Regionalt utvecklingscentrum – RUC

På lärarutbildningen på Södertörns högskola vill vi skapa mötesplatser för samverkan mellan verksamma pedagoger i skolor och förskolor tillsammans med högskolans forskare, lärare och lärarstudenter. Vi är övertygade om att vi alla kan utvecklas i samverkan och att det är viktigt att såväl ha en fot i professionen som en i akademin.

Tillsammans med dig vill vi driva skolutveckling

Vår målsättning är att tillsammans med dig som arbetar i förskola eller skola hitta olika former för att förbättra och utveckla utbildning och forskning. Vi arbetar tillsammans med företrädare för skolverksamheten inom förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och lärarutbildning. Vi möts i:

  • föreläsningar och seminarier
  • fristående kurser
  • forskningscirklar
  • uppdragsutbildning och kompetensutvecklingsuppdrag från Skolverket.

Läs om våra fristående kurser och handledarutbildningar som erbjuds till dig som är lärare. Du hittar dem under fliken program och kurser Länk till annan webbplats..

Vill du samverka med Södertörns högskola? Har du behov av uppdragsutbildning? Vill du starta en forskningscirkel i din kommun? Kontakta samverkan.lu@sh.se.

Läs mer om RUC:s nätverk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.