Interkulturella profilen

Den interkulturella profilen på Södertörns högskolas lärarutbildningar innebär att alla lärarstudenter får kunskaper om hur olikheter mellan människor påverkar demokratins värderingar. Syftet är att utmana studenterna till att finna sitt eget sätt att ta ansvar för det demokratiska uppdraget som utbildade yrkesutövare i förskolan, grundskolan, fritidshemmet eller gymnasiet.

Demokratin och skolan

Förskolan, grundskolan, fritidshemmet och gymnasieskolan har ett demokratiskt uppdrag. Skolväsendet ska fostra demokratiska medborgare med demokratiska värderingar. Därför ska sådana värderingar också forma dess arbete med barn och ungdomar. Det slår skollagen och läroplanerna fast. Demokrati handlar om makt och människors lika värde. Hur förhåller sig det demokratiska uppdraget till olikheter oss människor emellan? Behöver vi vara lika varandra för att ha lika värde och lika rätt till inflytande? Är mångfald ett problem, eller kan våra olikheter lika gärna vara en tillgång? Vad beror det på att vi är eller uppfattar varandra som olika? När spelar det faktiskt roll att vi har olika erfarenheter – till exempel som tjejer eller killar eller som personer som ogärna begränsas av den uppdelningen, för att vi gillar olika saker, eller för att vi har med oss olika vanor, språk eller livsåskådningar hemifrån? När borde det spela roll? När skapar våra föreställningar om skillnader diskriminering – i konflikt med de demokratiska värderingar som skolan ska tillämpa och förmedla? Skolan ska fostra till demokrati och främja allas rätt att vara som de själva vill vara. Men är inte ”fostran” att styra barn eller ungdomar – att begränsa deras frihet att vara som de vill?

Södertörns högskolas interkulturella profil

Södertörns högskolas interkulturella profil innebär att studenterna inom lärarutbildningsprogrammen får tillfälle att tänka till om sådana frågor med hjälp av nya kunskaper och perspektiv. Målet är att utveckla en viktig kompetens i läraryrken som vi kallar ”interkulturell”. Det uttrycket myntades på engelska 1935 för att beteckna försök att göra skolan till ett verktyg för att skapa ”kulturell demokrati” i USA. Målet var att sätta värde på mångfalden i samhället och främja ömsesidigt utbyte mellan människor med olika slags vanor och erfarenheter. Uttrycket har använts på olika sätt sedan dess. Det gör det också hos oss på Södertörns högskola. Men den interkulturella profilen innebär att alla lärarstudenter skaffar kunskaper om hur skillnader samspelar med demokratins värderingar. De får öva på att tänka och agera demokratiskt med hänsyn till mänsklig mångfald i studiearbetet på högskolan. På så sätt utmanas studenterna till att finna sitt eget sätt att ta ansvar för det demokratiska uppdraget som utbildade yrkesutövare i förskolan, grundskolan, fritidshemmet eller gymnasiet.