Studentintervjuer

Studenter som genom enskilda kurser eller inom ramarna för ett program läst sociologi vid Södertörns högskola arbetar i dag inom offentliga sektorn, den ideella sektorn och det privata näringslivet. Ta del av några av deras berättelser här.

Alvaro brinner för socialt arbete

Alvaro Zagal läste Internationell migration och etniska relationer med inriktning sociologi mellan 2010 och 2013. Vid tiden för intervjun arbetade han på Botkyrka kommun.

Alvaro Zagal har läst Internationell migration och etniska relationer (IMER) med inriktning sociologi på Södertörns högskola och jobbar idag som områdessekreterare i Botkyrka kommun. Ett arbete där Alvaro möter barn och ungdomar i Botkyrka Kommun, arbetar våldsförebyggande samt försöker skapa förtroende och framtidshopp.

Den överenskomna intervjutiden och mötesplatsen justeras precis innan mitt möte med Alvaro. Anledningen är att han åkt iväg för att träffa en tjej som behövde rådgivning. Just den här utryckningen erkänner han låg lite utanför hans ordinarie uppgifter, men Alvaro drar inte en skarp gräns för var hans ansvar slutar, när någon som litar på honom behöver råd under speciella omständigheter.

Uppnått sina mål – och sätter nya

Efter att ha kommit till Sverige från Chile som treåring, haft en relativ spretig uppväxt och i förlängningen gått ut med ofullständiga gymnasiebetyg kunde Alvaro lätt ha hamnat där en del av de ungdomar han idag försöker hjälpa på rätt väg har gjort. Alltså i utanförskap, småkriminalitet och en ond cirkel. Men Alvaro satte upp mål för sig själv. Målen var tydliga: Läsa in gymnasiebetygen. Komma in på högskola. Ta examen. Skaffa ett jobb.

När vi denna eftermiddag sitter på caféet i Folkets hus i Hallunda konstaterar han att han har nått sina mål.
Så vad är ditt nästa mål?

– Politik, säger Alvaro utan att tveka. Jag vill förändra strukturer och röra om. Och bli den första statsministern med en icke-svensk härkomst.

Det sägs utan minsta inslag av vare sig övermod eller urskuldande. Och med ett arbete som Alvaros ligger det säkert nära till hands att bli intresserad av politik och vilja förändra det som gör att vi är på väg mot ett alltför segregerat samhälle.

Jobbar förebyggande i skolor

Alvaros arbete går ut på att arbeta våldsförebyggande ute i skolor, att träffa ungdomar och få dem att reflektera över sitt beteende, ändra attityder, göra orosanmälningar till socialnämnden i de fall där det är berättigat och överhuvudtaget vara ett stöd för ungdomar och för skolor i deras ansvar för ungdomarna.

– I de områden där vi verkar, tenderar det att finnas ett myndighetsförakt, säger Alvaro. Så min första utmaning är ju att få de här ungdomarnas förtroende, i deras ögon är jag ju först en ”golare”.

Snart sätts även en ännu mer långsiktig handlingsplan igång, med socialtjänsten (Alvaros arbetsgivare) som bidragande aktör. Här ska samverkan mellan skolor, kommunen, fastighetsägare, polisen och andra grupper skapas med ännu större fokus på att jobba övergripande med de förebyggande frågorna och verka för ungdomarnas bästa.

Springer ideellt

Att Alvaro brinner för dessa frågor och är intresserad av sociala frågor i allmänhet är tydligt. Att han läste inriktningen sociologi är därför inte alls konstigt.

– Jag har alltid varit fascinerad av samspelet mellan människor i olika miljöer, berättar Alvaro. Hur de sociala strukturerna och processerna ser ut. Det var helt givet för mig att jag skulle läsa sociologi som inriktning.
Innan arbetet på Botkyrka kommun jobbade Alvaro i den ideella organisationen Löparakademin. Till Löparakademin rekryteras ideella ledare som, framförallt i Stockholms förorter, tar sig an ungdomar och springer med dem, två gånger i veckan i tio veckor. Tillsammans med ledarna sätter ungdomarna också upp mål.

– Det kan vara ett idrottsligt mål, det kan vara att få A i engelska, det kan vara mer ett personligt mål, berättar Alvaro, som fortfarande är engagerad i Löparakademin, nu som ideell ledare. Ledarna ska skapa förutsättningar för dem att nå de uppsatta målen.

Studierna gett en bättre förförståelse

Alvaro läste på Södertörns högskola mellan 2010 och 2013 och har bara gott att säga om högskolan och utbildningen. På frågan om han fått med sig kunskaper som han haft nytta av nu i sitt arbete utbrister han genast:

– Ja, verkligen! Den här breda kunskapsinlärningen har verkligen hjälpt mig i bemötandet av samhället och gett mig en bättre förförståelse för allt. Faktiskt så säger jag till alla ungdomar jag möter att de ska försöka gå en akademisk väg, det öppnar så många dörrar!

Alvaro var även en engagerad student. Han satt i kårstyrelsen, och han sitter fortfarande i IMER-styrelsen. Och han har också idéer om förändringar av Södertörns högskola:

– Den måste bli större. Det behövs mer forskning och mer studenter och bli större överhuvudtaget, säger Alvaro engagerat och redogör även rent konkret för var på campus det skulle kunna byggas nya lokaler.

När vi går ut för att fotografera blommar körsbärsträden med miljonprogrammens höghus och betong som fond. Alvaro står bokstavligen mellan dessa båda kontraster, som en försäkran om att det goda finns och blommar för fullt, i de områden där det bäst behövs. För som han säger: De sociala konstruktionerna är så intressanta och viktiga. För likaväl som vi i dessa kan skapa hat, så kan vi skapa kärlek.

Så talar en framtida statsminister.

Emine Seyhan sökte förändring

Emine Seyhan läste Internationell migration och etniska relationer med inriktning sociologi och arbetar som samhällsvägledare på Botkyrka kommun.

Gör idag: Samhällsvägledare på Botkyrka kommun
Har läst: Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning sociologi

Intervjun gjordes hösten 2013.

Beskriv utbildningen!

– Man får lite av varje och läser bland annat om etniska relationer, offentlig rätt och migration. Det finns flera olika inriktningar och man läser sitt huvudämne i tre terminer. Efter C-uppsatsen avslutar man med ett examensarbete, ett projektjobb.

Vilket projekt gjorde du?

– Jag gjorde en utvärdering av ett projekt på Botkyrka medborgarkontor, och utvärderade om samhällsvägledarna ansåg att de fått den kunskap de behövde för att uppnå projektets mål.

Varför valde du IMER?

– Jag ville ha en förändring i livet och såg utbildningen som en möjlighet. När jag skulle välja utbildning frågade jag mig: Ska jag välja efter intresse eller arbetsmarknad? Jag kom fram till att om jag nu ska lägga tre år på studier vill jag välja efter intresse. Eftersom jag är intresserad av människor och mänskliga relationer tittade jag på IMER. När jag hade läst igenom vad utbildningen innehåller, och vilken litteratur som ingår, bestämde jag mig.

Vilken inriktning läste du och varför?

– Jag valde sociologi, eftersom det är ett ämne som beskriver mänskliga handlingar, och förklarar varför vi gör som vi gör. Genom sociologin lärde jag mig se samband och förstå orsak och verkan. Jag fick förståelse för varför saker i samhället är som de är.

Vad är det bästa med programmet?

– Först och främst ämnena, men också alla studenter som är öppna och hjälpsamma. Det fanns en samhörighet, även för mig som var lite äldre än de andra.

Hur var det att börja plugga efter flera års studieuppehåll?

– I början var det tufft. Det tog ett halvår innan jag hade lärt mig lägga upp mina studier på ett bra sätt. Bra planering och god disciplin är nödvändigt.

Hur fungerade det att studera och ha småbarn hemma?

– Har man inte en bra planering och god disciplin – då är det nog kört. Det finns bara en viss tid att plugga på och jag planerade in vissa timmar då jag skulle läsa, och då gällde det att verkligen använda den tiden. Men jag hade mer tid med mina barn då än jag har nu, eftersom jag kunde vara flexibel med tiderna, och till exempel lämna senare på dagis ibland.

Är du nöjd med ditt val av utbildning?

– Ja, men ibland kan jag tvivla på att det var rätt att välja en utbildning som leder till yrken där man inte kan påverka sin löneutveckling. Att arbeta med människor lönar sig sämre än att jobba med teknik eller ekonomi.

Har du något tips till dem som ska välja utbildning?

– För att lyckas, och för att orka i flera år, måste man nog välja något man är intresserad av, men man kan tänka på lite annat också. Välj till 70 procent efter intresse och var strategisk till 30 procent!

Beskriv ditt arbete!

– Jag vikarierar som samhällsvägledare på medborgarkontoret i Botkyrka kommun. Vi hjälper medborgarna med till exempel migrationsärenden, ansökningar om bistånd, hjälp med myndighetskontakter och ärenden som rör skola, barnomsorg och färdtjänst. Det känns som om min utbildning fortsätter, då jag varje dag får reda på nya saker som jag lär mig av.

Vilken nytta har du av din utbildning i ditt arbete?

– Eftersom jag träffar människor i olika situationer och med olika bakgrund har jag nytta av sociologin. Och jag har nytta av att jag vet hur myndigheter fungerar och vilka regler som finns.

Hur fick du ditt arbete?

– Jag fick jobbet redan under utbildningen då jag såg en annons och sökte. Den gången ville de ha andra språkkunskaper än jag har – jag pratar turkiska – men jag fortsatte att ringa dem och efter några månader sa de att nu behövde de någon som kan turkiska. Att plugga och jobba samtidigt var tufft, men det gick.

Har du något tips till dem som studerar i dag?

– Planera! Ha disciplin! Ge inte upp även om det kommer dagar när det är jobbigt. Vem har sagt att allt ska vara lätt?

Beskriv Södertörns högskola!

– Det är en jättetrevlig skola där det finns bra restauranger med god mat och ett trevligt bibliotek där jag pluggat många kvällar. Skolan är inbjudande och alla pratar med alla. De flesta lärare är bra; vissa är så bra att man får gåshud på föreläsningar.

Sebastian Vesterlund tog klivet till rekryteringsbranschen

Sebastian Vesterlund studerade Personalvetarprogrammet med inriktning sociologi och började efter sina studier att arbeta som rekryteringskonsult.

Yrke: Rekryteringskonsult på MultiMind Bemanning

Har studerat: Personalvetarprogrammet

Beskriv utbildningen!

– Det är en beteendevetenskaplig utbildning med inriktning på personal- och arbetslivsfrågor. Programmet passar den som är intresserad av att jobba med människor och personalfrågor eller med arbetsmarknadsfrågor generellt.

Varför valde du personalvetarprogrammet?

– När jag gjorde min militärtjänstgöring tilldelades jag en gruppchefsbefattning och där öppnades mitt intresse för ledarskap och hur vi människor fungerar i grupp. Efter militärtjänstgöringen arbetade jag i en klädbutik och där insåg jag vikten av rätt bemanning. De båda erfarenheterna gjorde att jag bestämde mig för att studera på personalvetarprogrammet.

Vilken inriktning läste du och varför?

– Jag valde sociolog, eftersom jag är intresserad av samhällsfrågor och arbetsmarknadsfrågor. Tidigare studerade jag internationella relationer på Stockholms universitet och läste då bland annat ”labour studies” som var väldigt intressant. Sociologin ligger i linje med den kursen. I och med att jag var intresserad av personalfrågor tyckte jag att sociologin, som fokuserar på hur människor fungerar i grupp, var en bättre inriktning för att förstå hur personalen fungerar i ett företag. Men jag blev också väldigt imponerad av det som kurskamraterna som valde psykologi berättade om sin inriktning.

Vad är det bästa med programmet?

– Med risk för att låta klyschig: man lär sig att tänka kritiskt. Dessutom är det allmänbildande och jag hade otroligt roliga kurskamrater.

Är du nöjd med ditt val av utbildning?

– Absolut, jag har fått en förståelse för samhället och olika sociala fenomen, men jag hade gärna velat läsa mer arbetsrätt, och fått större ekonomisk förståelse.

Har du något tips till dem som ska välja utbildning?

– Det viktiga är att reflektera över vad man är intresserad av och över hur arbetsmarknaden ser ut. Många yrken är förmodligen roligare än vad de låter när man läser om dem i en katalog. Många utbildningar kan låta väldigt roliga, men utbudet av vakanser är skralt. Ha ett mål och en strategi! Och tro på dig själv – jag tror många väljer bort utbildningar för att de tror att de inte kan. Våga ta chansen!

Är det något du i efterhand tycker att du skulle ha gjort annorlunda under studietiden?

– Ja, jag skulle i ett tidigt skede sökt ett deltidsjobb i linje med utbildningen. Det hade gett en relevant arbetslivserfarenhet som väger tungt när man söker jobb.

Beskriv ditt arbete!

– Jag jobbar som rekryteringskonsult på ett bemannings- och rekryteringsföretag som löser företags behov av bemanning. När ett företag behöver bra kandidater till vakanser kan de höra av sig till mig. I slutändan hittar vi kandidaterna och det bästa är att vi gör det utifrån ett mångfaldsperspektiv.

Vilken nytta har du av din utbildning i ditt arbete?

– Jag har fått en förståelse för människor, vad som motiverar dem och vilka incitament de har för att arbeta, hur de fungerar i relation till arbetet och nya utmaningar. Jag förstår maktförhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare och hur kunder ser på saken.

Hur fick du ditt arbete?

– Jag sökte jobb i ett halvår, blev bättre på det med tiden, särskilt efter att jag tagit hjälp av andra med att skriva cv och personliga brev. Jag såg en annons, sökte, fick komma på fyra olika intervjuer, plus genomgå begåvnings- och personlighetstest, och fick sedan jobbet.

Vilket är ditt bästa jobbsökartips?

– Det är tufft och påfrestande att söka jobb, men var ihärdig och inse att det lossnar till slut. När du väl får kontakt med en arbetsgivare – var förberedd och gör det ordentligt. Visa att du ansträngt dig.

Har du något tips till dem som studerar idag?

– Var proaktiv och ha framförhållning, till exempel genom att arbeta parallellt med studierna och gör det i ett tidigt skede. Utveckla det som behövs för att få det jobb du vill ha och ta kontakt med folk som vet hur man ska göra.

Beskriv Södertörns högskola!

– Det är en mångkulturell högskola som är estetiskt tilltalande. Jag hade tidigare pluggat på Stockholms universitet och minns hur imponerad jag blev av att komma till Södertörn där lokalerna är fina, fräscha och vackra. Dessutom är lärarkåren extremt engagerad och mån om att erbjuda en högklassig utbildning.