Personal

Här hittar du personal som arbetar med Lärarutbildningen. För mer information, kontakta Infocenter.

Akademisk ledare: Anders J Persson

Anders Bartonek

Anders Bartonek

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

Anders Bartonek är ämnessamordnare, forskare och lärare på filosofiämnet och undervisar även på lärar- och polisutbildningarna.

Institutionen för kultur och lärande

PD223

Anna-Mia Bergkvist

Anna-Mia Bergkvist

Doktorand

Jag arbetar sedan ht 2017 som doktorand i forskningsprojektet "Kollektivets fronesis". Jag är intresserad av lärares kollektiva praktiska kunskap och dess villkor.

Institutionen för kultur och lärande

PD211

Kurt Berndt

Kurt Berndt

Docent

Lektor

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MA759

Bi Dahlborg

Bi Dahlborg

Adjunkt

Adjunkt i estetiska lärprocesser, inriktning teater/drama. Arbetar främst med grupputveckling, ledarskap, konflikthantering, kommunikation vilket inkluderar självreflektion.

Lärarutbildningen

MD171

Boel De Geer

Boel De Geer

Docent

Lektor

Akademisk utvecklingsledare för Lärarutbildningen på Södertörns högskola. Lektor i svenska - undervisar på Lärarutbildningen, i huvudsak på F-3, i språkutveckling och grammatik. Forskningsområden - språksocialisation, lexikal utveckling.

Institutionen för kultur och lärande

PA253B

Monica Einarsson

Monica Einarsson

Adjunkt

Adjunkt i historia Programsamordnare för ämneslärarprogrammet

Institutionen för historia och samtidsstudier

F917

Pär Engholm

Pär Engholm

Adjunkt

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME113

Martin Englund

Martin Englund

Doktorand

Min forskning handlar om att samla in och analysera levnadsberättelser från de flyktingar som kom från Polen till Sverige under den antisemitiska kampanjen 1967-1972.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F931

Robin Falk

Robin Falk

Handläggare

Lärarutbildningen

MA737A

Fia Fredricson Flodin

Fia Fredricson Flodin

Adjunkt

Jag är adjunkt i Estetiska Lärprocesser med inriktning mot dans på Lärarutbildningen och har ett uppdrag som utvecklingsledare för arbetsintegrerad lärarutbildning mot fritidshem.

Lärarutbildningen

MA767C

Britt-Louise Gothnier

Britt-Louise Gothnier

Administrativ chef

Charlotta Granath

Charlotta Granath

Adjungerad lärare

Lärarutbildningen som adjungerad lärare.

Lärarutbildningen

MA746C

Liza Haglund

Liza Haglund

Fil dr

Lektor

Undervisar i pedagogik och på Lärarutbildningen. Studierektor Utbildningsvetenskapliga studier. Forskar om fritidshem.

Institutionen för kultur och lärande

PD256

Wilhelm Hansson

Wilhelm Hansson

Adjunkt

Retorikundervisning.

Institutionen för kultur och lärande

PB221

Fredrik Hedman

Fredrik Hedman

Utbildningsadministratör: Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad

Lärarutbildningen

MA742

Helena Hemberg Lind

Helena Hemberg Lind

Adjunkt

Jag är adjungerad och har olika kurser på lärarutbildningen; främst för blivande ämneslärare på gymnasiet.

Lärarutbildningen

MA746C

Helena Hill

Helena Hill

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PC227

Eva Jonsson

Eva Jonsson

Fil dr

Lektor

Lektor med inriktning mot litteraturvetenskap. Sedan 2017 studierektor för lärarutbildningen vid Södertörns högskola.

Institutionen för kultur och lärande

PA209

Marie Karlsson

Marie Karlsson

Personalhandläggare

Natalia Karlsson

Natalia Karlsson

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

Jag bedriver forskning och undervisning i matematik och matematikämnets didaktik.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD279

Isaac Kizito

Isaac Kizito

Utbildningsadministratör

Lärarutbildningen

MA744B

Inger Linblad

Inger Linblad

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

MA761

Anna Lindqvist

Anna Lindqvist

Avdelningsföreståndare

Adjunkt

Adjunkt i pedagogik. Avdelningsföreståndare på avdelningen för lärarutbildare vid lärarutbildningen.

Lärarutbildningen

MA737B

Petra Lundberg Bouquelon

Petra Lundberg Bouquelon

Adjunkt

Adjunkt i estetiska lärprocesser

Lärarutbildningen

MD171

Jenny Magnusson

Jenny Magnusson

Docent

Lektor

Jag är docent i ämnet svenska och arbetar för tillfället huvudsakligen på Lärarutbildningen. Jag är programsamordnare på halvtid och forskar och undervisar övrig tid.

Institutionen för kultur och lärande

PB240

Paul Moerman

Paul Moerman

Adjunkt

Mitt forskningsområde är dans som undervisning, med fokus på dans och utbildnings relationella aspekter, sambandet mellan etik och estetik och konst som en sfär för tillblivelse.

Lärarutbildningen

MD172

Lisa Netzell

Lisa Netzell

Adjungerad lärare

Jag arbetar som vfu-lärare och undervisar på lärarutbildningen

Lärarutbildningen

MA746C

Anders J Persson

Anders J Persson

Fil dr

Akademisk ledare

Pia Påltoft

Pia Påltoft

Adjungerad lärare - Estetiska lärprocesser

Lärarutbildningen

Christina Rodell Olgac

Christina Rodell Olgac

Docent

Lektor

Christina Rodell Olgaç arbetar med frågor som rör den romska minoritetens skol- och utbildningssituation med särskilt fokus på högre utbildning och social mobilitet.

Institutionen för kultur och lärande

PD237

Jeanette Roos

Jeanette Roos

Adjunkt

Jag heter Jeanette Roos och är högskoleadjunkt i Estetiska Lärprocesser (ELP) med inriktning mot teater och drama och har arbetat på Södertörns högskola sen 2011.

Lärarutbildningen

MD174

Johanna Severinsson

Johanna Severinsson

Adjunkt

Adjunkt i ELP/musik. Undervisar i musik, rytmik, ensemblespel och sång. Specialiserad på musikmetodik för yngre barn samt kreativt musikskapande.

Lärarutbildningen

MD172

Ulf Ståhlnacke

Ulf Ståhlnacke

Adjunkt

VFU lärare

Lärarutbildningen

MA746C

Hedda Söderlundh

Hedda Söderlundh

Fil dr

Lektor

Lektor och forskare i svenska med intresse dels för sociolingvistik och flerspråkighet hos individ och samhälle, dels för högskolepedagogik och internationalisering av utbildning.

Institutionen för kultur och lärande

PB238

Kajsa Tegnér

Kajsa Tegnér

Adjunkt

Jag undervisar inom olika kurser på lärarutbildningen. Jag har även ett övergripande ansvar för VFU-kurser inom den erfarenhetsbaserade förskollärarutbildningen.

Lärarutbildningen

MA756A

Victoria Wadsten

Victoria Wadsten

Adjungerad lärare

Adjungerad lärare Förskollärarutbildning med interkulturell inriktning Erfarenhetsbaserad och ordinarie. Vfu-kurser samt trepartssamtal.

Lärarutbildningen

MA746B

Maria Zackariasson

Maria Zackariasson

Professor

Forskningsledare

Forskningsledare lärarutbildningen. Undervisar på lärarutbildningen och i etnologi. Forskningsfält: Högre utbildning i Sverige och Ryssland. Ungas samhällsdeltagande.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1016

Björn Åkerblom

Björn Åkerblom

Programsekreterare

Programsektreterare för Förskollärarprogrammet med interkulturell profil

Lärarutbildningen

MA743

David Östlund

David Östlund

Docent

Lektor

Jag är docent i idéhistoria, och undervisar även i högskolans olika program - särskilt lärarutbildningen, där jag också är programsamordnare för fritidshemslärarutbildningarna.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F818