Händer, ansikten och jordglobar.

Internationalisering i lärarutbildningen

Lärarutbildningen vid Södertörns högskola förbereder studenterna för internationella erfarenheter genom att erbjuda möten med barn, elever och pedagoger i olika internationella sammanhang och i olika skol- och undervisningsformer som präglas av språklig och kulturell mångfald.

Möjligheter till internationella erfarenheter

Internationaliseringsarbetet inom Södertörns högskolas lärarutbildningar präglar utbildningarnas interkulturella profil. Arbetet inriktas på att ge möjligheter till internationella erfarenheter som kan vara avgörande för arbete i förskola och skola. Internationaliseringen inom lärarutbildningarna sker genom att::

  • högskolans partneruniversitet ger möjligheter till utbyten för studenter, forskande lärare, och övrig personal. Inom ramen för dessa samarbeten tar också högskolan emot såväl grupper som enskilda studenter och lärare som involveras i undervisningen i de olika programmen
  • lärarutbildningarna har etablerade samarbeten som ger lärarstudenterna möjlighet att genomföra sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) vid förskolor och skolor i flera olika länder
  • lärarutbildningarna underbyggs av och stödjer forskning som involverar vetenskapligt arbete som överskrider nationsgränser, och som har internationell genomslagskraft
  • lärarprogrammen har inslag av inbjudna lärare och forskare både i form av obligatoriska moment och öppna föreläsningar.

Forskningsprojekt på en internationell arena

Forskare från flera ämnen och institutioner med anknytning till lärarutbildningen bedriver forskningsprojekt på en internationell arena. Vår forskning innefattar samarbeten med forskare från hela världen och vi beforskar alla utbildningsnivåer på en global arena. Dessa samarbeten underbygger också lärarutbildningarna både genom att högskolans forskare är delaktiga i undervisningen och genom möjligheten för forskare från andra lärosäten att delta i undervisningen.

En del av internationaliseringen sker också via möjligheten att göra VFU utomlands – under en del av den verksamhetsförlagda utbildningen. Det ger nya perspektiv på olika skolsystem och pedagogiska ideal samtidigt som våra studenter utvecklar sina språkkunskaper.

Om du som är student är intresserad av andra typer av internationella utbyten se Utlandsstudier Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller kontakta exchange@sh.se.

Kontakt

Viktor Johansson

Docent, Lektor

Lärarutbildningen

viktor.johansson@sh.se 08-608 45 47

Campusboende gav mig vänner för livet

Joakim Ånmark om utbytesstudier: "Genom att diskutera kurslitteratur med kamrater från olika delar av världen delas uppfattningar, erfarenheter och värderingar på ett sätt som för mig var unikt och otroligt intressant och givande."