Dela

Facebook Mail Twitter

28

mar

Vittnesseminarium: Förvaltningen tar ”tillitståget”?

Förvaltningsakademin och Statskontoret bjuder in till ett vittnesseminarium.

Det har riktats kritik mot offentliga organisationer att det är för mycket detaljstyrning, granskningar och administration. De professionella yrkesgruppernas handlingsutrymme har begränsats och de får inte använda sin kunskap. Med denna utgångspunkt tillsattes Tillitsdelegationen, vars huvudbetänkande kom i juni 2018. En utgångspunkt i utredningen är att tillit ska utgöra en grundläggande styrprincip – vilken ska signalera tillit och tilltro till professionerna, så att man inte ”styr i onödan”. I utredningens spår talas det alltmer om tillit och vad detta kan innebära i styrningen för kommuner och myndigheter.

Under seminariet kommenterar forskare inom det förvaltningspolitiska området denna utveckling med utgångspunkt i sin forskning:

  • Vilka former av styrning är lämpliga om man vill främja en tillitsbaserad styrning?
  • Vilka problem inom förvaltningen är möjliga att lösa med en tillitsbaserad styrning?
  • Vilka förvaltningspolitiska utvecklingstendenser och utvecklingsbehov kan identifieras på längre sikt?

Seminariet arrangeras gemensamt av Förvaltningsakademin vid Södertörns högskola och Statskontoret.

Paneldeltagare:

Göran Sundström, professor Statsvetenskap, Stockholms universitet
Ylva Norén Bretzer, lektor Förvaltningshögskolan, Göteborgs Universitet
Patrik Hall, professor Statsvetenskap, Malmö universitet
Emma Ek Österberg, lektor Förvaltningshögskolan, Göteborgs Universitet
Anders Ivarsson Westerberg, professor Offentlig förvaltning, Södertörns högskola

Kommentar av Laura Hartman, Tillitsdelegationens ordförande.

Moderator:

Jenny Madestam, docent statsvetenskap, Södertörns högskola

Tid och plats

28 mars 13:00-16:30

Vitnesseminarium

Sal MB 416, på plan 4 i B-flygeln, Moas båge, Södertörns högskola, Campus Flemingsberg, hitta hit

Svenska

Arrangeras av

Förvaltningsakademin vid Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola i samarbete med Statskontoret

Kontakt

Användbara länkar

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2019-03-13