Dela

Facebook Mail Twitter

11

mar

Spikningsceremoni med Anna Enström, estetik

Avhandlingspresentation: Sinnesstämning, skratt och hypokondri – om estetisk erfarenhet i Kants tredje Kritik

Anna Enström, doktorand i estetik

Avhandling: Sinnesstämning, skratt och hypokondri – om estetisk erfarenhet i Kants tredje Kritik
Ämne: estetik
Forskarutbildningsområde: Kritisk kulturteori
Forskarskola: The Baltic and East European Graduate School (BEEGS)

Disputation sker fredag den 26 mars kl 13-16. Information om deltagande via Zoom publiceras i högskolans webbkalender.
Opponent: Ståle Finke, professor i filosofi, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Språk: svenska

Sammanfattning:

Vad är en estetisk erfarenhet? Och hur kan Immanuel Kants begrepp om sinnlighet hjälpa oss att besvara den frågan?

Sedan länge har redogörelsen för det estetiska omdömets formella struktur i Kritik av omdömeskraften (1790) kommit att manifestera sinnlighetens eliminering från Kants estetik. Under de senaste decennierna har denne även kritiserats för att bortse från den estetiska erfarenhetens kroppslighet, varmed hans teorier kommit att framstå som obsoleta i förhållande till aktuella teman och centrala motiv inom samtida konst.

Genom en samläsning med Kants antropologiska skrifter erbjuder denna studie ett perspektiv på tredje Kritiken som skiljer sig från den ensidiga emfas på förstånd och förnuft som historiskt har dominerat receptionen. Sinnlighetens centrala funktion i Kants estetik betonas genom analyser av de filosofiska nyckeltermerna sinne och stämning samt de specifika sinnesstämningarna skratt och hypokondri. I dialog med Max Neuhaus offentliga ljudverk Times Square (1977), Sarah Lucas installation Au Naturel (1994), och Nazlı Dinçels filmverk Leafless (2011) syftar studien till att visa att vi alltjämt behöver Kant för att nå en fördjupad förståelse av estetisk erfarenhet.

Tid och plats

11 mars 15:00-16:00

Spikningsceremoni

Spikningsceremonin sker via Zoom. Mejla till publications@sh.se för anmälan och länk. , hitta hit

Svenska

Arrangeras av

Arrangeras av biblioteket och ämnet estetik inom forskarutbildningsområdet Kritisk kulturteori vid Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola.

Kontakt

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2021-02-08