Dela

Facebook Mail Twitter

07

okt

09

okt

NU2020 - Sveriges största mötesplats för utveckling av högre utbildning

Den 7-9 oktober äger NU2020 rum på Campus Flemingsberg. Temat för konferensen är Hållbart lärande, med fokus på kritiskt tänkande, socialt ansvarstagande och breddat deltagande. Välkommen att skicka in ditt abstract senast den 1 mars.

NU-konferensen är Sveriges största mötesplats för alla med intresse för högskolepedagogisk utbildning, forskning och utveckling. Under konferensdagarna får du tillfälle att presentera och/eller lyssna till högskolepedagogisk forskning, ta del av undervisningspraktiker och nätverka med andra som är intresserade av lärande, undervisning samt högskolepedagogisk forskning och utveckling.

Vill du bidra till konferensen? Läs mer om olika format och konferensens teman på www.nu2020.se. Sista dag för anmälan av abstract är den 1 mars 2020.

Konferens kommer att gästas av tre inbjudna huvudtalare: Arjen Wals (Nederländerna), professor i socialt lärande och hållbar utveckling, Maureen Linker (USA), professor i filosofi, samt Patricia Staaf (Malmö), adjunkt i svenska som andraspråk och föreståndare för Centrum för akademiskt ledarskap. De är alla framstående lärare och forskare som specialiserat sig på frågor om mångfald och social rättvisa, kritiskt tänkande och inkluderande undervisningsmetoder. Därutöver får du ta del av paneldebatter och en konsert som delvis framförs på campus, delvis på distans.

Anmälan av deltagande stänger den 20 september 2020.

Välkommen!

Tid och plats

07 oktober 12:00 - 09 oktober 14:00

Övrigt

Campus Flemingsberg, hitta hit

Arrangeras av

Södertörns högskola, Karolinska Institutet, KTH, Röda Korsets Högskola, Stockholms musikpedagogiska institut

Kontakt

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2020-03-19