Studenter på skolgård.

VFU

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är den praktiska delen som ingår i varje lärarprogram. Du gör din VFU på en förskola, skola eller ett fritidshem. Det är då du får möjlighet att öva dig i din pedagogiska roll.

Genom VFU:n övar du dig i din kommande yrkesroll

VFU är uppdelad i olika perioder under hela utbildningen och omfattar totalt 30 högskolepoäng. Du blir placerad i en kommun eller stadsdel inom Stockholms län. På de ordinarie lärarutbildningarna placeras du i första hand inom ett CPU (Centrum för professionsutbildning). Precis som de högskoleförlagda kurserna präglas våra VFU-kurser av ett interkulturellt perspektiv.

Med stöd av en handledare på din VFU-placering introduceras du i yrkesrollen och får gradvis större ansvar under utbildningen. På VFU:n får du öva och utveckla dina färdigheter och förmågor samtidigt som du får hjälp att reflektera över din egen utvecklingsprocess. Genom att göra VFU får du möjlighet att omsätta dina nyvunna teoretiska kunskaper i ditt vardagliga arbete samtidigt som du får erfarenheter som du tar med dig i dina fortsatta studier.

Till dig som är student

Till dig som är VFU-handledare

Våra studenter nämner ofta den verksamhetsförlagda delen av utbildningen som något av det viktigaste i sin utbildning. Stort tack till dig som handleder våra studenter i deras professionsutveckling! Här hittar du information som kan hjälpa dig i din roll som VFU-handledare.

Till dig som är VFU-lärare på högskolan

Kontakt

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Lärarutbildningen

vfu@sh.se
Helena Lundbals med sin student

Möt en VFU-handledare

"Att bygga relationer med eleverna och ställa frågor är det viktigaste när du kommer ut på din VFU", säger Helena Lundberg, som tar emot flera av våra studenter.