Lärarutbildningens uppdrag

Lärarutbildningens utbildningsuppdrag för 2020 beräknas uppgå till cirka 1 600 helårsstudenter.

När vi planerar antalet studieplatser tar vi bland annat hänsyn till:

  • anslagen till lärarutbildningen
  • direktiv från Utbildningsdepartementet
  • söktryck och genomströmning
  • lärarkapacitet
  • arbetsmarknadens behov
  • möjlighet till VFU-placering
  • historiska data kring antagning

    Planeringstalen, antal studieplatser, bereds av de som är ansvariga för våra nio olika lärarprogram – i dialog med lärarutbildningens akademiska ledare.