Personal

Här hittar du kontaktuppgifter till forskare, lärare och övrig personal inom ämnen statsvetenskap och internationella relationer. För ytterligare information, kontakta Infocenter.

Avdelningsföreståndare: Paul Fuehrer
Ämnessamordnare:
Eva Hansson

Administration: statsvetenskap@sh.se

Forskare, lärare och övrig personal:

Nicholas Aylott

Nicholas Aylott

Docent

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME617

Anders Backlund

Anders Backlund

Postdoktor

Institutionen för samhällsvetenskaper

Christofer Berglund

Christofer Berglund

Institutionen för samhällsvetenskaper

Simon Birnbaum

Simon Birnbaum

Fil dr

Lektor

Jag forskar och undervisar huvudsakligen inom fältet politisk filosofi, politiska idéer och välfärdsstatens framtid med fokus på socialt medborgarskap, rättvisa och hållbarhet.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME615

Fredrika Björklund

Fredrika Björklund

Professor

Min forskning handlar om övervakning samt hur övervakning relaterar till tillit.i ett samhälle. Jag undervisar inom ämnet statsvetenskap vid Institutionen för samhällsvetenskaper.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME618

Karin Borevi

Karin Borevi

Docent

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME619

Inga Brandell

Inga Brandell

Professor emeritus/emerita

Institutionen för samhällsvetenskaper

Cagla Demirel

Cagla Demirel

Doktorand

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME611

Joakim Ekman

Joakim Ekman

Professor

Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)

MA789

Linda Ekström

Linda Ekström

Lektor

Jag arbetar med forskning och undervisning på ämnet statsvetenskap, men också inom lärarutbildningen där jag är inriktningsansvarig för samhällskunskapsämnet på ÄLP

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME614

Johan Eriksson

Johan Eriksson

Professor

Internationella relationer, specifikt politiken kring teknologi och expertis, rymdpolitik och cybersäkerhet. Jag leder projektet "Ryssland i rymden", finansierat av ÖSS.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME621

Hugo Faber

Hugo Faber

Doktorand

Doktorand. Min forskning handlar om energipolitik och utfasning av fossila energislag och kärnkraft.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME616

Eva Hansson

Eva Hansson

Jag är lektor i statsvetenskap och ansvarig för ämnet Statsvetenskap och internationella relationer vid Institutionen för Samhällsvetenskaper.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME612

Alexander Hjelm

Alexander Hjelm

Doktorand

Jag är en teoretiskt orienterad forskare som intresseras av teknologins inverkan på vår förståelse av demokrati.

Institutionen för samhällsvetenskaper

MA714

Keyvan Hosseini

Keyvan Hosseini

Affilierad lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

Karl Magnus Johansson

Karl Magnus Johansson

Affilierad professor

Jag är affilierad professor i statsvetenskap. Ett av mina forskningsområden är regeringars kommunikation. Projekthemsida: https://www.polexmedia.com/

Institutionen för samhällsvetenskaper

Ann-Cathrine Jungar

Ann-Cathrine Jungar

Docent

Lektor

Jag forskar om populistiska och högerradikala politiska partier i Norden och Europa.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME622

Martina Lindberg

Martina Lindberg

Institutionssekreterare

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME624

Lelde Luik

Lelde Luik

Postdoktor

Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)

MA791

Gustav Lundberg

Gustav Lundberg

Doktorand

Institutionen för samhällsvetenskaper

MA712

Jenny Madestam

Jenny Madestam

Lektor

Svensk politik, politiskt ledarskap, social media och politik, polisutbildningen.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME439A

Johanna Mannergren Selimovic

Johanna Mannergren Selimovic

Jag är docent i freds- och utvecklingsforskning och forskar om fredsbyggande och minnespolitik efter krig och konflikt. Jag undervisar på Europaprogrammet och på Lärarutbildningen.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME616

Olena Podolian

Olena Podolian

Projektforskare

Institutionen för samhällsvetenskaper

MA719

Roman Privalov

Roman Privalov

Doktorand

Forskar rymdpolitik inom projektet "Ryssland i Rymden"

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME611

Thomas Sedelius

Thomas Sedelius

Projektforskare

Projektforskare vid SH och professor i statsvetenskap vid Högskolan Dalarna. Fokus: komparativ politik, Central- och Östeuropa, politiska institutioner, presidentmakt.

Institutionen för samhällsvetenskaper

Peter Strandbrink

Peter Strandbrink

Professor

Professor i statsvetenskap

Institutionen för samhällsvetenskaper

Wojciech Szrubka

Wojciech Szrubka

Lektor

Lektor i Statsvetenskap

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME613