Personal

Här hittar du kontaktuppgifter till forskare, lärare och övrig personal inom ämnen statsvetenskap och internationella relationer. För ytterligare information, kontakta Infocenter.

Avdelningsföreståndare: Paul Fuehrer
Ämnessamordnare:
Eva Hansson

Administration: statsvetenskap@sh.se

Forskare, lärare och övrig personal:

Nicholas Aylott

Nicholas Aylott

Docent

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME617

Christofer Berglund

Christofer Berglund

Jag forskar om nationalism, separatism, och säkerhetspolitik.

Institutionen för samhällsvetenskaper

Simon Birnbaum

Simon Birnbaum

Fil dr

Lektor

Docent och universitetslektor i statsvetenskap. Huvudsakliga forskningsområden: politisk teori och välfärdspolitik. Samordnare för PPE-programmet: www.sh.se/ppe.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME615

Fredrika Björklund

Fredrika Björklund

Professor

Min forskning handlar om övervakning samt hur övervakning relaterar till tillit.i ett samhälle. Jag undervisar inom ämnet statsvetenskap vid Institutionen för samhällsvetenskaper.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME618

Karin Borevi

Karin Borevi

Docent

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME619

Inga Brandell

Inga Brandell

Professor emeritus/emerita

Institutionen för samhällsvetenskaper

Cagla Demirel

Cagla Demirel

Forskningsassistent

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME611

Joakim Ekman

Joakim Ekman

Professor

Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)

MA789

Linda Ekström

Linda Ekström

Lektor

Jag arbetar med forskning och undervisning på ämnet statsvetenskap, men också inom lärarutbildningen där jag är inriktningsansvarig för samhällskunskapsämnet på ÄLP

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME614

Johan Eriksson

Johan Eriksson

Professor

Internationella relationer, specifikt politiken kring teknologi och expertis, rymdpolitik och cybersäkerhet. Jag leder projektet "Ryssland i rymden", finansierat av ÖSS.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME621

Hugo Faber

Hugo Faber

Doktorand

Doktorand. Min forskning handlar om energipolitik och utfasning av fossila energislag och kärnkraft.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME616

Eva Hansson

Eva Hansson

Jag är lektor i statsvetenskap och ansvarig för ämnet Statsvetenskap och internationella relationer vid Institutionen för Samhällsvetenskaper.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME620

Alexander Hjelm

Alexander Hjelm

Doktorand

Jag är en teoretiskt orienterad forskare som intresseras av teknologins inverkan på vår förståelse av demokrati.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME512

Keyvan Hosseini

Keyvan Hosseini

Affilierad lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

Karl Magnus Johansson

Karl Magnus Johansson

Affilierad professor

Jag är affilierad professor i statsvetenskap. Ett av mina forskningsområden är regeringars kommunikation. Projekthemsida: https://www.polexmedia.com/

Institutionen för samhällsvetenskaper

Ann-Cathrine Jungar

Ann-Cathrine Jungar

Docent

Lektor

Lektor och docent i statsvetenskap. Forskar om populistiskt högerradikala partier i Norden och Europa.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME622

Martina Lindberg

Martina Lindberg

Institutionssekreterare

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME624

Lelde Luik

Lelde Luik

Postdoktor

Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)

MA791

Gustav Lundberg

Gustav Lundberg

Doktorand

Min forskning handlar om politiseringen av etnicitet i det lettiska partisystemet. Undervisar i statsvetenskap.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME512

Jenny Madestam

Jenny Madestam

Lektor

Svensk politik, politiskt ledarskap, social media och politik, polisutbildningen.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME439A

Johanna Mannergren Selimovic

Johanna Mannergren Selimovic

Docent

Forskningskoordinator

Jag är docent i freds- och utvecklingsforskning och forskar om fredsprocesser. Jag undervisar på bl a Statsvetenskap. Jag är forskningskoordinator på CBEES.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME616

Olena Podolian

Olena Podolian

Postdoktor

Institutionen för samhällsvetenskaper

MA719

Thomas Sedelius

Thomas Sedelius

Projektforskare

Projektforskare vid SH och professor i statsvetenskap vid Högskolan Dalarna. Fokus: komparativ politik, Central- och Östeuropa, politiska institutioner, presidentmakt.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME612

Shamima Shah

Shamima Shah

Ekonom

Budgetekonom

Ekonomiavdelningen

MA889

Per-Anders Svärd

Per-Anders Svärd

Lektor

Universitetslektor i statsvetenskap.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME615

Wojciech Szrubka

Wojciech Szrubka

Lektor

Lektor i Statsvetenskap

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME613