Medie- och informationskunnighet

Medie- och informationskunnighet (MIK) är ett av de områden som ingår i Södertörns högskolas lärarutbildning i syfte att leverera digitalt kompetenta lärare för en digitaliserad skola och ett medialiserat samhälle.

Digitalt kompetenta lärare för en digitaliserad skola

Inom MIK-området bedrivs forskning och undervisning som rör de mer övergripande omvandlingar som digitalisering och medialisering innebär för svensk skola och lärarutbildning, men också praktiskt arbete kring hur man kan arbeta med medier och digitalisering i undervisningen.

Medie- och informationskunnighet på Södertörns högskola omfattar:

  • digital kompetens
  • mediekunnighet
  • informationskompetens

Digital kompetens handlar om att kunna kritiskt tillämpa, vidareutveckla samt reflektera över digitala undervisningsresurser. Mediekunnighet handlar om medier och dess betydelser för barn och ungas liv, både i och utanför skolan. Informationskunnighet belyser förmågan att på ett korrekt, säkert och etiskt vis söka, producera och kritiskt värdera information.

Sammantaget är vår utgångspunkt att ny teknologi ger nya pedagogiska möjligheter där förmågan att tillämpa, vidareutveckla och kritiskt reflektera kring digitala undervisningsresurser och undervisningsteknologier är en viktig kompetens för framtidens lärare.