Språkpolicy – för språkutveckling

Policyn riktar sig till såväl lärare som studenter samt VFU-handledare, och syftar till att klargöra studenters respektive lärares ansvar, liksom vilka förutsättningar och möjligheter för språkutveckling som utbildningen erbjuder.

Språkliga förutsättningar för läraryrket

Goda språkfärdigheter, god uttrycksförmåga och god kommunikationsförmåga är en förutsättning för att bli en bra förskollärare, lärare och fritidshemslärare. I utbildningsplanen för lärarexamen uttrycks detta som att studenterna ska ”visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verksamheten” .
Läs hela Lärarutbildningens policy för språkutveckling. Pdf, 82.3 kB, öppnas i nytt fönster.