VFU i relation till Covid-19

Vi har en alldeles speciell situation med en pågående pandemi och det berör såklart VFU:n. Nedan finns svar på de frågor som många har just nu.

SPECIFIKA FRÅGOR FÖR VFU:

Vad gäller för mig som är i riskgrupp eller samboende med person i riskgrupp?

Om du tillhör riskgrupp och/eller är samboende med person i riskgrupp ska du kontakta vfu@sh.se i god tid innan kursstart för mer information.

SL uppmanar till att inte åka kollektivt. Innebär det att jag inte får resa med kollektiva färdmedel till min VFU-placering?

Folkhälsomyndigheten uppmanar till att i så hög utsträckning som möjligt undvika onödiga resor i kollektivtrafiken. En resa till en VFU-placering är att betrakta som nödvändig och studenten kan resa med SL om inga andra alternativ finns. Vi rekommenderar studenter att komma överens med VFU-handledaren om start- och sluttider på VFU-dagen så att studenter som måste resa kollektivt kan undvika den värsta rusningstrafiken. Eventuella anpassningar i tid ska stämmas av med VFU-lärare samt VFU-administration.

Vad händer om jag inte kan påbörja eller genomföra hela min VFU som pågår nu?

I första hand så kontakta VFU-administrationen samt din VFU-kurslärare.

Om din placering stänger ner eller om du av annan anledning inte kan vara på din tilldelade placering så ser vi i första hand över en ny placering till dig. Om det inte är möjligt och du som student står utan placering eller möjlighet att fullfölja din VFU-kurs kommer en individuell studieplan att upprättas.

Vad händer om min VFU-handledare blir sjukskriven?

Om din handledare blir sjukskriven under din VFU-kurs ska du som student fortfarande fullfölja din VFU som planerat. Du ska då kontakta VFU-ansvarig i verksamheten som tilldelar dig en annan anställd i verksamheten att följa, denna agerar då bi-handledare.

Kan jag verkligen göra ”vanlig” VFU under pågående pandemi?

Det här är extraordinära omständigheter. VFU:n kommer att se olika ut för olika studenter, beroende på egen situation och omständigheterna i verksamheten. Du kommer troligen inte få samma planerade VFU som under normala omständigheter, men du får många värdefulla erfarenheter från skol- och förskoleverksamhet, som bidrar till din uppfyllelse av examensmålen. Därför kan vi under pågående pandemi göra vissa avvikelser från kursplan. Södertörns högskola gör allt vi kan för att utbildningen ska fortgå enligt plan och inte fördröjas för att du som student ska kunna ta examen.

Vad händer om verksamheten där jag gör min VFU övergår till distansundervisning?

I de fall där verksamheten går över till hel/delvis distansundervisning, främst inom gymnasium och vuxenutbildning, ska du som student erbjudas att fortsätta din VFU på placeringen och delta i arbetet för att möjliggöra att du kan examineras i kursen. Du ska fortfarande följa din handledares arbetsdag, oavsett om den är på plats i verksamheten eller via distans.

Vad gäller för mig som snart, eller senare, ska ut på VFU?

Du som student förväntas genomföra din VFU-period som planerat utifrån de omständigheter som råder på skolan eller förskolan. Individuella anpassningar kan komma att ske.

Kan ni inte flytta eller skjuta upp VFU:n?

Det är inte aktuellt att skjuta upp den verksamhetsförlagda utbildningen eller att flytta om kurser. Det rör sig om så pass stora volymer av studenter som är inne i systemet, eller som ska ut senare, att det blir praktiskt omöjligt. Det är heller inte möjligt för er studenter att examineras i en VFU-kurs utan att ha deltagit i verksamheten.

Vad händer med mitt studielån om min kurs inte kan fortgå som planerat?

Regeringen har fattat beslut om vad som gäller för dig som har studielån. Läs mer på CSN:s hemsida för information. Glöm inte att registrera dig på VFU-kursen oavsett läge. Intyg kan fås på begäran.