Student

Pedagogik

Vad utmärker en god pedagog? Kan ett samhälle förändras med hjälp av utbildning? Hur bidrar estetiska uttryck till människans bildning? Vilka pedagogiska utmaningar medför klimatförändringar? Hur undervisar man i mångkulturella miljöer? Detta är exempel på frågeställningar inom ämnet pedagogik.

Pedagogik som akademiskt ämne handlar om hur kultur, kunskaper och värden bevaras, överförs och förändras inom ramen för uppfostran, undervisning och utbildning. I alla samhällen är detta högaktuella frågor. De handlar om hur människor, i olika åldrar och situationer, skapar mening genom att tillsammans lära sig om och studera världen, men också om hur människor genom utbildning blir delaktiga i och kan påverka sina egna liv och det gemensamma i samhället. Inom ämnet behandlar vi pedagogikens historia samtidigt som vi sätter klassiska pedagogiska insikter i relation till aktuella samhällsfrågor. Exempel på samtidsutmaningar rör migration och mångkulturalitet, demokrati och delaktighet, jämlikhet och jämställdhet samt digitalisering och hållbar utveckling. Studier i ämnet förbereder för en rad olika arbetsuppgifter inom skola och högskola, kommunal- och statlig förvaltning, kultur- och näringsliv samt andra områden där det finns behov av pedagogiskt förändrings- och utvecklingsarbete.

Kontakt

Pedagogik

Institutionen för kultur och lärande

pedagogik@sh.se

Möt våra nya professorer

Cecilia Ferm Almqvist och Niclas Månsson är de senaste professorerna inom ämnet pedagogik på Södertörns högskola. Här berättar de mer om sin forskning och vad som driver dem.

Schema för Högre seminariet i pedagogik – vårterminen 2021

Plats: Zoom

Tid: 13.00–15.00

20 januari

I samband med workshops kring forskning i pandemitider, 16.00-17.00:

Kristina Pautkina, doktorand i pedagogik vid Södertörns högskola presenterar sitt avhandlingsprojekt: Ondskans representationer i förskola och den tidiga barndomsvärlden

24 februari 2021

Linda Jonsson, FD i didaktik, Mälardalens högskola och Niclas Månsson, professor i pedagogik, Södertörns högskola: ”Jag brukar säga att religionskursen är som en liten ’survival kit’, ett överlevnadskit, en verktygslåda” – religionslärares uppfattning av religionsämnets syfte, roll och innehåll i gymnasieskolan

Majsa Allelin, FD i socialt arbete, Södertörns högskola: Skola för lönsamhet. Om elevers marknadsanpassade villkor och vardag

24 mars 2021

Alexander von Oettingen, FD i pedagogik och prorektor, University College Syd i Danmark: Allmän didaktik: disciplinering, undervisning och vägledning

21 april 2021

Anna Ambrose, FD i pedagogik, Södertörns högskola: Möten med mening: vilka möjligheter och utmaningar finns i att arbeta med breddad rekrytering bland högstadieungdomar?

Robert Lecusay, docent i pedagogik, Södertörns högskola: Ontological communities of learners

26 maj 2021

Gert Biesta, professor i pedagogik, University of Edinburgh, Skottland och Maynooth University, Irland: How form matters: The importance of teaching for education

Publikationer

Fler publikationer

Projekt

Fler projekt