Personal

Här hittar du personal som arbetar med Lärarutbildningen. För mer information, kontakta Infocenter.

Akademisk ledare: Anders J Persson

Anna Ambrose

Anna Ambrose

Ämnessamordnare

Lektor

Fil.dr. och lektor i pedagogik. Forskningsintressen: utbildningsfrågor med betoning på social rättvisa. Undervisar inom ämnet pedagogik och på lärarutbildningen

Lärarutbildningen

MC622

Wilhelm André

Wilhelm André

Adjunkt

Retorikundervisning.

Institutionen för kultur och lärande

PB221

Lovisa Bergdahl

Lovisa Bergdahl

Docent

Lektor

Etik och värdegrundsfrågor; kosmopolitiska och deliberativa utbildningsideal/modeller; skolan i det pluralistiska och postsekulära samhället; skolkulturforskning.

Lärarutbildningen

MC621

Anna-Mia Bergkvist

Anna-Mia Bergkvist

Doktorand

Jag är lärare och doktorand i den praktiska kunskapens teori. Mitt forskningsintresse är lärares yrkeskunnande; kunskap, lärande och praktik.

Institutionen för kultur och lärande

MA756A

Kurt Berndt

Kurt Berndt

Docent

Programsamordnare

Lektor

Lärarutbildningen

MC625

Lotta Björkman

Lotta Björkman

Doktorand

Doktorand i pedagogik med fokus på elevers perspektiv på inkluderande undervisning.

Lärarutbildningen

MC627

Emma Björkum

Emma Björkum

Doktorand

Doktorand i pedagogik med inriktning fritidshem.

Lärarutbildningen

Malin Dahlström

Malin Dahlström

Adjunkt

Avancerad svenska för flerspråkiga studenter, sva-kurser inom ÄLP, VFU-kurser inom LU.

Institutionen för kultur och lärande

PB232

Patrik Dinnétz

Patrik Dinnétz

Programsamordnare

Lektor

Lektor i biologi med fokus på miljövetenskap. Min forskning behandlar ffa växtekologi, omvandling av det periurbana landskapet och fästingar och fästingspridda sjukdomar.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD267

Elisabeth Drion

Elisabeth Drion

Adjunkt

Undervisar och handleder i svenska på bland annat olika lärarprogram, Svenska A, Kreativt skrivande, Kommunikatörsprogrammet och i Studieverkstan.

Institutionen för kultur och lärande

PB201

Christian Eidevald

Christian Eidevald

Gästprofessor i pedagogik med inriktning förskola

Lärarutbildningen

MC619

Carolina Ekman

Carolina Ekman

Doktorand

Jag är doktorand i pedagogik och studerar elevers möjligheter och begränsningar gällande estetiska och kulturella uttryck i skolämnet slöjd.

Lärarutbildningen

MC627

Linda Ekström

Linda Ekström

Lektor

Jag arbetar med forskning och undervisning på ämnet statsvetenskap, men också inom lärarutbildningen där jag är inriktningsansvarig för samhällskunskapsämnet på ÄLP

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME614

Martin Englund

Martin Englund

Doktorand

Min forskning handlar om att samla in och analysera levnadsberättelser från de flyktingar som kom från Polen till Sverige under den antisemitiska kampanjen 1967-1972.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F931

Fia Fredricson Flodin

Fia Fredricson Flodin

Programsamordnare

Adjunkt

Jag är Programsamordnare för Fritidshemsutbildningen och adjunkt i Estetiska lärprocesser på Lärarutbildningen.

Lärarutbildningen

MA767C

Britt-Louise Gothnier

Britt-Louise Gothnier

Administrativ chef

Liza Haglund

Liza Haglund

Fil dr

Lektor

Undervisar i pedagogik och på Lärarutbildningen. Studierektor Utbildningsvetenskapliga studier. Forskar om fritidshem.

Lärarutbildningen

MC622

Miriam Heljovaara

Miriam Heljovaara

HR-generalist

Marie Hållander

Marie Hållander

Fil dr

Lektor

Anna Högberg

Anna Högberg

Adjunkt

Estetiska lärprocesser med inriktning på musik.

Lärarutbildningen

Tjänstledig

Elin Hörstedt

Elin Hörstedt

Utbildningsadministratör

Utbildningsadministration på lärarprogrammet inriktning VFU

Lärarutbildningen

MA736A

Viktor Johansson

Viktor Johansson

Docent

Lektor

Viktor Johansson arbetar med pedagogisk filosofi, barns filosofiska tänkande, barnlitteratur och urfolkspedagogik i tidig barndom och förskola.

Lärarutbildningen

MC618

Natalia Karlsson

Natalia Karlsson

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

Aktuell forskning inom matematikdidaktik har fokus på utveckling av teoretiska och metodologiska ansatser i förhållande till undervisningsinnehåll och dess sekvensering

Lärarutbildningen

MC624

Erika Karlsson

Erika Karlsson

Handläggare

Lärarutbildningen

MA737A

Elisabet Langmann

Elisabet Langmann

Docent

Avdelningsföreståndare

Lektor

Anna Lindqvist

Anna Lindqvist

Avdelningsföreståndare

Adjunkt

Avdelningsföreståndare för avdelningen för Lärarutbildning, Estetiska lärprocesser och Kritiska romska studier. Jag är biträdande samordnare för förskollärarutbildningarna.

Lärarutbildningen

MA737B

Anna Lindvall

Anna Lindvall

HR-generalist

HR-generalist vid Institutionen för polisiärt arbete samt Lärarutbildningen.

Institutionen för polisiärt arbete

LO587

Petra Lundberg Bouquelon

Petra Lundberg Bouquelon

Adjunkt

Adjunkt i estetiska lärprocesser

Lärarutbildningen

MD171

Paul Moerman

Paul Moerman

Adjunkt

Mitt forskningsområde är dans som undervisning med fokus på dans och utbildnings relationella aspekter, samspelet mellan etik och estetik och konsterna som sfärer för tillblivelse.

Lärarutbildningen

MD172

Niclas Månsson

Niclas Månsson

Professor

Biträdande föreståndare

Lärarutbildningen

MC614

Panagiota Nasiopoulou

Panagiota Nasiopoulou

Lektor

Fil.dr och lektor i pedagogik. Forskningsintresse: strukturella faktorers betydelse for kvalitet i förskolan. Undervisar inom förskollärarutbildning och pedagogik.

Lärarutbildningen

MC619

Lisa Netzell

Lisa Netzell

Adjungerad lärare

Jag arbetar som vfu-lärare och undervisar på lärarutbildningen

Lärarutbildningen

MA746C

Emil Paulsrud

Emil Paulsrud

Utbildningsadministratör

Utbildningsadminitratör, Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad.

Lärarutbildningen

MA742

Anders J Persson

Anders J Persson

Fil dr

Akademisk ledare

Maria Pröckl

Maria Pröckl

Fil dr

Lektor

Jag undervisar på lärarprogrammet särskilt förskollärarutbildningarna. Jag är ledamot i programrådet för förskola, CPKs ledningsgrupp och LUs ELP råd.

Institutionen för kultur och lärande

PD202

Pia Påltoft

Pia Påltoft

Adjungerad lärare

Adjunkt vid lärarutbildningen

Lärarutbildningen

MD171

Anthemis Raptopoulou

Anthemis Raptopoulou

Fil dr

Lektor

Christina Rodell Olgac

Christina Rodell Olgac

Docent

Lektor

Christina Rodell Olgaç arbetar med frågor som rör den romska minoritetens skol- och utbildningssituation med särskilt fokus på högre utbildning och social mobilitet.

Lärarutbildningen

Patric Sahlen

Patric Sahlen

Biträdande föreståndare

Adjunkt

Adjunkt och doktorand

Lärarutbildningen

MC620

Johanna Severinsson

Johanna Severinsson

Adjunkt

Ulf Ståhlnacke

Ulf Ståhlnacke

Adjunkt

VFU lärare

Lärarutbildningen

MA746C

Shelbi Taylor

Shelbi Taylor

Doktorand

Lärarutbildningen

MC627

Dilara Yildirimdemir

Dilara Yildirimdemir

Adjunkt

Maria Zackariasson

Maria Zackariasson

Professor

Forskningsledare

Ak. utvecklingsledare ULF-avtal Forskningsfält: Högre utbildning i Sverige och Ryssland. Ungas samhällsdeltagande bl.a. i sociala rörelser och religiösa ungdomsorganisationer.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1016