Dela

Facebook Mail Twitter

21

nov

Lärarutbildningens dag 2019. Tema: Digital kompetens i skolkontexten

Arrangeras av Lärarutbildningen i samarbete med Medietekniken, Södertörns högskola.

Under Lärarutbildningens dag 2019 håller ett antal fördragshållare presentationer om digital kompetens i förskola och skola.

Föredragen rör olika aspekter av digitalisering och digital kompetens i skolkontexten: artificiell intelligens, källkritik i den digitala lärandemiljön, digitala läromedel och användningen av robotar i undervisningen.

Medverkande föredragshållare

Lars Lingman från det statliga forskningsinstitutet RISE,
Björn Sjödén, universitetslektor i utbildningsvetenskap Högskolan i Halmstad,
Linda Spolén, från Stockholms stads verksamhet Medioteket, samt
Sofia Serholt, Göteborgs Universitet.

Alla studenter och lärare på Lärarutbildningen är varmt välkomna!

Externa gäster är välkomna i mån av plats.
Anmälan görs till aktivitet.lararutbildningen@sh.se senast 21/10.
Ange tydligt i ämnesraden att anmälan gäller Lärarutbildningens dag.

09.25: Presentation från MIK-rådet
Pernilla Josefsson och Jenny Magnusson, Södertörns högskola, presenterar MIK-rådet och det arbete som görs där

09.40: Föredrag 1: Artificiell intelligens och Internet of Things i skola och förskola
Lars Lingman, från det statliga forskningsinstitutet RISE berättar om IOT – the internet of things och sitt arbete med hur digitalisering presenteras i skolans och förskolans läroplaner

10.40: Paus
Vi bjuder på kaffe eller te! Under pausen finns möjlighet att gå runt bland bokbord och informationsstånd från kommuner, huvudmän, bokförlag, ideella organisationer etc i aulafoajén.

11.00: Föredrag 2: Källkritik i en digital lärmiljö
Linda Spolén, från Stockholms stads verksamhet Medioteket, som erbjuder kompetensutveckling och stöd inom lärande med digitala verktyg och medie- och informationskunnighet, talar om källkritik och lärande med digitala verktyg.

12.00: Lunchpaus och workshops
Bokbord och informationsstånd från kommuner/huvudmän, bokförlag, ideella organisationer i aulafoajén. Möjlighet för lärarstudenter att delta i workshops (OBS anmälan i förväg, se information på studiewebbarna).

13.15: Föredrag 3: Varför ska läromedel vara digitala?
Björn Sjödén, universitetslektor i utbildningsvetenskap vid Högskolan i Halmstad, talar om sin forskning om appar som pedagogiska läromedel, och bruket av avatarer.

14.15: Paus/bensträckare

14.25: Föredrag 4: Sociala robotar som ett led i skolans (framtida) digitaliseringsarbete
Sofia Serholt, universitetslektor i tillämpad IT med inriktning mot utbildningsvetenskap vid Göteborgs Universitet, berättar om sin forskning om användningen av robotar i skolkontexten och undervisningssituationer.

15.30: Möjlighet för lärarstudenter att delta i workshop. (OBS anmälan i förväg, se information på studiewebbarna).

Tid och plats

21 november 09:00-16:00

Övrigt

Aulan, på plan 4 i B-flygeln, Moas båge, Södertörns högskola, Campus Flemingsberg, hitta hit

Svenska

Arrangeras av

Lärarutbildningen i samarbete med Medietekniken vid Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Södertörns högskola

Kontakt

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2019-10-18