Forskning

Romska studier vid Södertörns högskola är mångvetenskapligt inriktad med nationell, nordisk och internationell förankring och inbegriper såväl romska som icke-romska forskare. Forskningen på högskolan är emancipatoriskt inriktad, utgår ifrån rättighetsperspektiv och har därmed hög samhällsrelevans. Centralt för vår forskning är ett kritiskt förhållningssätt till koloniala, rasistiska och antiziganistiska perspektiv i äldre och nutida romska studier.

Romska studier har naturliga beröringspunkter med andra discipliner i forskning och undervisning som kan ha likartade problemställningar. På Södertörns högskola har romska studier bland annat samarbetat med pedagogik, historia, lingvistik, socialt arbete, konstvetenskap, journalistik, litteraturvetenskap, kriminologi,sociologi, juridik, samiska studier och etnologi. På forskarutbildningsnivå bedrivs ett kollokvium för doktorander med inriktning kritiska studier och antiziganismforskning.

Våra forskningssamarbeten inbegriper bland annat Central European University (Budapest / Wien), Harvard University, centret för antiziganismforskning vid Heidelbergs universitet och European Roma Insitute for Arts and Culture (Berlin).

Forskningsprojekt

‘MEMOROBIA: Memorialisation of Romani enslavement in territories of contemporary Romania’

(MEMOROBIA: Memorialisering of det romska slaveriet i territorier av dagens Rumänien.)

Solvor Mjøberg Lauritzen är genom sin anställning vid MF Norwegian School of Theology, Religion and Society (Oslo, Norge) forskningsledare för projektet finansierat av Norska forskningsrådet(NFR). Projektet godkändes i juni 2021 för projektperioden december 2021-juni 2025. Övriga deltagande forskare: Jan Selling (Södertörns högskola), Margareta Matache (Harvard, USA), Delia Grigore (Bukarest, Rumänien). Projektet grundar sig på nutidshistoria, socialantropologi och utbildningsvetenskap och kommer att undersöka romskt slaveri (Robia) ur ett samtida perspektiv. Först kommer projektet att analysera konsekvenserna av Robia i dagens Rumänien, inklusive konsekvenserna för romers självbilder och relationen mellan romer och icke-romer, såsom rasiserad fattigdom och antiziganism. Vidare kommer projektet att undersöka det nya minnespolitiska fältet Robia och ge en fördjupad diskussion om för- och nackdelar med aktivism som syftar till historisk rättvisa i detta sammanhang. Slutligen kommer projektet att kartlägga Robia i rumänsk och norsk utbildning, i syfte att ta itu med hur Robia kan integreras etiskt i utbildningsmiljöer i Europa.

'Paving the way for Truth and Reconciliation Process to address antigypsyism in Europe: Remembrance, Recognition, Justice and Trust Building

(Bana väg för sannings- och försoningsprocesser för att ta itu med antiziganism i Europa: minne, erkännande, rättvisa och förtroendeskapande)

Jan Selling medverkar som nationell antiziganism-expert för Sverige i projekt finansierat av EU DG JUST Grant, projekttid 2021-2022. Huvudmän i ansökan: CEPS, Belgien (projektledare prof. Sergio Carrera); Central Council of German Sinti and Roma, Tyskland; European Roma Grassroots Organizations Network, Belgien/EU; Federación de Asociaciones Gitanas de Cataluña, Spanien; ARESEL, Rumänien. Övriga medverkande forskare: Anja Reuss (Tyskland) , Ciprian Nodis och Iulius Rostas (Rumänien), Annabel Carballo och Pedro Casemero (Spanien). Advisory board: Soraya Post, Miriam Karoly, Markus End, Ismael Cortes och Claude Cahn.