VFU för studenter på erfarenhetsbaserade program

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en del av utbildningen även för dig som läser en erfarenhetsbaserad lärarutbildning. Under VFU:n får du möjlighet att pröva nya aktiviteter och pedagogiska metoder. Med stöd av en VFU-handledare utvecklas du i din yrkesroll som förskollärare eller grundlärare med inriktning mot fritidshem.

När gör jag min VFU?

VFU (Verksamhetsförlagd utbildning) omfattar 30 högskolepoäng, en del av dessa får du tillgodoräkna dig eftersom du redan har minst tre års erfarenhet av verksamheten. De resterande högskolepoängen fördelas mellan terminerna.

Var gör jag min VFU?

Som erfarenhetsbaserad student tillåts du att göra VFU på din arbetsplats under förutsättning att verksamheten tillåter och att det finns en behörig handledare. Då du är antagen som privatperson till utbildningen och inte i samverkan med din arbetsplats är det inte garanterat att du kan göra VFU där. Om du under utbildningen inte har en anställning vid en verksamhet som du utbildar dig för eller inte har möjlighet att göra VFU på din arbetsplats, så hjälper vi till med en placering inom Stockholms län.

Genom att göra din VFU i den verksamhet du redan arbetar inom, bidrar det till att du får en djup förståelse för verksamheten och barnens utveckling. Ofta påverkar även dina studier hela arbetsplatsen positivt, då dina fördjupande kunskaper kan sprida sig bland alla kollegor vilket bidrar till att utveckla verksamheten.

Vem är min handledare?

Du som läser en erfarenhetsbaserad lärarutbildning har oftast en kollega som VFU-handledare. Handledningen ska vara cirka en timme per månad. Din handledare måste ha en examen som motsvarar den utbildning du studerar. Du meddelar din placering och handledare via en blankett – se nedan. Placering och handledare behöver godkännas av verksamhetschefen innan handledningen kan påbörjas.

Termin 4 – förskola erfarenhet

Under VFU 6 termin 4 sker ett byte av VFU-placering, det innebär att du som student under VFU-kursen/terminen byter placering med en kurskamrat i annan enhet. Det här bytet är obligatoriskt för samtliga studenter, du kan därför behöva planera för detta i god tid tillsammans med din ordinarie placering.