Trepartssamtal

Trepartssamtal genomförs på samtliga våra lärarutbildningar – se vidare i din kursplan om samtalet inträffar i den kurs som du just läser.

Hur många trepartssamtal får jag?

Trepartssamtal genomförs 2 gånger per utbildning på samtliga ordinarie utbildningar och inom vår erfarenhetsbaserade utbildning inriktning fritidshem. Inom vår erfarenhetsbaserade utbildning riktat mot förskola genomförs endast ett trepartssamtal.

Det framgår av kursplanen huruvida det ingår trepartssamtal eller ej. Ytterligare trepartssamtal kan även ske om en student har problem eller behöver stöttning under sin VFU. Om en student gör om en VFU-period på grund av att hen tidigare fått underkänt är det obligatoriskt med ett till två trepartssamtal.

Professionsutvecklingsmatris

Som grund för trepartssamtalet ligger professionsutvecklingsmatrisen Pdf, 41 kB.

Din förberedelse inför trepartssamtalet

Innan trepartssamtalet äger rum ska du, som student, göra en reflektion inför trepartssamtalet som läggs upp i VFU-portalen några dagar före samtalet. Reflektion inför trepartssamtal i ordinarie utbildning Inför första trepartssamtalet skriver du svar på följande frågor:

  1. Hur startar jag en lektion/planerad aktivitet?
  2. Vad gör jag om jag ser en ordningsstörande situation?
  3. Vad innebär läraruppdraget för mig?
  4. Vilka styrkor har jag som blivande pedagog?
  5. Vilka förmågor behöver jag utveckla som blivande pedagog?

Inför andra trepartssamtalet skall studenten i sin självreflektion istället reflektera kring sin professionsutveckling utifrån sina erfarenheter från VFU med hjälp av matrisen.

Reflektion inför trepartssamtal i den erfarenhetsbaserade fritidshemslärarutbildningen
Inför trepartssamtalet i den erfarenhetsbaserade fritidshemslärarutbildningen skall studenten i sin självreflektion istället reflektera kring sin professionsutveckling utifrån sina erfarenheter från VFU med hjälp av matrisen.

Hur går ett trepartssamtal till?

Besöket börjar med att studenten visar lokalerna för VFU-kursläraren från högskolan och berättar om varför skolan eller förskolan valt att låta lokalerna vara utformade som de är. Denna del genomförs oftast endast av VFU-kursläraren och studenten men handledaren kan vara med.

Efter rundvisningen observerar VFU-kursläraren och handledaren studenten i verksamheten. Det ska vara ett förberett moment - undervisning eller pedagogisk aktivitet, 20–40 min beroende på barnens ålder. Aktiviteten kan med fördel ha genomförts tidigare av studenten tillsammans med eleverna/barnen så att denna gång blir en repetition. I och med att handledaren också är närvarande har ni alla en gemensam utgångspunkt under trepartssamtalet.

På VFU för yngre åldrar brukar rundvisningen ta längre tid medan den pedagogiska aktiviteten är kort. För de äldre åldrarna är det ofta tvärtom.

Efter undervisningen eller den pedagogiska aktiviteten sätter sig studenten, handledaren och VFU-kurslärare ostört för samtal där studenten presenterar sin självvärdering, handledaren ger sin syn på studentens självvärdering. Tillsammans sätter ni upp tre utvecklingsmål för studentens kommande VFU-perioder. VFU-kursläraren gör minnesanteckningar som läggs in i VFU-portföljen kort efter mötet.