Personal

Här hittar du kontaktuppgifter till forskare, lärare och övrig personal inom ämnet pedagogik. För ytterligare information, kontakta Infocenter.

Ämnessamordnare: Anna Ambrose

Administrativ personal: Sofia Tiberg, pedagogik@sh.se

Forskare, lärare och övrig personal:

Anna Ambrose

Anna Ambrose

Ämnessamordnare

Lektor

Fil.dr. och lektor i pedagogik. Forskningsintressen: utbildningsfrågor med betoning på social rättvisa. Undervisar inom ämnet pedagogik och på lärarutbildningen

Lärarutbildningen

MC622

Lovisa Bergdahl

Lovisa Bergdahl

Docent

Lektor

Etik och värdegrundsfrågor; kosmopolitiska och deliberativa utbildningsideal/modeller; skolan i det pluralistiska och postsekulära samhället; skolkulturforskning.

Lärarutbildningen

MC621

Lotta Björkman

Lotta Björkman

Doktorand

Doktorand i pedagogik med fokus på elevers perspektiv på inkluderande undervisning.

Lärarutbildningen

MC627

Emma Björkum

Emma Björkum

Doktorand

Doktorand i pedagogik med inriktning fritidshem.

Lärarutbildningen

Christian Eidevald

Christian Eidevald

Gästprofessor i pedagogik med inriktning förskola

Lärarutbildningen

MC619

Carolina Ekman

Carolina Ekman

Doktorand

Jag är doktorand i pedagogik och studerar elevers möjligheter och begränsningar gällande estetiska och kulturella uttryck i skolämnet slöjd.

Lärarutbildningen

MC627

Cecilia Ferm Almqvist

Cecilia Ferm Almqvist

Professor

Programsamordnare

Marie Hållander

Marie Hållander

Fil dr

Lektor

Viktor Johansson

Viktor Johansson

Docent

Lektor

Viktor Johansson arbetar med pedagogisk filosofi, barns filosofiska tänkande, barnlitteratur och urfolkspedagogik i tidig barndom och förskola.

Lärarutbildningen

MC618

Elisabet Langmann

Elisabet Langmann

Docent

Avdelningsföreståndare

Lektor

Ali Mohamed

Ali Mohamed

Lektor

Ali har en fil.dr. i pedagogik, forskar om lärande, interaktion och identitetsformering med fokus på digitala/sociala medier och interaktion.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD369

Gunnel Mohme

Gunnel Mohme

Fil dr

Lektor

Lärarutbildningen

Niclas Månsson

Niclas Månsson

Professor

Biträdande föreståndare

Lärarutbildningen

MC614

Panagiota Nasiopoulou

Panagiota Nasiopoulou

Lektor

Fil.dr och lektor i pedagogik. Forskningsintresse: strukturella faktorers betydelse for kvalitet i förskolan. Undervisar inom förskollärarutbildning och pedagogik.

Lärarutbildningen

MC619

Anthemis Raptopoulou

Anthemis Raptopoulou

Fil dr

Lektor

Christina Rodell Olgac

Christina Rodell Olgac

Docent

Lektor

Christina Rodell Olgaç arbetar med frågor som rör den romska minoritetens skol- och utbildningssituation med särskilt fokus på högre utbildning och social mobilitet.

Lärarutbildningen

Patric Sahlen

Patric Sahlen

Biträdande föreståndare

Adjunkt

Adjunkt och doktorand

Lärarutbildningen

MC620

Annika Ström

Annika Ström

Professor

Avdelningsföreståndare

Avdelningsföreståndare, pedagogikämnet Professor, retorik Docent, latin

Institutionen för kultur och lärande

PB227

Shelbi Taylor

Shelbi Taylor

Doktorand

Lärarutbildningen

MC627

Martin Thöje

Martin Thöje

Doktorand

Forskning om undervisningens teori och praktik, med särskilt intresse för människoröstens pedagogiska betydelse.

Lärarutbildningen

MC627