Två människor i samtal, fotavtryck och dator.

Profiler och undervisningsformer

Lärarutbildningarna på Södertörns högskola präglas av våra två profiler: den interkulturella profilen och bildningsprofilen. Vår interkulturella profil bidrar till att stärka förmågan att arbeta med barns och ungas olika erfarenheter. Genom vår bildningsprofil utvecklar lärarstudenterna kunskaper och färdigheter för att efter utbildningen fortsätta att bilda både sig själva och sina elever.

Profiler som utmanar och stärker

Lärarutbildningens båda profiler utmanar våra studenter till kritiskt tänkande och att utforska olika former för dialog i ett både kritiskt och kunnigt samtal. Genom att olika uttryckssätt och konstformer används inom lärarutbildningens kurser får studenterna tillfälle att uppleva och utforska estetiska uttryck. Det formar en undervisning som blir relationsstärkande och som möjliggör att inta "den andres" perspektiv.

Medie- och informationskunnighet (MIK) är också ett av de områden som ingår i Södertörns högskolas lärarutbildning. Målsättningen är att leverera digitalt kompetenta lärare för en digitaliserad skola och ett medialiserat samhälle. Läs gärna mer om våra profiler och undervisningsformer:

Kontakt

Lärarutbildningen

Lärarutbildningen

lararutbildning@sh.se 08-6084642
Pernilla Josefsson och Jenny Magnusson

Hur ser det digitala arbetet ut?

Pernilla Josefsson och Jenny Magnusson, representanter för MIK-rådet, samtalar om det arbete som görs kring digitalisering på Södertörns högskola och vilka utmaningar lärarutbildningen har.