Dela

Facebook Mail Twitter

19

maj

Symposium med inriktning mot Grundlärarutbildning med interkulturell profil, med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3

Symposiet anordnas inom ramen för lärarutbildningens högre seminarium och har speciellt fokus på forskningsfrågeställningar med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1 till 3.

Symposiet har speciellt fokus på forskningsfrågeställningar med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1 till 3, på lärares profession och vilka ämnesdidaktiska kompetenser som är avgörande för elevers lärande. Under symposiet behandlas också forskningens komplexitet och det mångfacetterade läraryrket med fokus på klassrumsprocesser och mångkulturella klasser.

Målgrupp är forskare/lärare från Södertörns högskola, studenter från lärarutbildningsprogram och verksamma lärare.

Anmälan i förväg krävs och sista dag för anmälan är 12 maj.
Anmälan sker till aktivitet.lararutbildningen@sh.se.

Tid och plats

19 maj 09:00-16:00

Symposium

Sal MB 505, på plan 5 i B-flygeln, Moas båge, Södertörns högskola, Campus Flemingsberg, hitta hit

Svenska

Arrangeras av

Lärarutbildningen vid Södertörns högskola

Kontakt

Användbara länkar

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2020-01-31