Personal

Här hittar du kontaktuppgifter till forskare, lärare och övrig personal inom ämnet pedagogik. För ytterligare information, kontakta Infocenter.

Ämnessamordnare: Viktor Johansson

Administrativ personal: Maria Sunnerbo

Forskare, lärare och övrig personal:

Anna Ambrose

Anna Ambrose

Ämnessamordnare

Lektor

Fil.dr. och lektor i pedagogik. Forskningsintressen: utbildningsfrågor med betoning på social rättvisa. Undervisar inom ämnet pedagogik och på lärarutbildningen

Lärarutbildningen

MC622

Lovisa Bergdahl

Lovisa Bergdahl

Docent

Lektor

- kosmopolitiska och deliberativa utbildningsideal - skolan i det postsekulära samhället - förutsättningar för fostran i dagens skola

Lärarutbildningen

MC621

Lotta Björkman

Lotta Björkman

Doktorand

Doktorand i pedagogik med fokus på elevers perspektiv på inkluderande undervisning.

Lärarutbildningen

MC627

Emma Björkum

Emma Björkum

Doktorand

Doktorand i pedagogik med inriktning fritidshem.

Lärarutbildningen

Liza Haglund

Liza Haglund

Fil dr

Lektor

Undervisar i pedagogik och på Lärarutbildningen. Studierektor Utbildningsvetenskapliga studier. Forskar om fritidshem.

Lärarutbildningen

MC622

Marie Hållander

Marie Hållander

Fil dr

Lektor

Viktor Johansson

Viktor Johansson

Docent

Lektor

Viktor Johansson arbetar med pedagogisk filosofi, barns filosofiska tänkande, barnlitteratur och urfolkspedagogik i tidig barndom och förskola.

Lärarutbildningen

MC618

Elisabet Langmann

Elisabet Langmann

Docent

Avdelningsföreståndare

Lektor

Robert Lecusay

Robert Lecusay

Fil dr

Lektor

Docent i pedagogik. Roberts forskning undersöker formellt och informellt lärande, lek & hållbarhetsutbildning i förskola & fritids.

Lärarutbildningen

MC619

Ali Mohamed

Ali Mohamed

Adjunkt

Fil dr i pedagogik

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD369

Gunnel Mohme

Gunnel Mohme

Fil dr

Lektor

Lärarutbildningen

Niclas Månsson

Niclas Månsson

Professor

Biträdande föreståndare

Professor i allmän pedagogik

Lärarutbildningen

MC614

Panagiota Nasiopoulou

Panagiota Nasiopoulou

Lektor

Fil.dr och lektor i pedagogik. Forskningsintresse: strukturella faktorers betydelse for kvalitet i förskolan. Undervisar inom förskollärarutbildning och pedagogik.

Lärarutbildningen

MC619

Anthemis Raptopoulou

Anthemis Raptopoulou

Fil dr

Lektor

Christina Rodell Olgac

Christina Rodell Olgac

Docent

Lektor

Christina Rodell Olgaç arbetar med frågor som rör den romska minoritetens skol- och utbildningssituation med särskilt fokus på högre utbildning och social mobilitet.

Lärarutbildningen

Patric Sahlen

Patric Sahlen

Biträdande föreståndare

Adjunkt

Adjunkt och doktorand Avhandlingsarbete om konstruktioner av läraren.

Lärarutbildningen

MC627

Annika Ström

Annika Ström

Professor

Avdelningsföreståndare

Avdelningsföreståndare, pedagogikämnet Professor, retorik Docent, latin

Institutionen för kultur och lärande

PB227

Shelbi Taylor

Shelbi Taylor

Doktorand

Lärarutbildningen

MC627