VFU för studenter på erfarenhetsbaserade program

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en del av utbildningen även för dig som läser en erfarenhetsbaserad lärarutbildning. Under VFU:n får du möjlighet att pröva nya aktiviteter och pedagogiska metoder. Med stöd av en VFU-handledare utvecklas du i din yrkesroll som förskollärare eller grundlärare med inriktning mot fritidshem.

Din VFU omfattar totalt 30 högskolepoäng. En del av VFU:n får du tillgodoräkna dig eftersom du redan har minst tre års erfarenhet av verksamheten. De resterande högskolepoängen fördelas mellan terminerna.

Var gör jag min VFU?

Din VFU är oftast förlagd till den arbetsplats där du redan arbetar. Om du under utbildningen inte har en anställning vid en verksamhet som du utbildar dig för, så hjälper vi till med en placering inom Stockholms län.

Genom att göra din VFU i den verksamhet du redan arbetar inom, bidrar det till att du får en djup förståelse för verksamheten och barnens utveckling. Ofta påverkar även dina studier hela arbetsplatsen, då dina nya kunskaper kan sprida sig bland alla kollegor vilket bidrar till att utveckla verksamheten.

Vem är min handledare?

Du som läser en erfarenhetsbaserad lärarutbildning har oftast en kollega som VFU-handledare. Handledningen ska vara cirka en timme per månad. Din handledare måste ha en examen som motsvarar den utbildning du studerar. Du meddelar din placering och handledare via en blankett – se nedan. Placering och handledare behöver godkännas av verksamhetschefen innan handledningen kan påbörjas.