Kalender

Ämnet pedagogik har ett aktivt högre seminarium program som ger forskare möjlighet att presentera samt ta emot feedback på nya forskningsrön. Vi välkomnar samtliga intresserade att delta i högre seminarierna!