Personal

Här hittar du kontaktuppgifter till forskare, lärare och övrig personal inom ämnen statsvetenskap och internationella relationer. För ytterligare information, kontakta Infocenter.

Avdelningsföreståndare och ämnessamordnare: Welat Songur

Administration: Martina Lindberg

Forskare, lärare och övrig personal:

Nicholas Aylott

Nicholas Aylott

Docent

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME617

Christofer Berglund

Christofer Berglund

Institutionen för samhällsvetenskaper

Simon Birnbaum

Simon Birnbaum

Fil dr

Lektor

Jag forskar och undervisar huvudsakligen inom fältet politisk filosofi, politiska idéer och välfärdsstatens framtid med fokus på socialt medborgarskap, rättvisa och hållbarhet.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME615

Fredrika Björklund

Fredrika Björklund

Docent

Lektor

Jag är docent i statsvetenskap och undervisar i detta ämne samt på lärarutbildningen. Mitt forskningsintresse är övervakning och relationen mellan tillit och övervakning.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME618

Karin Borevi

Karin Borevi

Docent

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME619

Inga Brandell

Inga Brandell

Professor emeritus/emerita

Institutionen för samhällsvetenskaper

Nina Carlsson

Nina Carlsson

Doktorand

Postdoktor i statsvetenskap

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME613

Cagla Demirel

Cagla Demirel

Doktorand

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME611

Linda Ekström

Linda Ekström

Lektor

Jag arbetar med forskning och undervisning på ämnet statsvetenskap, men också inom lärarutbildningen där jag är inriktningsansvarig för samhällskunskapsämnet på ÄLP

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME614

Johan Eriksson

Johan Eriksson

Professor

Internationella relationer, specifikt politiken kring teknologi och expertis, rymdpolitik och cybersäkerhet. Jag leder projektet "Ryssland i rymden", finansierat av ÖSS.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME621

Hugo Faber

Hugo Faber

Doktorand

Doktorand. Min forskning handlar om politik och diskursiva praktiker kring utfasning av fossila energislag och kärnkraft.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME616

Eva Hansson

Eva Hansson

Lektor i statsvetenskap

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME612

Keyvan Hosseini

Keyvan Hosseini

$title

Karl Magnus Johansson

Karl Magnus Johansson

Professor

Jag är affilierad professor i statsvetenskap. Ett av mina forskningsområden är regeringars kommunikation. Projekthemsida: https://www.polexmedia.com/

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME616

Ann-Cathrine Jungar

Ann-Cathrine Jungar

Docent

Lektor

Jag forskar om populistiska och högerradikala politiska partier i Norden och Europa.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME622

Martina Lindberg

Martina Lindberg

Institutionssekreterare

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME624

Jenny Madestam

Jenny Madestam

Lektor

Svensk politik, politiskt ledarskap, social media och politik, polisutbildningen.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME439A

Johanna Mannergren Selimovic

Johanna Mannergren Selimovic

Jag är docent i freds- och utvecklingsforskning och forskar om fredsbyggande och minnespolitik efter krig och konflikt. Jag undervisar på Europaprogrammet och på Lärarutbildningen.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME616

Olena Podolian

Olena Podolian

Forskningsassistent

Institutionen för samhällsvetenskaper

Roman Privalov

Roman Privalov

Doktorand

Forskar rymdpolitik inom projektet "Ryssland i Rymden"

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME611

Peter Strandbrink

Peter Strandbrink

Professor

Professor i statsvetenskap

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME623