Kalender

Ämnet socialt arbete anordnar regelbundet högre seminarier och andra evenemang. Det högre seminariet vänder sig till forskare, doktorander och studenter på magister-/masternivå (inkl.programstudenter på termin 7). Eventuella texter som ska behandlas sänds ut cirka en vecka innan respektive seminarium. Välkomna!