Personal

Här hittar du kontaktuppgifter till lärare, forskare och övrig personal inom ämnet romska studier.

Ämnessamordnare: Jan Selling

Ämnesråd:
Jan Selling, Ämnessamordnare
Florence Fröhlig
Sunita Memetovic
Solvor Mjöberg Lauritzen
Marko Stenroos
Mihaela Zatreanu
Mirelle Gyllenbäck
Eva Balok (studeranderepresentant)

Jan Selling

Jan Selling

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

Ämnessamordnare för kritiska romska studier. Docent i historia och lektor i kritiska romska studier. Specialområden romsk historia, frigörelse och antiziganism.

Lärarutbildningen

MD170