International journalism in a changing media landscape

Program

International Master's Programme in Journalism

60 hp

HT2019

100%

Campus

This one-year Master’s programme provides a global perspective on journalism, investigating the role of journalism in different media systems and socio-cultural contexts, giving you the knowledge and skills necessary for work in an international setting. You will also examine changes to the global media and their implications for professional journalism.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Jämställdhet Jämställdhet
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Hållbara städer och samhällen Hållbara städer och samhällen
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen
Genomförande och globalt partnerskap Genomförande och globalt partnerskap

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.