Vår VFU-organisation

VFU-organisationen är en mycket stor och komplex apparat med många organisationer och individer engagerade.

VFU-administrationen

Arbetar främst med placeringar av VFU-studenter och studentrelaterade frågor.

VFU/CPU-utvecklingsledare

Arbetar främst med samverkansfrågor med våra CPU-kommuner.

CPU-samverkansgrupp

Består av utvecklingsledaren, representanter från VFU-administrationen och representanter från samtliga CPU-kommuner.

Kursansvarig

Inom varje lärarprogram finns en utsedd kursansvarig som har helhetsansvar och utvecklar VFU inom utbildningen samt leder och coachar lärarlagen.

Kursläraren

Är lärare vid Södertörns högskola och studenternas direkta kontaktperson. Kursläraren leder studentgruppens samtliga seminarier och genomför trepartssamtalen. Kurslärarens roll är både att stödja studentens professionsutveckling och att bedöma studenten i kursen.

Handledaren

Är den eller de verksamma lärare som handleder studenterna genom VFU-kurserna. Handledaren möjliggör för studenten att få genomföra de uppgifter studenterna har för att uppnå målen i VFU-kursen samt studenternas egna uppsatta mål.

VFU-samordnaren (kommun)

Är placerad på central nivå i kommunen eller i stadsdelen och arbetar med placering av studenterna på de olika förskolorna och skolorna. Oftast ansvarig för kvalitén och utvecklingen av VFU inom kommunen.