Forskarskolor

Lärarutbildningen vid Södertörns högskola har sedan många år medverkat i olika forskarskolor, med inriktning mot skola, förskola och utbildning, i samarbete och samverkan med andra lärosäten.

Doktoranderna inom forskarskolorna är ofta forskande lärare som omvandlar frågor och dilemman i yrket till vetenskapliga frågeställningar av både akademisk och praxisnära relevans.

Utbildning, lärande globalisering

Från 2020 ingår Lärarutbildningen i den mångvetenskapliga forskarskolan Utbildning, lärande globalisering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., som är finansierad av Vetenskapsrådet, tillsammans med Malmö universitet (värdlärosäte) och Uppsala universitet. På Södertörns högskola ingår två doktorander i svenska och två doktorander i etnologi i forskarskolan, och på de andra lärosätena finns också doktorander från pedagogik, didaktik, utbildningssociologi, historia och historiedidaktik, språk- och litteraturdidaktik.

Hur kan detta förstås socialt, kulturellt, historiskt och utifrån ett lärandeperspektiv?

Temat för forskarskolan innebär att de antagna doktoranderna undersöker betydelser och konsekvenser av att förskola, skola och högre utbildning i allt ökande utsträckning befinner sig i ett internationellt sammanhang med migrationsströmmar, globala policyaktörer och multinationella företag.

Forskarskolan SPLIT

Under 2014–2019 ingick högskolan i forskarskolan Språk- och litteraturdidaktik i medielandskapet (SPLIT) i samverkan med Malmö universitet (värdlärosäte), Linköpings universitet, Umeå universitet och Luleå tekniska universitet.