Kvinnlig och manlig student sitter mitt emot varandra. En tredje student fotar med mobilkamera.

Nytänkande journalistisk utbildning med stark branschförankring

Program

Journalistik och digitala medier

180 hp

HT2019 / VT2020

100%

Campus

Utbildningen lär dig att arbeta som journalist med moderna, digitala verktyg. Programmet innehåller en kombination av journalistiska och medietekniska delar. Du får bred teoretisk kompetens om mediernas roll i aktuella samhällsfrågor. Samtidigt arbetar du praktiskt med journalistiskt arbete i digitala medier. Efter utbildningen är du väl rustad för journalistiskt arbete med en teknisk spetskompetens som dagens medielandskap kräver.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Möt våra studenter Erik & Sharzad

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Jämställdhet Jämställdhet
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.