Personal

Här hittar du kontaktuppgifter till lärare, forskare och övrig personal inom ämnet romska studier.

Ämnessamordnare: Jan Selling

Ämnesråd:
Jan Selling, Ämnessamordnare, Docent
Solvor Mjöberg Lauritzen, extern ledamot
Mirelle Gyllenbäck, extern ledamot
Sunita Memetovic, extern ledamot
Maria Erlandsson, extern ledamot
Arman Heljic, extern ledamot
Hansalbin Sältenberg, extern ledamot
Valeria Redjepagic, extern ledamot
Pavel Brunssen, extern ledamot

Jan Selling

Jan Selling

Docent

Ämnessamordnare

Professor

Professor. Ämnessamordnare för kritiska romska studier. Docent i historia och lektor i kritiska romska studier. Specialområden romsk historia, frigörelse och antiziganism.

Lärarutbildningen

MD170