Student

Socionomprogrammet

Sedan 2017 har Södertörns högskola examensrättigheter för socionomer.

Vi utbildar socionomer som kan möta behoven i det nutida Sverige. Utbildningen är anpassad efter hur Sverige ser ut idag och de problem som socionomer stöter på i storstadsområdena. Du kan läsa mer om programmet på sidan om Socionomprogrammet med storstadsprofil

VFU för socionomstudenter

På sida nedan hittar du information som rör våra socionomstudenters verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Denna information kan vara av intresse för dig som är VFU-handledare - och även för dig som funderar på att framöver vara handledare för en student.

Välkommen till kursen VFU i praktiskt socialt arbete!

Den här kursen utgör en terminslång verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som genomförs under Södertörns högskolas socionomutbildnings femte termin. Kursen tar alltså formen av en handledd studiepraktik och ger studenten möjlighet att vidareutveckla en professionell yrkesroll och ett reflekterande förhållningssätt i socialt arbete, under handledning av en yrkesverksam och erfaren socionom.

Styrande & stödjande dokument

Bilagor till handboken

Några handledningsverktyg

Kontaktuppgifter

VFU-handläggare:

Sofia Sjöström
VFUsocionom@sh.se
08-608 5146

Kursansvarig:

Ylva Donning
ylva.donning@sh.se

Postadress:

Södertörns högskola
141 89 Huddinge

Besöksadress:

Alfred Nobels allé 7
Flemingsberg

Utbildningserbjudande för VFU-handledare

Det är önskvärt att handledare har gått eller går en handledarutbildning. Handledare erbjuds en handledarkurs Handledningsmetodik för handledare till socionomstudenter i VFU på 5 hp som är kopplad till handledning av studenter under VFU. Utbildningen är på avancerad nivå och ges parallellt med att handledaren tar emot en student.

Syftet med kursen är att ge dig stöd och inspiration i din handledarroll samtidigt som du fördjupar dina kunskaper. Kursen bygger på föreläsningar och seminarier med reflekterande samtal om handledarrollen och övningar i att använda verktyg i handledningssituationen. Kopplingen mellan teori i socialt/psykosocialt arbete och praktiska tillämpningar i det konkreta handledaruppdraget går som en röd tråd genom kursen.

Kursansvarig:

Ylva Donning
ylva.donning@sh.se

Ylva svarar på frågor om kursinnehåll eller närvarofrågor.

Ansökan och antagning: VFUsocionom@sh.se

Bli en VFU-plats! Vi söker kvalificerade VFU-platser för våra socionomstudenter!

Vi är tacksamma för att du vill engagera dig som handledare i våra studenters socionomutbildning. Som handledare under studenternas verksamhetsförlagda utbildning (VFU) spelar du en avgörande roll i deras professionsutveckling mot färdiga socionomer.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2024-06-28