Vår VFU-organisation

VFU-organisationen är en mycket stor och komplex apparat med många organisationer och individer engagerade.

VFU-administrationen

Arbetar främst med placeringar av VFU-studenter och studentrelaterade frågor.

VFU/CPU-utvecklingsledare

Arbetar främst med samverkansfrågor med våra CPU-kommuner.

CPU-styrgrupp

Består av utvecklingsledaren, representanter från VFU-administrationen och representanter från samtliga CPU-kommuner.

VFU-kursansvarig

Inom varje lärarprogram finns en utsedd VFU-kursansvarig (namn och kontaktuppgifter finns i VFU-portföljen).

VFU-läraren

Är lärare vid Södertörns högskola och studenternas direkta kontaktperson. VFU-läraren leder studentgruppens samtliga seminarier och genomför trepartssamtalen. VFU-lärarens roll är både att stödja studentens professionsutveckling och att bedöma studenten i kursen.

VFU-handledaren

Är den eller de verksamma lärare eller förskollärare som handleder studenterna genom VFU-kurserna. VFU-handledaren möjliggör för studenten att få genomföra de uppgifter studenterna har för att uppnå målen i VFU-kursen samt studenternas egna uppsatta mål.

VFU-samordnaren (kommun)

Är placerad på central nivå i kommunen eller i stadsdelen och arbetar med placering av studenterna på de olika förskolorna och skolorna. Oftast ansvarig för kvalitén och utvecklingen av VFU inom kommunen.