Snabbspår för socialt arbete

Avdelningen för socialt arbete anordnar på uppdrag av myndigheter uppdragsutbildningar för bland annat yrkesverksamma socionomer.

Snabbspår för socialt arbete är en utbildning för dig som har en kandidat- eller masterutbildning i socialt arbete, eller likvärdig utbildning, utanför EU/ESS. För att få gå utbildningen behöver du vara inskriven på Arbetsförmedlingen, och du saknar arbetslivserfarenhet inom yrket i Sverige. Målet är att du med denna utbildning ska kunna jobba med socialt arbete på den svenska arbetsmarknaden. Utbildningen ges helt på distans och består av tre insatser:

  • Korta vägen som anordnas av Academicum, med start 7 juni 2021.
  • Uppdragsutbildning som anordnas av Södertörns högskola, med start 30 augusti 2021.
  • Arbetsplatsförlagd praktik, på pendlingsavstånd från hemorten, som samordnas av Södertörns högskola, med start 3 mars 2022.

Till ansökan skall du bifoga ett antal dokument, och vi rekommenderar dig att förbereda dem i god tid:

  • Personligt brev
  • CV (inklusive personnummer)
  • Översatta betyg
  • Utlåtande från UHR
  • Självskattningsformuläret, ifyllt (svensk version)

Intresseanmälan:

Utlysningen var öppen från den 12 till 30 april 2021.

Har du frågor till Arbetsförmedlingen eller rörande Korta vägen kan du kontakta snabbspar-socialtarbete@arbetsformedlingen.se 

Har du frågor som rör uppdragsutbildningen eller praktiken på Södertörns högskola, kan du kontakta snabbspar@sh.se

Relevanta länkar: