Student

Pedagogik

Vad utmärker en god pedagog? Kan ett samhälle förändras med hjälp av utbildning? Hur bidrar estetiska uttryck till människans bildning? Vilka pedagogiska utmaningar medför klimatförändringarna? Hur undervisar man i mångkulturella miljöer? Detta är exempel på frågeställningar inom ämnet pedagogik.

Pedagogik som akademiskt ämne handlar om hur kultur, kunskaper och värden bevaras, överförs och förändras inom ramen för fostran, undervisning, bildning och utbildning. I alla samhällen är detta högaktuella frågor. De handlar om hur människor, i olika åldrar och situationer, skapar mening genom att lära sig om och studera världen, men också om hur människor genom utbildning blir delaktiga i och kan påverka sina egna liv och det gemensamma i samhället. Inom ämnet behandlar vi pedagogikens historia samtidigt som vi sätter klassiska pedagogiska insikter i relation till aktuella samhällsfrågor. Exempel på samtidsutmaningar rör migration och mångkulturalitet, demokrati och delaktighet, jämlikhet och jämställdhet samt digitalisering och hållbar utveckling. Studier i ämnet förbereder för en rad olika arbetsuppgifter inom skola och högskola, kommunal- och statlig förvaltning, kultur- och näringsliv samt andra områden där det finns behov av pedagogiskt förändrings- och utvecklingsarbete.

Kontakt

Pedagogik

Lärarutbildningen

pedagogik@sh.se

Möt våra professorer

Cecilia Ferm Almqvist och Niclas Månsson är två av professorerna inom ämnet pedagogik på Södertörns högskola. Här berättar de mer om sin forskning och vad som driver dem.

Publikationer

Fler publikationer

Projekt

Fler projekt