CPU – Centrum för professionsutveckling

Centrum för professionsutveckling (CPU), är en plats för studenter, förskollärare och lärare samt högskolan att mötas för professionsutveckling.

2014 fick Södertörns högskola tillstånd att delta i en försöksverksamhet med övningsförskolor och övningsskolor. Verksamheten startades upp i Järfälla kommun höstterminen 2014. Vart eftersom anslöts verksamheter i Huddinge kommun, Salems kommun, Stockholms stad, Södertälje kommun, Sundbybergs stad, Botkyrka kommun och Stiftelsen Viktor Rydberg i Sundbyberg. Den verksamhet som bedrivs inom varje kommun genomförs på ett "Centrum för professionsutveckling", vilket vi kallar för CPU.

Försöksverksamheten med övningsskolor och övningsförskolor har
fungerat väl och har nu permanentas.

Övningsskolorna är vanliga skolor och förskolor där du som lärarstudent gör din VFU. På övningsskolorna gör många lärarstudenter sin VFU samtidigt, och samtliga handledare har en handledarutbildning. Upplägget är utformat i nära samverkan mellan lärarutbildningarna och skolorna. Syftet är att du ska få en stabil och utvecklande miljö i din praktiska övning. De flesta studenterna vid lärarutbildningen gör sin VFU i en kommun som bedriver ett CPU. Blir du placerad på ett CPU innebär det också att du genomföra alla dina VFU-kurser på centrumet. Läs mer i UKÄ:s rapport. Pdf, 711 kB.

Studenter som blir placerade inom ett CPU placeras oftare på förskolor och skolor tillsammans med andra studenter från samma kull, vilket leder till en student- och handledartäthet i verksamheterna. Tätheten av både studenter och handledare i sin tur bidrar till att skapa utökade möjligheter till gemensamma reflektioner för både studenter och handledare.

VFU-kursseminarier är förlagda till CPU:et enligt följande:

  • VFU/CPU-introduktion:

Äger rum termin 1 på samtliga program. Förmiddagen tillbringar studenterna på Södertörns högskola. Eftermiddagen tillbringar studenterna på sitt CPU där studenterna får ett övergripande välkomnande av mottagande CPU-kommun.

  • VFU-kursintroduktion

Äger rum 1–2 veckor före varje VFU-kursstart på CPU. På detta seminarium möts studenter, CPU-handledare och VFU-kurslärare från Södertörns högskola för att tillsammans gå igenom kursens lärandemål och upplägg. På detta kursens första seminarium får även student och handledare möjlighet att göra en grovskiss för den kommande VFU-perioden.

  • VFU-reflektionsseminarium

En del VFU-kurser har reflektionsseminarium ungefär mitt i kursen. Dessa är förlagda på CPU. På dessa seminarier möts VFU-kursläraren från Södertörns högskola och studenterna.

  • VFU-examinationsseminarium

Förläggs alltid till Södertörns högskolas lokaler. Här möts VFU-kurslärare och studenter.

  • VFU-bedömningsmöte

Efter kursens avslut möts VFU-kurslärare och handledare på CPU för ett bedömningsmöte, där kursens samtliga lärandemål behandlas.
I syfte att öka andelen handledarutbildade handledare har vi i samarbete med våra CPU-kommuner förlagt Handledarutbildningen med interkulturella perspektiv lokalt inom respektive CPU.

Samverkansavtal för VFU

För att hålla så hög kvalitet som möjligt på den verksamhetsförlagda utbildningen har samtliga lärarutbildningar och kommuner i Stockholms län slutit ett gemensamt samverkansavtal. Hur samarbetet och placeringen av lärarstudenter på VFU ska gå till regleras i detta samverkansavtal mellan högskolan, andra lärarutbildningar som finns i regionen och kommunerna i Stockholms län. Med det avtalet fördjupas och stärks det ömsesidiga ansvaret för lärarutbildningarna vid länets högskolor och universitet.

Samverkansavtal för CPU

Vi har samverkansavtal med Järfälla Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster., Stockholm Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster., Södertälje Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster., Salem och Huddinge Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster..