Dela

Facebook Mail Twitter

18

sep

Europeisk säkerhet och sårbarhet i det teknologiska megaskiftet

Högre seminarium i statsvetenskap med Johan Eriksson och Lindy Newlove-Eriksson.

Johan Eriksson (Södertörns högskola) och Lindy Newlove-Eriksson (KTH/FHS; gästforskare på Södertörns högskola) presenterar ett kapitel som är samförfattat för Europaperspektiv 2020 med titeln Europeisk säkerhet och sårbarhet i det teknologiska megaskiftet.

Fredrika Björklund är kommentator. Seminariet efterföljs av fika. Välkomna!

Vänligen uppmärksamma att forskningsseminarierna i statsvetenskap är interna för Södertörns personal. Vid frågor, kontakta statsvetenskap@sh.se.

Europeisk säkerhet och sårbarhet i det teknologiska megaskiftet

Kapitelutkast för antologin Europaperspektiv 2020 (Santérus förlag).

Världen genomgår just nu ett teknologiskt megaskifte, vilket bland annat kallats ”den fjärde industriella revolutionen”. Detta skifte innebär djupare och mer oöverskådliga konsekvenser än den nyligen genomlevda informationsteknologiska revolutionen, utvecklingen av smarta telefoner och sociala medier. Självkörande bilar, drönare, automatiserade vapensystem, fjärr- och robotstyrda medicinska ingrepp, nanomaterial som ändrar karaktär efter yttre omständigheter och som reparerar sig själva, mikrosatelliter små som handbollar, datachips inopererade i människokroppen som fungerar som ID- och kreditkort – exemplen på nya och ständigt föränderliga och integrerade teknologier är många.

Samtidigt sammankopplas dessa och andra nya teknologier i digital och fysisk infrastruktur för att tjäna såväl privata som offentliga och kvasi-offentliga intressen och funktioner. Kritisk infrastruktur inom finans, energi, vattenförsörjning liksom känsliga datasystem som medicinska register, fordonsregister och information om exempelvis hamnar och flygplatser är uppkopplade i digitala nätverk. Det går inte längre att tala om sådana system och infrastrukturer som helt separata system, men konsekvenserna av sammanvävningen är fortfarande outforskade. Frågan är om våra ”smarta” telefoner, ”smarta” bostäder och ”smarta” städer även innebär att samhällsliv och politik blir ”smartare” – och säkrare? Det är långt ifrån säkert. Utmaningarna är flera – och svåröverskådliga.

Detta kapitel problematiserar innebörden av megaskiftet för säkerhet och sårbarhet i ett europeiskt perspektiv, med fokus på fyra utmaningar: antagonistiska hot; kontroll- och övervakningssamhället; sårbarhet och okontrollerbarhet; samt privat-offentlig organisering och ansvarsutkrävande. Hur beaktar och hanterar EU detta megaskifte och dess konsekvenser? Vad kan EU göra för att stå bättre rustat för framtiden? Kapitlet inspireras av ny samhällsvetenskaplig forskning som kombinerar insikter inom Internationella Relations (IR) och STS (Science and Technology Studies).

Tid och plats

18 september 13:00-14:30

Högre seminarium

Rum ME 610, sjätte våningen i ME-byggnaden, Södertörns högskola, Campus Flemingsberg, hitta hit

Svenska

Arrangeras av

Ämnet statsvetenskap vid Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola

Kontakt

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2019-09-12