Dela

Facebook Mail Twitter

15

jun

17

jun

2022

ISDRS 2022 Stockholm

Den 15-17 juni 2022 kommer ISDRS årliga forskningskonferens att hållas i Stockholm. Södertörns högskola är en av värdarna för konferensen tillsammans med Enskilda högskolan Stockholm, Försvarshögskolan, Marie Cederschiöld högskola, Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms Konstnärliga högskola.

I juni bjuder sex lärosäten i Stockholmsregionen in till den årliga ISDRS konferensen, denna gång för 28:e gången. Bakom konferesen står också det internationella forskningsnätverket International Sustainable Development Research Society.

Sustainablie development and courage: culture, art and human rights

Konferensen särskilda tema 2022 är de kulturella dimensionerna av hållbarhet och detta utifrån fyra nyckelord: kultur, konst, mänskliga rättigheter och mod.

När det talas om hållbar utveckling görs det ofta utifrån ekologiska, ekonomiska och sociala dimensioner. Allt oftare talas det också om en fjärde dimension för att vi som samhälle ska kunna ta oss an de utmaningar vi står inför, den kulturella dimensionen.

Under konferensen i juni vill vi föra samman kunskap, insikter och expertis från humaniora, samhällsvetenskapen, naturvetenskapen och den konstnärliga forskningen. Vi vill vara en plattform för kunskapsutbyte över gränserna och möjliggöra för möten mellan forskare som forskar på vetenskaplig grund och de som forskar på konstnärlig grund.

PhD Day & Sustainability tour

Konferensen kommer att äga rum på flera håll i Stockholm, mer detaljerat program presenteras under våren:

  • 14 juni: Enskilda högskolan Stockholm i Bromma
  • 15 juni: Marie Cederschiöld högskola på Södermalm
  • 16 juni: Södertörns högskola i Flemingsberg
  • 17 juni: Försvarshögskola på Drottning Kristinas väg samt Handelshögskolan Stockholm på Sveavägen.

I anslutning till konferensen arrangeras också andra aktiviteter:

  • PhD Day den 14 juni samt
  • Sustainability tours den 18 juni

Information och anmälan

För mer information om konferensens övergripande tema, program, anmälan och övrig information, besök konferensens hemsida: ISDRS 2022 Stockholm. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tid och plats

15 juni 2022, 00:00 - 17 juni 2022, 00:00

Konferens

Arrangeras av

Södertörns Högskola

Kontakt

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2022-04-06