Personal

Här hittar du kontaktuppgifter till forskare, lärare och övrig personal på Institutionen för samhällsvetenskaper. För mer information, kontakta Infocenter.

Cecilia Aare

Cecilia Aare

Adjunkt

Jag undervisar främst om berättande och skrivande. 2021 disputerade jag med en avhandling om berättarteknik i reportage. Jag har också skrivit läroboken Det tidlösa reportaget.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME353

Walid Al-Saqaf

Walid Al-Saqaf

Docent

Lektor

Journalistik, medieteknik och internet studier med fokus på data journalistik, digital verifiering, faktagranskning, desinformation, blockchain

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME324

Alexandra Allard

Alexandra Allard

Doktorand

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME354

Majsa Allelin

Majsa Allelin

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME0018

Mattias Alvarsson

Mattias Alvarsson

Doktorand

Doktorand, Sociologi

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME229B

Christoph Andersson

Christoph Andersson

Adjunkt

Lärare i journalistik

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME329

Kajsa Andersö

Kajsa Andersö

Adjungerad lärare

Undervisar i journalistik

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME323

Stefan Annell

Stefan Annell

Lektor

Jag undervisar i psykologi, främst på polisutbildningen. Jag arbetar även på Försvarshögskolan och på Stockholms universitet.

Institutionen för samhällsvetenskaper

Emil Annetorp

Emil Annetorp

Adjunkt

Adjunkt i journalistik.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME319

Nicholas Aylott

Nicholas Aylott

Docent

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME617

Monirul Azam

Monirul Azam

Lektor

Jag är universitetslektor i juridik. Jag undervisar och forskar i både civilrätt och offentlig rätt med särskilt fokus på immaterialrätt, EU-rätt, IT-rätt, och miljörätt.

Institutionen för samhällsvetenskaper

Ranjula Bali

Ranjula Bali

Professor

Professor of Economics

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME312

Hamdija Begovic

Hamdija Begovic

Doktorand; politisk sociologi

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME229B

Nadia Benabou

Nadia Benabou

Utbildningsadministratör

Utbildningsadministratör

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME136

Christofer Berglund

Christofer Berglund

Institutionen för samhällsvetenskaper

Mats Bergman

Mats Bergman

Professor

Konkurrenspolitik, offentlig upphandling, konkurrensutsättning av äldreomsorg och andra välfärdstjänster, läkemedelsprissättning, regleringar och avregleringar, handel och staden

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME313

Judith Bergman

Judith Bergman

Utbildningshandläggare

RETENDO Tjänsteplaneringssystem Systemförvaltare och support

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME352

Hanna Bertilsdotter-Rosqvist

Hanna Bertilsdotter-Rosqvist

Lektor

Jag är docent i sociologi och lektor i socialt arbete. Min forskning rör främst frågor kring funktionshinder, men även sexualitet, genus och plats

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME111

Sofia Beskow

Sofia Beskow

Doktorand

Doktorand i Sociologi. Fokusområden: Sociala rörelser, radikalnationalism och repression.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME229B

Simon Birnbaum

Simon Birnbaum

Fil dr

Lektor

Jag forskar och undervisar huvudsakligen inom fältet politisk filosofi, politiska idéer och välfärdsstatens framtid med fokus på socialt medborgarskap, rättvisa och hållbarhet.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME615

Fredrika Björklund

Fredrika Björklund

Docent

Lektor

Jag är docent i statsvetenskap och undervisar i detta ämne samt på lärarutbildningen. Mitt forskningsintresse är övervakning och relationen mellan tillit och övervakning.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME618

Jonas Björnerstedt

Jonas Björnerstedt

Docent

Lektor

Docent i nationalekonomi

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME322

Alexandra Bogren

Alexandra Bogren

Lektor

Min forskning finns inom området sociologisk kriminologi, just nu inom projektet Kameraövervakning och våld. Jag undervisar i sociologi och på polisutbildningen.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME213

Love Bohman

Love Bohman

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME212

Jolin Boldt

Jolin Boldt

Adjunkt

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME328

Karin Borevi

Karin Borevi

Docent

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME619

Erik Borg

Erik Borg

Professor

Professor i företagsekonomi. Forskar och undervisar vid institutionen för samhällsvetenskaper

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME447

Marcus Box

Marcus Box

Docent

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME422

Inga Brandell

Inga Brandell

Professor emeritus/emerita

Institutionen för samhällsvetenskaper

Mats Braun

Mats Braun

Docent

Lektor

I min forskning intresserar jag mig för internationella relationer och mer specifikt för regionaliseringsprocesser i Europa.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME616

Per Carlson

Per Carlson

Professor

Per Carlson är docent i sociologi och professor i socialt arbete. Hans forskning är inriktad på ojämlikhet i hälsa och frågor som rör alkohol och alkoholrelaterade problem.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME116

Nina Carlsson

Nina Carlsson

Doktorand

Postdoktor i statsvetenskap

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME613

Daniel Castillo

Daniel Castillo

Lektor

För närvarande forskar jag om arbetsdelningsförsök i svenska kommuner men även administrativ belastning inom vården.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME429F

Ogi Chun

Ogi Chun

Adjunkt

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME521

Karin Dahlström

Karin Dahlström

Ek dr

Lektor

Samordnar Internationella ekonomprogrammet. Undervisar och forskar om ledning och organisering av förändring, innovation, hållbarhet, nätverk och projekt.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME517

Cagla Demirel

Cagla Demirel

Doktorand

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME611

Peter Dobers

Peter Dobers

Fil dr

Professor

Jag är professor i företagsekonomi och brinner för hållbar utveckling och samverkan. Sedan 2016 har jag som dekan haft förtroendet att leda Fakultetsnämndens arbete.

Institutionen för samhällsvetenskaper

MA915

Alazar Ejigu

Alazar Ejigu

Projektforskare

Pågående forskningsprojekt: En Stad för Alla? En studie om unga kvinnors liv i en föränderlig förort

Institutionen för samhällsvetenskaper

Sarah Eklund

Sarah Eklund

Utbildningsadministratör

Administration på ämnet Journalistik

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME345

Magdalena Elmersjö

Magdalena Elmersjö

Lektor

Fil. dr i socialt arbete och lektor vid Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola. En skakig värld behöver stadiga socionomer!

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME108

Katarina Elofsson

Katarina Elofsson

Professor

Katarina Elofsson's research is about international, national and regional environmental policy for water quality management, wildlife, biodiversity, and climate policy.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME229D

Gudrun Elvhage

Gudrun Elvhage

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME112

Johan Eriksson

Johan Eriksson

Professor

Internationella relationer, specifikt politiken kring teknologi och expertis, rymdpolitik och cybersäkerhet. Jag leder projektet "Ryssland i rymden", finansierat av ÖSS.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME621

Susanna Eriksson

Susanna Eriksson

Undervisar i juridik, främst offentlig rätt

Institutionen för samhällsvetenskaper

Fakhreddin F Rad

Fakhreddin F Rad

Doktorand

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME551

Hugo Faber

Hugo Faber

Doktorand

Doktorand. Min forskning handlar om politik och diskursiva praktiker kring utfasning av fossila energislag och kärnkraft.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME616

Marie Falkcrona

Marie Falkcrona

Institutionssekreterare

Jag arbetar med utbildningsadministration främst inom våra två personalvetarprogram.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME229E

Sara Ferlander

Sara Ferlander

Docent

Lektor

Min forskning handlar om socialt kapital, främst kopplat till hälsa. För närvarande leder jag projektet "En stad för alla? En studie om unga kvinnors liv i en föränderlig förort"

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME222

Daniel Fittante

Daniel Fittante

Postdoktor

Institutionen för samhällsvetenskaper

Leo Fodérus

Leo Fodérus

Avdelningsföreståndare

Adjunkt

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME318

Rasmus Fransson

Rasmus Fransson

Institutionssekreterare

Ekonomie kandidatprogrammet, Internationella ekonomprogrammet, Entreprenörskap, innovation och marknad, Master- och magisterprogram i företagsekonomi

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME514

Paul Fuehrer

Paul Fuehrer

Fil dr

Avdelningsföreståndare

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME239

Elin Gardeström

Elin Gardeström

Lektor

Jag är lektor i journalistik och programansvarig för ett av journalistikens program - Journalistik med samhällsstudier - som har åtta olika fördjupningsämnen.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME326

Malin Gawell

Malin Gawell

Docent

Mitt huvudsakliga forskningsintresse handlar om socialt entreprenörskap, socialt företagande, sociala innovationer och det civila samhället. Detta är också det jag undervisar i.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME418

Mette Ginnerskov-Dahlberg

Mette Ginnerskov-Dahlberg

Postdoktor

Institutionen för samhällsvetenskaper

Karl Gratzer

Karl Gratzer

Professor

Institutionen för samhällsvetenskaper

Cecilia Gullberg

Cecilia Gullberg

Fil dr

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME425

Marie Gustafsson

Marie Gustafsson

Docent

Lektor

Jag undervisar inom socialpsykologi, arbets- och organisationspsykologi. Jag forskar om språkets betydelse för uppfattningar om genus och inkludering (se www. genderfair.se).

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME244

Johan Hallqvist

Johan Hallqvist

Biträdande föreståndare

Adjunkt

Biträdande avdelningsföreståndare socialt arbete. Adjunkt i socialt arbete: undervisar på socionomprogrammet och uppdragsutbildningar. Doktorand i etnologi.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME0017

Eva Hansson

Eva Hansson

Lektor i statsvetenskap

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME612

Astrid Haugland

Astrid Haugland

Adjunkt

Jag är lärare i journalistik med inriktning mot digitala medier.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME325

Per Henrik Hedberg

Per Henrik Hedberg

Lektor

Undervisar i socialpsykologi, interkulturell psykologi och statistik. Handledning av uppsatser som berör social interaktion (t ex skicklighet, skam, humor) eller diskriminering.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME244

Lovisa Henricsson

Lovisa Henricsson

HR-generalist

HR-generalist

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME415

Lill Hultman

Lill Hultman

Lektor

Jag är Fil dr/ lektor i socialt arbete. Jag arbetar med undervisning på grundnivå, samt med uppdragsutbildningar. Min forskning handlar om barn och unga, samt funktionshinder.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME004

My Häggbom

My Häggbom

Adjunkt

Journalistik för tv, rörlig bild och ljud

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME323

Malena Ivarsson

Malena Ivarsson

Fil dr

Avdelningsföreståndare

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME248

Anders Ivarsson Westerberg

Anders Ivarsson Westerberg

Docent

Avdelningsföreståndare

Professor

Mitt forskningsområde är offentliga organisationer och förvaltningspolitik. Forskningen har handlat om administrativt arbete, organisationsförändring och styrning.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME444

Bengt Jacobsson

Bengt Jacobsson

Professor

Jag forskar om styrning, reformer och förändring i den offentliga sektorns organisationer.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME443

Angelica Jansson

Angelica Jansson

Institutionssekreterare

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME224

Karl Magnus Johansson

Karl Magnus Johansson

Professor

Jag är affilierad professor i statsvetenskap. Ett av mina forskningsområden är regeringars kommunikation. Projekthemsida: https://www.polexmedia.com/

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME616

Gustav Johansson

Gustav Johansson

Adjunkt

Programsamordnare Sport Management Kurssamordnare och examinator Investering och Finansiering Kurssamordnare och examinator Ekonomistyrning

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME549

Patricia Jonason

Patricia Jonason

Docent

Proprefekt

Lektor

Jag är docent i offentlig rätt och proprefekt. Jag undervisar och forskar i offentlig rätt, med speciellt fokus på privatliv, offentlighet och principen om god förvaltning.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME132

Ann-Cathrine Jungar

Ann-Cathrine Jungar

Docent

Lektor

Jag forskar om populistiska och högerradikala politiska partier i Norden och Europa.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME622

Eva Karlberg

Eva Karlberg

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME218

Sandra Karlsson

Sandra Karlsson

Lektor i socialt arbete, undervisande lärare på Polisutbildningen

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME112

Neda Kerimi

Neda Kerimi

Jag undervisar på olika nivåer och inom en rad olika ämnen där alla behandlar ämnet psykologi; bl.a medvetande, förhandling, beslutsfattande, motivation och psykisk ohälsa.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME241

Arash Kordestani

Arash Kordestani

Lektor

Forskar och undervisar inom logistik, supply kedja, offentlig upphandling, blockkedja, maskininlärning, cirkulär ekonomi.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME523

Sylwia Koziel

Sylwia Koziel

Lektor

Min forskning är inriktad mot social barnavård och frågor som rör barnperspektiv och barns delaktighet. Jag har även forskat om övergången till föräldraskap och om föräldrastöd.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME115

Zhanna Kravchenko

Zhanna Kravchenko

Docent

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME219

Agnes Käll

Agnes Käll

Doktorand

Jag forskar om regelstiftande på mellanstatlig nivå i Baltikum med fokus på åtgärder avsedda att förhindra svenska banker från att utnyttjas för penningtvätt i Estland.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME551

Ann-Sofie Köping

Ann-Sofie Köping

Fil dr

Lektor

Jag undervisar inom områdena ledarskap, hållbarhet, kulturmanagement och kulturpolitik och är programsamordnare för masterprogrammet Leadership for Sustainable Development.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME429B

Karolin Larsson

Karolin Larsson

Institutionssekreterare

Institutionen för samhällsvetenskaper

LO591

Tommy Larsson Segerlind

Tommy Larsson Segerlind

Fil dr

Lektor

Jag är lektor i företagsekonomi samt programsamordnare för kandidatprogrammet Entreprenörskap, Innovation och Marknad. Min forskning är om ledarskapets roll i innovationsprocesser.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME429E

Marja Lemne

Marja Lemne

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME436

Robert Leonardi

Robert Leonardi

Biträdande föreståndare

Adjunkt

Biträdande Avdelningsföreståndare Företagsekonomi Institutionen för Samhällsvetenskaper Kurssamordnare och Examinator Redovisning och Beskattning, Strategisk Marknadsföring

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME543

Michael Levin

Michael Levin

Adjunkt

Adjunkt i företagsekonomi, kursansvarige lärare/examinator för EVM, ansvarig för fadderföretagsverksamhet, forskar inom organisationsteori (kooperativ)

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME511

Dave Lewis

Dave Lewis

Adjunkt

Samordnare och kursansvarig, VFU för socionomstudenter samt handledd studiepraktik för studenter som läser en annan samhällsvetenskaplig utbildning

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME122B

Xiaoying Li

Xiaoying Li

Doktorand

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME354

Xiang Lin

Xiang Lin

Fil dr

Lektor

Macroeconomics, tourism economics, entrepreneurship, time series

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME315

Inger Linblad

Inger Linblad

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

MA761

Martina Lindberg

Martina Lindberg

Institutionssekreterare

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME624

Ulrica Lindbäck

Ulrica Lindbäck

HR-generalist

HR-generalist och biträdande administrativ chef.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME419

Jonas Lindström

Jonas Lindström

Fil dr

Lektor

Fil. dr. i sociologi och lektor i socialt arbete. Forskar främst om staden och stadsförnyelse och inkluderings- och exkluderingsprocesser. Är också verksam på polisutbildningen.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME109

Kjell Ljungbo

Kjell Ljungbo

Fil dr

Lektor

Lektor i företagsekonomi

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME525

Lina Lorentz

Lina Lorentz

Forskningshandläggare

Forsknings- och utbildningshandläggare

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME122E

Helena Löfgren

Helena Löfgren

Adjunkt

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME411

Mikael Lönnborg

Mikael Lönnborg

Professor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME412

Jenny Madestam

Jenny Madestam

Lektor

Svensk politik, politiskt ledarskap, social media och politik, polisutbildningen.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME439A

Johanna Mannergren Selimovic

Johanna Mannergren Selimovic

Jag är docent i freds- och utvecklingsforskning och forskar om fredsbyggande och minnespolitik efter krig och konflikt. Jag undervisar på Europaprogrammet och på Lärarutbildningen.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME616

Johanna Gry Masche-No

Johanna Gry Masche-No

Docent

Lektor

Jag undervisar främst i utvecklingspsykologi, personlighetspsykologi och statistisk metod. Min forskning handlar om tonåringars föräldrarelation och problembeteenden.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME249

Joanna Mellquist

Joanna Mellquist

Doktorand

Mina forskningsintressen rör sig runt rollen som policyprofessionella har i organisationer inom civilsamhället.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME223

Riita Mettälä

Riita Mettälä

Administrativ chef

Övergripande ansvar för institutionens HR-, forsknings- och utbildningsadministration. Utvecklar och organiserar administrationen i linje verksamhetsmål och strategiska mål.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME424

Oana Mihaescu

Oana Mihaescu

Lektor

Ekonomisk geografi med fokus på agglomerationseffekter, handelns lokalisering, stad-förort-dikotomin och planeringsstrategier för ekonomisk tillväxt.

Institutionen för samhällsvetenskaper

Jurek Millak

Jurek Millak

Ek dr

Lektor

Undervisning och handledning av uppsatser inom områdena ekonomistyrning och redovisning.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME522

Jan-Eric Nilsson

Jan-Eric Nilsson

Adjunkt

Undervisning FEK

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME548

Gunnar Nygren

Gunnar Nygren

Professor

Jag arbetar med forskning mest, ofta om lokaljournalistik eller om faktakoll och källor i journalistiken. I undervisningen har jag föreläsningar på A-kursen och uppsatshandledning.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME333D

Anna Nyquist

Anna Nyquist

Adjunkt

Adjunkt och doktorand i företagsekonomi med inriktning grön marknadsföring

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME517

Sanja Obrenovic

Sanja Obrenovic

Lektor

Lektor i socialt arbete. IMER- programsamordnare

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME144

Pejvak Oghazi

Pejvak Oghazi

Professor

Avdelningsföreståndare

Pejvak Oghazi är professor och avdelningsföreståndare inom ämnet företagsekonomi. Han är även programansvarig för logistikprogrammet. Han har civilingenjörsexamen inom Ind.ekon.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME547

Johanna Palmberg

Johanna Palmberg

Docent

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME333F

Apostolis Papakostas

Apostolis Papakostas

Professor

Jag är professor i sociologi och forskningsledare för Reinvent: centrum för studier om den dynamiska staden, www.sh.se/reinvent

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME229F

Sara Persson

Sara Persson

Doktorand

I mitt projekt använder jag mig av autoetnografiska metoder och diskursteori för att analysera relationerna mellan företag och lokalsamhälle i oljefältet Patos-Marinza i Albanien.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME414

Tobias Pettersson

Tobias Pettersson

Institutionssekreterare

HR-administratör Institutionssekreterare för Socionomprogrammet

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME423

Andreas Pettersson

Andreas Pettersson

Lektor

Lektor i juridik med inriktning mot offentlig rätt. Jag arbetar med forskning och undervisning i juridik i framförallt socialrätt, förvaltningsrätt och funktionshinderjuridik.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME114

Malin Picha Edwardsson

Malin Picha Edwardsson

Fil dr

Lektor

Avdelningsföreståndare och ämnessamordnare, samt lärare och forskare i journalistik.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME348

Olena Podolian

Olena Podolian

Forskningsassistent

Institutionen för samhällsvetenskaper

Rune Premfors

Rune Premfors

Affilierad professor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME436

Roman Privalov

Roman Privalov

Doktorand

Forskar rymdpolitik inom projektet "Ryssland i Rymden"

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME611

Martin Qvist

Martin Qvist

Lektor

Forskar om beslutsprocesser, reformer i offentlig sektor, samverkan och governance.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME411

Anita Radon

Anita Radon

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME522

Hanna Sofia Rehnberg

Hanna Sofia Rehnberg

Fil dr

Lektor

Jag är språkvetare och lektor i journalistik.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME319

Therese Reitan

Therese Reitan

Docent

Lektor

Tjänstemannarollen, styrning och organisering i offentlig sektor, ledarskap, missbruksvård och folkhälsopolitik, nollvisionen i trafiken.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME439B

Paulina Rytkönen

Paulina Rytkönen

Lektor

Jag är lektor i företagsekonomi och docent i ekonomisk historia

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME429D

Carolina Saf

Carolina Saf

Adjunkt

Institutionen för samhällsvetenskaper

Greta Sandberg

Greta Sandberg

Adjunkt och filosofie licentiat i socialt arbete.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME141

Johan Sandén

Johan Sandén

Doktorand

Jag är doktorand i Företagsekonomi med inriktning mot Offentlig organisation och ledning. Min doktorsavhandling handlar om hur digitaliseringen av skolan påverkar lärares arbete.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME414

Richard Sannerholm

Richard Sannerholm

Lektor

Lektor i juridik. Undervisar och forskar om rättsstaten och offentlig rätt, ansvarsutkrävande och myndigheters förvaltningskultur.

Institutionen för samhällsvetenskaper

Daniel Seldén

Daniel Seldén

Avdelningsföreståndare

Lektor

Avdelningsföreståndare, socialt arbete Lektor i socialt arbete

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME122D

Maya Seltén

Maya Seltén

Jur dr

Avdelningsföreståndare

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME134

Steffi Siegert

Steffi Siegert

Biträdande lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME449

Sofia Sjöström

Sofia Sjöström

Handläggare

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME122C

Maria Smolander

Maria Smolander

Fil dr

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME546

Lena Sohl

Lena Sohl

Biträdande lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME211

Ylva Spånberger Weitz

Ylva Spånberger Weitz

Lektor

Socionom och fil.dr. i socialt arbete. Min forskning och undervisning rör främst skolsocialt arbete samt ungas delaktighet i socialtjänsten.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME108

Ola Sternäng

Ola Sternäng

Fil dr

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME251

Peter Strandbrink

Peter Strandbrink

Professor

Professor i statsvetenskap

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME623

Catherine Sundling

Catherine Sundling

Projektforskare

Jag undervisar i psykologiämnet i bland annat psykisk ohälsa, inlärning, personlighet samt kvalitativ- och kvantitativ metod.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME241

Stefan Svallfors

Stefan Svallfors

Professor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME239

Mikael Svensson

Mikael Svensson

Lektor

Filosofie doktor i Sociologi. Lärare i sociologi vid institutionen för samhällsvetenskaper.

Institutionen för samhällsvetenskaper

Veronica Svärd

Veronica Svärd

Lektor

Socionom, leg hälso- och sjukvårdskurator och disputerad i socialt arbete. Undervisar på socionomprogrammet. Forskar om hälso- och sjukvårdskuratorer och inom professionsstudier.

Institutionen för samhällsvetenskaper

Adrienne Sörbom

Adrienne Sörbom

Professor

Jag är professor i sociologi och studerar politik och globalisering. Jag undervisar främst i kvalitativa metoder, samhällsförändring och demokratifrågor.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME229C

Besrat Tesfaye

Besrat Tesfaye

Docent

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME421

Zarinam Turdieva

Zarinam Turdieva

Utbildningsadministratör

Nationalekonomi

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME333E

Jani Turunen

Jani Turunen

Lektor

Jag undervisar inom Socionomprogrammet och Polisutbildningen vid Södertörns högskola och forskar om barn och familjer i relation till skilsmässor och separationer.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME109

Dominika Vergara Polanska

Dominika Vergara Polanska

Docent

Lektor

Dominika är docent i sociologi och arbetar som lektor i socialt arbete.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME143

Lars Vigerland

Lars Vigerland

Lektor

Ek Dr Lektor Kurssamordnare och examinator FEK C Marknadsföringsteori

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME448

Sanna Volny

Sanna Volny

Adjunkt

Jag undervisar i journalistik och digitala medier, bland annat datajournalistik, webbpublicering, foto och layout.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME346

Liudmila Voronova

Liudmila Voronova

Fil dr

Lektor

Jag är programansvarig för det internationella magisterprogrammet i journalistik. Jag undervisar på både grund- och avancerad nivå och forskar om bl a fotografi och utbildning.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME347

Cheick Wagué

Cheick Wagué

Professor

Internationella Ekonomprogrammet, Rektorsråd för samverkan

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME541

Anders Wainikka

Anders Wainikka

Adjunkt

Undervisar i juridik

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME142

Maja Wall

Maja Wall

Adjunkt

Undervisar i psykologi vid Samhällsvetenskapliga institutionen.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME247

Sabine Walter

Sabine Walter

Institutionssekreterare

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME429C

Noomi Weinryb

Noomi Weinryb

Docent

Lektor

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME451

Magnus Wennerhag

Magnus Wennerhag

Professor

Forskar och undervisar om sociala rörelser, politiska protester, politisk sociologi, klimatprotester, social stratifiering, politiskt våld och sociologisk teori.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME225

Darush Yazdanfar

Darush Yazdanfar

Lektor

Mitt forskningsintresse kretsar kring finansieringsfrågor och i synnerhet småföretagsfinansiering och risk management.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME516

Nikolay Zakharov

Nikolay Zakharov

Fil dr

Lektor

Forskar och undervisar om sociologisk teori, global rasism och antirasism, religion och nationalism i Östeuropa.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME211

Abenezer Zeleke

Abenezer Zeleke

Postdoktor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME226

Maria Zuiderveld

Maria Zuiderveld

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME351

Sofia Ågren

Sofia Ågren

Adjunkt

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME0017

Jan Örnéus

Jan Örnéus

Adjunkt

Jag undervisar framför allt om mediernas roll i samhället. Det handlar till exempel om mediemarknad och mediehistora. Jag ansvarar även för kursen Journalistik för akademiker.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME349