Din roll som VFU-handledare

I din roll som handledare förväntas du ge stöd och vägledning under studentens VFU-period.

Vilka delar innehåller min roll som handledare?

  • Du planerar VFU-perioden tillsammans med studenten, så att hen kan genomföra sina kursuppgifter och uppnå lärandemålen.
  • Du har regelbundna samtal med studenten om hens professionsutveckling. Använd Södertörns högskolas professionsutvecklingsmatris som stöd i din handledning.
  • I vissa VFU-kurser ingår ett trepartssamtal som genomförs med student, VFU-lärare och dig som handledare.
  • Innan VFU:n börjar får du tillgång till VFU-portföljen, där information om kursen och din student finns.
  • Om du är handledare till student på något av våra ordinarie lärarprogram som är placerade inom CPU är du också med på en kursintroduktion tillsammans med studenten, övriga handledare och VFU-lärare från Södertörns högskola. Kursintroduktionen förläggs en till två veckor före kursstart och du bjuds in av VFU-läraren. Du deltar även på bedömningsmöte efter avslutad kurs, tillsammans med övriga handledare och VFU-läraren från Södertörns högskola.

Saknar du handledarutbildning? Varje termin ger Södertörns högskola handledarutbildningar:

Avancerad nivå