Uppdragsutbildningar Socialt arbete

Utbildning för brobyggare med romsk språk- och kulturkompetens

På uppdrag av Socialstyrelsen ger avdelningen för socialt arbete, i samarbete med ämnet kritiska romska studier, vid Södertörns högskola en uppdragsutbildning för brobyggare med romsk språk- och kulturkompetens. Utbildningen startar i oktober 2023 och avslutas i januari 2025.

Utbildningen ges till dig som arbetar som romsk brobyggare och kommer i kontakt med socialtjänsten och angränsande områden i kommunen. Utbildningen ska ge dig kunskap och verktyg med målsättningen att stärka dig i ditt arbete.

Brobyggare med romsk språk- och kulturkompetens fungerar som en länk mellan romer som behöver stöd i kontakten med offentliga verksamheter. Det kan handla om kontakt med till exempel skola, socialtjänst samt hälso- och sjukvård. Satsningen på brobyggare är viktig för arbetet med romsk inkludering.

Mer om brobyggare med romsk språk- och kulturkompetens på Kunskapsguiden Länk till annan webbplats..

Utbildningens innehåll och upplägg

Genom utbildningen får du mer kunskap om frågor som är aktuella inom kommunal verksamhet och relevanta för din funktion som brobyggare. Du får också verktyg för att kunna bidra i arbetet med att kompetensutveckla kommunens medarbetare utifrån strategin för romsk inkludering.

Utbildningen omfattar tre kurser som går på kvartsfart (25 %) och löper terminsvis efter varandra under 1,5 år. Den första kursen motsvarar 4 hp, och de andra kurserna motsvarar 7,5 hp. Följande kurser ingår i utbildningen:

  • Introduktion till socialtjänstens uppdrag och uppdraget som romsk brobyggare (ges HT23: 23-10-23 – 24-01-18)

Kursen syftar till att deltagarna ska få grundläggande kunskap om hur socialtjänsten styrs och om socialtjänstens organisering och olika verksamheter. Under kursen får deltagarna kunskap om socialtjänsten, handläggares handlingsutrymme samt reflektera över hur detta relaterar till den romska brobyggarrollen och att vara offentligt anställd tjänsteperson. Kursen fokuserar på att ge grundläggande förståelse och verktyg för romska brobyggare att fungera som broar mellan socialtjänsten och personer med romsk bakgrund som har kontakt med socialtjänsten.

  • Juridik inom socialt arbete med relevans för uppdraget som romsk brobyggare (ges VT24: 24-01-19 – 24-06-02)

Kursen syftar till att deltagarna ska få grundläggande kunskaper i Socialtjänstlagen och annan relevant lagstiftning inom socialtjänstens område. Under kursen får deltagaren ökad kunskap i internationella konventioner, rättighetslagstiftning, minoritetslagstiftning och den nationella minoritetspolitiken med koppling till romsk inkludering. Kursen behandlar även socialtjänstens utredningsansvar och ansvar för barn, äldre och vissa socialt utsatta grupper, så som personer som saknar inkomst, lever med psykisk ohälsa, missbruk eller är utsatta för våld i nära relationer. Kursen ger grundläggande juridisk kunskap för att verka som romsk brobyggare mellan socialtjänsten och personer med romsk bakgrund som har kontakt med socialtjänsten.

  • Den romska brobyggarrollen, handlingsstrategier och bemötande av socialt utsatta grupper (ges HT24: 24-09-02 – 25-01-19)

Kursen behandlar teorier och metoder i relation till handlingsstrategier inom socialt arbete. Fokus ligger på värderingar, människosyn och etik med inriktning mot socialt utsatta grupper. Under kursen reflekterar deltagarna kring påverkans- och förändringsarbete samt upprätthållande av professionella gränser. Kursen fokuserar även på kommunikationskompetens, mötet och arbetsrelationer med personer lever i en socialt utsatt livssituation, samt kollegor och andra yrkesgrupper.

Kursen ger grundläggande förståelse och verktyg för romska brobyggare att fungera som broar mellan socialtjänsten och personer med romsk bakgrund som har kontakt med socialtjänsten, med särskilt fokus på reflektion och tillämpning i den egna yrkesrollen.

Undervisningen sker både på plats på Södertörns högskola och på distans med hjälp av digitalt verktyg.

Du hittar mer information om utbildningen på Socialstyrelsens hemsida. Länk till annan webbplats.

Vem kan delta i utbildningen?

Personer med romsk språk- och kulturkompetens som har eller kommer att ha en anställning i en kommun med uppdrag som brobyggare. Sen anmälan är möjlig. Romska brobyggare som har gått en tidigare brobyggarutbildning och arbetar i kommun, kan också erbjudas att delta i delar av utbildningen som kompetensutveckling. Din chef anmäler dig till utbildningen via Socialstyrelsen. Länk till annan webbplats.

Kursintyg

Utbildningen består av flera kurser och du får ett kursintyg efter varje avslutad kurs.

Utbildningen bedrivs via Södertörns högskola, men ger inte högskolepoäng.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri. Vid de utbildningsdagar som genomförs vid Södertörns högskola finansieras resor till och från Stockholm samt övernattning för deltagare som inte är bosatta i Stockholms län.

Din arbetsgivare står för din lön och eventuella vikariekostnader. Din arbetsgivare ansvarar också för att du har tillgång till en dator och arbetsplats för att genomföra studierna.

Viss möjlighet att söka statsbidrag

Det finns viss möjlighet att söka statsbidrag för att täcka resterande kostnader.

Statsbidrag till kommuner för att främja romsk inkludering – Länsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kontakta Socialstyrelsen vid frågor om antagning till utbildningen och regeringsuppdraget att ge utbildningen:

E-post: brobyggare@socialstyrelsen.se

Kontakta utbildningsansvarig Johan Hallqvist för övergripande frågor om utbildningen. För frågor om utbildningens innehåll och upplägg gällande kurs 1 (höstterminen 2023) och kurs 2 (vårterminen 2024), kontakta kursansvarig lärare Veronica Svärd. För frågor om utbildningens innehåll och upplägg gällande kurs 3 (höstterminen 2024), kontakta kursansvarig lärare Ylva Donning.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-11-02