Dela

Facebook Mail Twitter

17

mar

“Reportaget som berättelse: En narratologisk undersökning av reportagegenren”

All seminars will be held via Zoom at 13:00-14:30 unless otherwise announced. Titles in Swedish will generally be held in Swedish. More information about each seminar and Zoom links will be sent out separately, contact. Kristina.Riegert@sh.se

Cecilia Aare (SH/SU) presenterar sin avhandling: “Reportaget som berättelse: En narratologisk undersökning av reportagegenren”

Reportaget är den journalistiska genre där en vittnande form framträder allra tydligast, antingen direkt eller indirekt. Men att jämföra det med så kallad vittneslitteratur vore felaktigt, eftersom det journalistiska ögonvittnet oftast inte är en del av det som skildras; reportern kommer utifrån. Samtidigt, och skenbart paradoxalt, är det en genre som är öppet personlig på ett annat sätt än nyhetsartikeln. Det personliga ligger dock inte främst i textens innehåll utan i formen, en narrativ form som svarar mot en bestämd tolkning av världen.

Denna tolkning kan jämföras med regi. En utgångspunkt i avhandlingen är att betrakta ett reportage som regisserad verklighet; innehållet är hämtat från verkligheten medan formen är konsekvensen av den skrivande reporterns medvetna och omedvetna val. Det här är den första avhandling som systematiskt kartlägger reportagegenren med hjälp av narratologiska verktyg. Jag använder diskursnarratologisk teori, kompletterad med retoriska och kognitionsnarratologiska infallsvinklar, för att undersöka, beskriva och karakterisera reportagetexter som berättelser.

Tid och plats

17 mars 13:00-14:30

Högre seminarium

Zoom, hitta hit

Svenska

Arrangeras av

Arrangeras av journalistiken vid Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola.

Kontakt

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2021-03-01