forskning: www.dominikavpolanska.se & www.sustainaction.org.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME137

Lars Vigerland

Lars Vigerland

Lektor

Ek Dr Lektor Kurssamordnare och examinator FEK C Marknadsföringsteori

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME448

Sanna Volny

Sanna Volny

Adjunkt

Jag undervisar i journalistik och digitala medier, bland annat datajournalistik, webbpublicering, foto och layout.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME346

Liudmila Voronova

Liudmila Voronova

Docent

Lektor

Jag undervisar på både grund- och avancerad nivå och forskar om bl a fotografi. Jag är också studierektor för forskarutbildningsområdet PESO

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME347

Cheick Wagué

Cheick Wagué

Professor

Internationella Ekonomprogrammet, Rektorsråd för samverkan

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME541

Anders Wainikka

Anders Wainikka

Adjunkt

Jag undervisar framförallt i allmän civilrätt, immaterialrätt, arbetsrätt och transportjuridik men även viss förvaltningsrätt.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME142

Maja Wall

Maja Wall

Adjunkt

Undervisar i psykologi vid Samhällsvetenskapliga institutionen.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME247

Erika Walukiewicz

Erika Walukiewicz

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME325

Noomi Weinryb

Noomi Weinryb

Docent

Lektor

Lektor, docent

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME451

Magnus Wennerhag

Magnus Wennerhag

Professor

Forskar och undervisar om sociala rörelser, politiska protester, politisk sociologi, klimatprotester, social stratifiering, politiskt våld och sociologisk teori.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME225

Karin Winroth

Karin Winroth

Docent

Lektor

Min forskning fokuserar frågor kring företagskultur, ledarskap, konsumtionskultur, varumärken, sociala medier och digitalt entreprenörskap.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME426

Weiqian Xia

Weiqian Xia

Projektforskare

Jag är projektforskare vid avdelningen för socialt arbete, och arbetar med projektet "Leavers and stayers - Migrant and non-migrant life trajectories in Sweden and Finland".

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME107C

Darush Yazdanfar

Darush Yazdanfar

Professor

Mitt forskningsintresse kretsar kring finansieringsfrågor och i synnerhet småföretagsfinansiering och risk management.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME525

Abenezer Zeleke

Abenezer Zeleke

Affilierad lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

Maria Zuiderveld

Maria Zuiderveld

Lektor

Lärare och forskare i journalistik. Programsamordnare för Journalistik med samhällsstudier.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME351

Jan Örnéus

Jan Örnéus

Adjunkt

Jag undervisar framför allt om mediernas roll i samhället. Det handlar till exempel om mediemarknad och mediehistora. Jag ansvarar även för kursen Journalistik för akademiker.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME349