VFU i relation till Covid-19

Vi har en alldeles speciell situation med en pågående pandemi och det berör såklart VFU:n. Nedan finns svar på de frågor som många har just nu.

Generella riktlinjer för VFU vid Lärarutbildningen på Södertörns högskola

Ledningsgruppen vid Lärarutbildningen har kommit överens om att följande generella riktlinjer gäller för alla lärarprograms VFU-kurser HT21 vid Södertörns högskola. Riktlinjerna är framtagna utifrån handlingsplan för VFU i relation till Covid-19 och gäller utifrån rådande situation och kan komma att revideras.

Reviderad 2021-08-20
Restriktioner från Regeringen som gäller förskola och skola omfattar inte VFU-verksamhet, då den är strikt reglerad och en del av ordinarie verksamhet.

  • Studenter förväntas genomföra sin VFU som planerat, om en student väljer att inte genomföra VFU under HT21 får student genomföra kursen nästa tillfälle den ges.
  • Individuell hantering kan ske om: student är sjuk eller uppvisar sjukdomssymptom eller om verksamhet eller kommun inte kan ta emot, vid dessa fall kontakta vfu@sh.se. Vid frånvaro på grund av sjukdom kan bedömningen göras att student behöver genomföra VFU-kursen i sin helhet nästa gång den ges.
  • Folkhälsomyndigheten uppmanar till att i så hög utsträckning som möjligt undvika den värsta rusningstrafiken. Vi rekommenderar studenter att komma överens med VFU-handledaren om start- och sluttider på VFU-dagen. En resa till en VFU-placering är att betrakta som nödvändig och studenten kan resa med SL om inga andra alternativ finns.
  • Kursdatum för VFU-kurserna ligger fast.
  • Vid frånvaro ska student ta igen samtliga missade dagar. Om hinder för att ta igen dessa dagar i anslutning till kursavslut uppstår behöver student kontakta VFU-administrationen skyndsamt
  • Avvikelser från kursplan i fråga om undervisningens upplägg kan komma att tillämpas
  • VFU-studenten följer sin handledare i den undervisningssituation som gäller på VFU-placeringen
  • Handledning av student kan ske av annan än utsedd handledare men den slutliga bedömningen av VFU-kursen ska göras av behörig handledare.