Studenter och hus/byggnad

Lärarutbildningen

Välkommen till lärarutbildning på Södertörns högskola. Hos oss kan du utbilda dig till lärare i förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola eller gymnasiet. Genom vår interkulturella profil blir du särskilt kompetent för dagens skola.

En lärarutbildning med tydlig interkulturell profil

Den interkulturella profilen hjälper dig att utveckla din förmåga att arbeta med barns och ungas olika erfarenheter. Du får en kunskap och ett förhållningssätt som tar hänsyn till allas lika värde och villkor. Förutom att vi erbjuder dig nio olika lärarprogram kan du som färdig lärare fortsätta att vidareutbilda dig på Södertörns högskola. Som handledare till våra studenter har du dessutom ett nära samarbete med högskolans VFU-lärare och möjlighet till kompetensutveckling.

Oavsett vilket lärarprogram du väljer ingår praktik, så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Med stöd av en handledare blir du introducerad i yrkesrollen och får möjlighet att öva och utveckla dig inom läraryrket. I undervisningen på högskolan kommer du öva dig i kritiskt tänkande. Du får också möta olika uttryckssätt och konstformer som används inom våra kurser, så kallade estetiska lärprocesser. Digitalisering är en stor del av dagens samhälle och därför arbetar vi också för att utbilda dig till en digitalt kompetent lärare för en framtida skola.

Välkommen att ta del av vårt utbud, våra profiler och den forskning och samverkan som lärarutbildningen driver och är engagerad i.

Lärarutbildningens uppdrag

Lärarutbildningens utbildningsuppdrag omfattar cirka 1750 helårsstudenter.

När vi planerar antalet studieplatser tar vi bland annat hänsyn till:

  • anslagen till lärarutbildningen
  • direktiv från Utbildningsdepartementet
  • söktryck och genomströmning
  • lärarkapacitet
  • arbetsmarknadens behov
  • möjlighet till VFU-placering
  • historiska data kring antagning

Planeringstalen, antalet studieplatser, bereds av de som är ansvariga för våra nio olika lärarprogram – i dialog med lärarutbildningens akademiska ledare.