Dela

Facebook Mail Twitter

30

okt

Fortbildning för religionskunskapslärare

Onsdagen 30 oktober anordnar forskare och doktorander i religionsvetenskap en fortbildningsdag för blivande och yrkesverksamma religionskunskapslärare (och andra intresserade). Anmälan på separat webbplats.

Tvärtemot mot vad som tidigare förutspåddes är religion och frågor kopplade till religion i allra högsta grad aktuella i samhällsdebatten. Religionskunskap är därför ett ämne vars samhällsrelevans blir alltmer tydlig. Ämnet skall förmedla kunskaper om en rad olika religiösa traditioner, moraliska förhållningssätt och livsåskådningar. Utöver detta ska det mana till reflektion över värderingar och trosföreställningar och till analys av etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomiska förhållanden samt ge kunskaper om relationen mellan religion och vetenskap. Det är religionskunskapslärarens svåra uppgift att förmedla allt detta under ett, för innehållet alltför begränsat antal lektioner. En god grund för detta uppdrag är kunskaper om aktuell religionsvetenskaplig forskning.

Den här fortbildningsdagen vänder sig i första hand till verksamma religionskunskapslärare på högstadiet och i gymnasieskolan men är också högst relevant för andra grupper. Vårt syfte är att stärka kopplingen mellan religionskunskapen i skolan och aktuell religionsvetenskaplig och religionsdidaktisk forskning. Genom en rad korta föredrag vill vi ge smakprov från några aktuella forskningsområden inom det religionsvetenskapliga fältet.

Hjärtligt välkommen!

Tid och plats

30 oktober 09:00-15:30

Övrigt

Svarta lådan, på plan 3 i B-flygeln, Moas båge, Södertörns högskola, Campus Flemingsberg, hitta hit

Svenska

Arrangeras av

Religionsvetenskapen vid Institutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns högskola

Kontakt

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2019-10-07