Samverkan

Samverkan mellan ämnet och omgivande samhället sker på olika nivåer och är kopplade till flera aktörer såsom forskare, myndigheter, förlag, kommuner och andra lärosäten, både nationellt och internationellt.

En stor del av vår samverkan ägnas åt samarbete med verksamma lärare inom ramen för verksamheten inom Centrum för professionsutveckling (CPU) och Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), samt inom ramen för forsknings-och utvecklingsprojekt.

Den här typen av samverkan leder till ett djupt och konstruktivt samarbete mellan professionen och akademin. Sedan 2010 har ämnet i samarbete med verksamma lärare i ett flertal kommuner genomfört en forskningsbaserad kompetensutveckling för lärare som arbetar inom för- och grundskola samt gymnasieskolan. Vi har även erfarenhet av kompetensutveckling av romska lärare.

Vår vision är att utvidga samverkan både nationellt och internationellt.