CPU – Centrum för professionsutveckling

Centrum för professionsutveckling är namnet på Södertörns högskolas övningsskolekoncept där studenter, verksamma lärare och högskolan möts för professionsutveckling.

Södertörns högskola har tecknat CPU-avtal med:

 • Botkyrka kommun
 • Huddinge kommun
 • Järfälla kommun
 • Salems kommun
 • Stiftelsen Viktor Rydberg i Sundbyberg
 • Stockholms stad
 • Sundbybergs stad
 • Södertälje kommun

Övningsskolorna är vanliga skolor och förskolor där du som lärarstudent gör din VFU. På övningsskolorna gör många lärarstudenter sin VFU samtidigt, och samtliga handledare har en handledarutbildning. Upplägget är utformat i nära samverkan mellan lärarutbildningarna och skolorna. Syftet är att du ska få en stabil och utvecklande miljö i din praktiska övning. De flesta studenterna vid lärarutbildningen gör sin VFU i en kommun som bedriver ett CPU. Blir du placerad på ett CPU innebär det också att du genomföra alla dina VFU-kurser på centrumet. Läs mer i UKÄ:s rapport. Pdf, 711 kB.

Studenter som blir placerade inom ett CPU placeras oftare på förskolor och skolor tillsammans med andra studenter från samma kull, vilket leder till en student- och handledartäthet i verksamheterna. Tätheten av både studenter och handledare i sin tur bidrar till att skapa utökade möjligheter till gemensamma reflektioner för både studenter och handledare.

VFU-kursseminarier inom CPU ser ut enligt följande:

 • VFU/CPU-introduktion:

Äger rum termin 1 på samtliga ordinarie program. Under VFU-information för studenterna på Södertörns högskola ges information om VFU av administration samt kursansvariga. Vid CPU-informationen åker studenterna ut till kommunen de placerats i och får ett övergripande välkomnande av mottagande CPU-kommunen.

 • VFU-kursintroduktion

Under termin 1 äger den rum 1–2 veckor före varje VFU-kursstart, från termin 2 sker det under VFU-kursens första dag. Detta seminarium genomförs digitalt. På detta seminarium möts studenter, handledare och kurslärare från Södertörns högskola för att tillsammans gå igenom kursens lärandemål och upplägg.

 • VFU-reflektionsseminarium

En del VFU-kurser har reflektionsseminarium ungefär mitt i kursen. På dessa seminarier möts kursläraren från Södertörns högskola och studenterna.

 • VFU-examinationsseminarium

Förläggs alltid till Södertörns högskolas lokaler. Här möts VFU-kurslärare och studenter.

 • VFU-bedömningsmöte

Efter kursens avslut möts VFU-kurslärare och handledare för ett bedömningsmöte, där kursens samtliga lärandemål behandlas.

I syfte att öka andelen handledarutbildade handledare ger vi kursen Handledning av lärarstudenter, interkulturella perspektiv varje termin.

Samverkansavtal för VFU

För att hålla så hög kvalitet som möjligt på den verksamhetsförlagda utbildningen har samtliga lärarutbildningar och kommuner i Stockholms län slutit ett gemensamt samverkansavtal. Hur samarbetet och placeringen av lärarstudenter på VFU ska gå till regleras i detta samverkansavtal mellan högskolan, andra lärarutbildningar som finns i regionen och kommunerna i Stockholms län. Med det avtalet fördjupas och stärks det ömsesidiga ansvaret för lärarutbildningarna vid länets högskolor och universitet.