VFU för studenter på ordinarie program

VFU är en betydelsefull del av utbildningen där du som student får möjlighet att väva samman dina teoretiska kunskaper med praktik. Med stöd av din handledare introduceras du för lärarens yrkesroll och får möjlighet att reflektera över dina egna utvecklingsprocesser. Liksom övriga kurser på Södertörns högskolas Lärarutbildning kännetecknas våra VFU-kurser av ett interkulturellt perspektiv.

När gör jag min VFU?

VFU (Verksamhetsförlagd utbildning) omfattar 30 högskolepoäng och är uppdelad i olika perioder under hela din utbildning. Den första perioden infaller redan under din första termin.

Var gör jag min VFU?

Din VFU är förlagd till en kommun eller stadsdel i Stockholms län. Du är oftast placerad i samma skola eller förskola i ett område under hela din verksamhetsförlagda utbildning. Genom att vara i en verksamhet under en längre tid har du möjlighet att följa både verksamheten och barnens utveckling på djupet.

Södertörns högskola placerar de allra flesta av våra lärarstudenter, på de ordinarie lärarutbildningarna, inom ett CPU (Centrum för professionsutveckling). Inom CPU samarbetar vi med sex kommuner i Stockholms län.

Som student kan du kan även ansöka om att göra VFU utomlands.